Education network for automated and connected transport for sustainable cities (ENACT)

Opetus- j akulttuuriministeriö logo
Tässä hankkeessa käynnistetään suomalainen korkeakouluverkosto, jonka opetustarjonta kasvattaa kokonaisvaltaista näkemystä kestävän liikennejärjestelmän kehittämisestä.
Image

Liikenteen automaatio, digitalisaatio ja sähköistyminen etenevät nopeasti ja muuttavat merkittävästi liikennejärjestelmää tulevaisuudessa. Muutoksen suunnittelu ja johtaminen edellyttävät näkemystä liikennejärjestelmästä, kestävästä kehityksestä ja eettisistä kysymyksistä, lainsäädännöstä sekä ajoneuvo- ja tekoälyteknologiasta.

Suomella on erinomaiset valmiudet hyödyntää liikennealan digitaalista murrosta. Tässä hankkeessa käynnistetään korkeakouluverkosto, jonka opetustarjonta kasvattaa kokonaisvaltaista näkemystä kestävän liikennejärjestelmän kehittämisestä. Tavoitteena on käynnistää uudenlainen digitaalisen oppimisen menetelmiä hyödyntävä jatkuvaan oppimiseen ja tutkinto-ohjelmiin kytkettävä kokonaisuus, jolla mahdollistetaan elinkeinoelämän liikenteen murrokseen liittyvän osaamisen kehittäminen ja teknologian kehityksen ohjaaminen.

Koulutusverkoston kukin osapuoli kartoittaa oman organisaationsa koulutustarjontaa ja suunnittelee organisaation osaamisprofiiliin parhaiten sopivaa englanninkielistä opetusta koulutusverkoston noin 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden osaksi. Lisäksi suunnitellaan, kuinka koulutuskokonaisuutta voidaan tarjota osana olemassa olevia tai suunnitteilla olevia tutkinto-ohjelmia.

Verkostoon kuuluvien yliopistojen osaamisen teemoiksi ja mahdollisiksi tutkinto-ohjelmiksi on alustavasti tunnistettu:

Tampereen yliopisto: Automaattinen joukkoliikenne ja liikkuminen palveluna (MaaS), sähköautot ja latauspalvelut; Master’s programme in Sustainable Urban Development, Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma: (Verkoston yhteyshenkilö: Heikki Liimatainen)

Turun yliopisto: Kyberturvallisuus; Master degree educations in cyber security and smart systems (Jouni Isoaho)

Lapin yliopisto: Automaattiautojen juridiset kysymykset; Oikeustieteen maisteriohjelma (Rosa Ballardini)

Aalto-yliopisto: Automaattiautot ja älykäs infrastruktuuri, liikennejärjestelmä ja etiikka, kestävän kehityksen suunnittelu; Master’s programme in spatial planning and transportation engineering (Claudio Roncoli); Master’s programme in Creative Sustainability (Virpi Roto)

Metropolia AMK: Automaattiautot, ajoneuvotekniikka ja design; Ajoneuvotekniikan insinööri AMK/YAMK (Oscar Nissin)

Vaasan yliopisto: Automaattiautojen satelliittipaikannus, sähköautojen latausjärjestelmät; Automaation ja tietotekniikan diplomi-insinööriohjelma sekä Master’s programmes in Industrial Systems Analytics & Smart energy (Heidi Kuusniemi)

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto: Automaattiajoneuvojen suunnittelu ja analyysi; Master’s programme in mechanical engineering (Aki Mikkola)

Hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. suomalainen automaattiajoneuvojen tutkimuksen yhteistyöverkosto RAAS (https://autonomous.fi/), ITS Finland ry (https://its-finland.fi/), joka kokoaa yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota sekä Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET, https://fiuginet.fi/, Paikkatietoalan palveluyritysten yhteistyöelin, www.flic.fi ja Finnish center of artificial intelligence FCAI, https://fcai.fi/.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
428 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
67 000€
Kokonaisbudjetti
828 337€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
111 667€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Executive Education
Älykkäät sähköjärjestelmät
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt