Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun

Maatalousrahasto logo
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun -hankkeessa parannetaan suomalaisten pienten elintarvikeyritysten osaamista brändättyjen, korkean lisäarvon tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Hanke aktivoi ja opastaa yrityksiä brändimarkkinoinnissa, vahvistaa yritysten verkostoja ja pyrkii luomaan uusia toimintamalleja ja antamaan tukea yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Hankkeessa tuotetaan mm. elintarvikebrändien rakentamisen verkkovalmennusmateriaalia, järjestetään yrityksille suunnattuja tilaisuuksia sekä rakennetaan asiantuntija- ja mentorverkosto kansainvälistymisen edistämiseksi ja asiakaslähtöisen markkinoinnin kehittämiseksi.

Hanke rakentaa ja vahvistaa yhteistyötä Vaasan yliopiston ja alueen elintarvikeyritysten välillä sekä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua yritysten markkinoinnin kehittämiseen opinnäytetöiden kautta.

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun

Hankkeen pääkoordinaattori: Projektipäällikkö Elina Huhta Seinäjoen AMK Ruoka-yksikkö
Hankkeesta vastaava henkilö Vaasan yliopistossa: Yliopistotutkija Hanna Leipämaa-Leskinen
Tutkimusryhmä/alusta Vaasan yliopistossa: Kulutustutkimus ja asiakasarvon luominen
Hankkeen kesto: 1.1.2019–31.12.2020
PäärahoittajaPohjanmaan ELY-Keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Hankkeen kokonaisbudjetti: 207 568 €

Yhteyshenkilöt: Yliopistotutkija Hanna Leipämaa-Leskinen ja tutkimusavustaja Nina Alén
Hankkeen verkkosivut: https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/

Hankekumppanit: Viexpo, Profict Partners Oy , Seinäjoen ammattikorkeakoulu (koordinaattori) ja Vaasan Yliopisto. 
Yhteistyökumppanit: mm. Team Finland -alueverkosto, Food From Finland, Markkinointitoimisto Buorre sekä useita asiantuntijoita elintarvikkeiden, kaupan, viennin ja yrittämisen alalta.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
207 568€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Markkinointi ja viestintä
Hanketta koordinoiva organisaatio