EDGE – Analytics for Smart Diagnostics in Digital Machinery Consept

Business Finland logo
Hankkeen tavoitteena on siirtää koneista kerättävän big datan käsittely koneiden läheisyyteen (edge) pilvipalveluista riippumattomaksi.

EDGE – Analytics fro Smart Diagnostics in Digital Machinery Consept

Projektin johtaja: Professori Kalervo Huhtala, Tampereen yliopisto
Projektista vastaava henkilö Vaasan yliopistossa: Professori Seppo Niemi
Tutkimusryhmä / Tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Uusiutuvat energiat/ VEBIC
Projektin kesto: 9/2018-10/2020
Päärahoittaja: Business Finland ja hankekumppanit
Ulkoinen rahoitus: 168 000 e (Vaasan yliopiston osuus)
Hankkeen kokonaisbudjetti: 1,8 MEUR
Yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Seppo Niemi
Tutkimuskumppanit:Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Vaasan yliopisto
Yrityskumppanit: Wärtsilä Finland Oy, Fingrid Oyj, Wapice Oy, Solita Oy, Ponsse Oyj, Epec Oy, Sataservice Oy, Silo AI Oy, Top Data Science Oy, Meluta Oy, Kyynel Oy

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
168 000€
Kokonaisbudjetti
1 800 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Uusiutuvat energiat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat