EDGE – Analytics for Smart Diagnostics in Digital Machinery Consept

Business Finland logo
Hankkeen tavoitteena on siirtää koneista kerättävän big datan käsittely koneiden läheisyyteen (edge) pilvipalveluista riippumattomaksi.

EDGE – Analytics fro Smart Diagnostics in Digital Machinery Consept

Projektin johtaja: Professori Kalervo Huhtala, Tampereen yliopisto
Projektista vastaava henkilö Vaasan yliopistossa: Professori Seppo Niemi
Tutkimusryhmä / Tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Uusiutuvat energiat / VEBIC
Projektin kesto: 9/2018-10/2020
Päärahoittaja: Business Finland ja hankekumppanit
Ulkoinen rahoitus: 168 000 e (Vaasan yliopiston osuus)
Hankkeen kokonaisbudjetti: 1,8 MEUR
Yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Seppo Niemi
Tutkimuskumppanit: Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Vaasan yliopisto
Yrityskumppanit: Wärtsilä Finland Oy, Fingrid Oyj, Wapice Oy, Solita Oy, Ponsse Oyj, Epec Oy, Sataservice Oy, Silo AI Oy, Top Data Science Oy, Meluta Oy, Kyynel Oy

Vaasan yliopiston logo
Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
168 000€
Kokonaisbudjetti
1 800 000€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Uusiutuvat energiat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat