NoICE – Nordic Icing Center of Expertise

Interreg Bothnia-Atlantica
NoICE on Botnia-Atlantica-ohjelman rahoitettama hanke, jonka tarkoituksena on muodostaa Pohjoismainen osaamiskeskus ilmakehässä tapahtuvien jäätymisilmiöiden aiheuttaman jään kertymisen vaikutuksista rakenteisiin, erityisesti Botnia-Atlantica alueella.

Hankkeen osapuolia ovat Vaasan yliopiston lisäksi, Novia (johtava partneri), Tampereen Teknillinen Yliopisto, Uumajan yliopisto sekä Luulajan yliopisto.

Pohjoismaisen jäätymisen osaamiskeskus -projektin (noICE) päätarkoituksena on perustaa pysyvä osaamiskeskus, jolla varmistetaan toiminnan jatkuminen ja laajeneminen myös tulevaisuudessa. Keskuksen työn tavoitteena on ratkaista yksityisen- ja julkisen sektorin jäätymiseen liittyviä ongelmia Botnia-Atlantica-alueella. Toissijaisena tavoitteena keskuksella on toimia jäätymiseen liittyvän tiedon välittäjänä tukemalla alueen yrityksiä, teettämällä jäätymiseen liittyvissä kysymyksissä opinnäytetöitä ja tukemalla harjoittelumahdollisuuksia. Keskittyen innovaatiosyklimallin (ICM) hyödyntämiseen, keskus tekee yhteistyötä alueellisten kehitysorganisaatioiden kanssa muodostaakseen laajoja verkostoja asianosaisten välille jäätymiseen liittyvissä ongelmissa. Keskus hyödyntää näitä verkostoja luomalla vuorovaikutuskanavia yritysten ja tutkimusyksiköiden välille jäätymiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä vuorovaikutusprosessi on keskeinen osa toimivaa ICM-mallia ja sen toimivuuden varmistaminen onkin keskuksen keskeinen tehtävä. Tämän jälkeen, keskuksen on opittava hyödyntämään tätä vuorovaikutuskanavaa tehokkaasti ICM-mallin toteuttamiseen. Keskuksen luoma toimiva ICM-malli tarjoaa BA-alueen teollisuudelle niiden tarvitseman teknologian jäätymisongelmien ratkaisemiseen ja paljastaa jatkokehitystarpeet keskukselle. Projektin viimeinen vaihe on päivittää keskuksen liiketoimintasuunnitelma sellaiseksi, että keskus pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti projektin jälkeen.

Yhteyshenkilö: Merja Kangasjärvi

Kesto: 1.9.2018 – 31.8.2021

www.icingcenter.eu/

www.botnia-atlantica.eu/about-the-programme/programme-area/

Duration
Hankkeen kesto
-
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Uusiutuvat energiat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio