Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen

Opetus- j akulttuuriministeriö logo

Projektissa kehitetään korkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa kyberturvallisuuskoulutuksessa. Hankkeessa perustetaan kyberturvallisuusalan korkeakoulutusta kehittävä, koordinoiva ja tarjoava verkosto. Jyväskylän yliopisto toimii koordinaattorina ja muut sopijapuolet osatoteuttajina. Projektissa kehitetään ja toteutetaan kyberturvallisuusalan opintokokonaisuuksia tutkinto-opiskelijoille ja aikuisopiskelijoille.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
95 000€
Kokonaisbudjetti
2 260 000€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Digitaalinen talous
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio