A Roadmap OUT of mEdical deserts into supportive Health WorkForce initiatives and policies (ROUTE-HWF)

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
663402€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
112041€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
ROUTE-HWF on EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta saanut hanke, jonka tavoitteena on pyrkiä vähentämään eriarvoisuutta terveydenhuollon saatavuudessa Euroopan maiden ja alueiden välillä tukemalla EU: n jäsenvaltioita niiden suunnittelemassa ja toteuttamassa politiikkaa, joka liittyy alueisiin, jossa pääsy terveyden ja sairaanhoidon palveluihin on huonoa (ns. medical desert).

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä sivulta.

 

Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa: Dr. Sorin Dan