Robust and Efficient Perception for Autonomous Things (REPEAT)

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
228220€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
97808€
Kokonaisbudjetti
983752€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
326028€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Tekoälytutkimuksen yksi keskeisistä tavoitteista on kehittää laitteita jotka kykenevät havainnoimaan ja liikkumaan monimutkaisissa ympäristöissä. Tyypillisiä sovelluksia ovat itseajavat ajoneuvot, palvelu- ja tehdasrobotit, droonit ja lisätyn todellisuuden laitteet. Tässä hankkeessa kehitetään tietokonenäön menetelmiä odometriaan, samanaikaiseen paikannukseen ja kartoitukseen (SLAM), kuvapohjaiseen paikannukseen, 3D mallinnukseen, sekä kohteiden paikantamiseen ja tunnistamiseen.

Tutkittavat osakokonaisuudet ovat liikkuvien autonomisten koneiden keskeisiä osia. Hankkeessa kehitetään erityisesti uusia syväoppimismentelmiä näihin ongelmiin. Yhtenä tutkimuskohteena on videomateriaalin perustuva syväoppimispohjainen 3D mallinnus. Edistyminen kyseisessä aiheessa voisi vähentää autonomisten ajoneuvojen riippuvuutta kalliista lidar-sensoreista.

Hankkeen nimi: Robust and Efficient Perception for Autonomous Things (REPEAT)
Hankkeen johtaja: Esa Rahtu, Tampereen yliopisto 
Hankkeen koordinaattori/partneri Vaasan yliopistossa: Jani Boutellier
Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Budjetti: 326 028 euroa (Vaasan yliopisto) / 983 752 euroa (konsortio)
Rahoittaja/t: Suomen Akatemia
Ulkoinen rahoitus: 228 220 euroa, Vaasan yliopiston osuus hankkeesta 97 808 euroa
Yhteyshenkilöt: Jani Boutellier
Tutkimusryhmä/alusta Vaasan yliopistossa: Digital Economy
Hankekumppanit: Vaasan yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto

Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat
Vaasan yliopiston logo
Suomen Akatemia logo