Digitalisaation ergonomia-apu

Työ on yhä tietovaltaisempaa ja tietokoneella tehtävää. Ihminen ei kuitenkaan ole tietokone vaan hän väsyy hallitsemattoman tietotulvan alle.

Tieto on tarjolla valtavia määriä ja se on myös helposti saatavilla.Ihmisen tiedonkäsittelykyky on kuitenkin hyvin rajallinen niin määrän kuin ajan suhteen. Erityisen selvästi tiedon intensiivisyys näkyy mm opiskelussa, teknisessä suunnittelussa ja yritysten hallinnossa.

Tietotekniikka antaa kuitenkin myös välineitä hallita tietotulvaa. Tämä hanke keskittyy tekniikkaan liittyvää yliopisto-opetukseen mutta vastaavia ongelmia löytyy kaikkialta yhteiskunnasta niin julkiselta sektorilta kuin yksityiseltä ja jopa kolmannelta sektorilta.

Tässä hankkeessa tutkitaan ja kehitetään oppimisohjelmaa, joka samalla seuraa tietokonetyöskentelyä ja analysoi käyttäjän käyttämää aikaa sekä kuormittuneisuutta ja tarvittaessa tauottaa työrupeamia. Tutkimuksen tulosten oletetaan olevan sovelluskelpoisia monilla tietointensiivisen työn saroilla.

Digitalisaation ergonomia-apu
Kesto: 1.5.2019 - 31.8.2020
Hankkeen vastuuhenkilö: professori Jarmo Alander
Tutkimusryhmä: NeVS
Rahoittaja: Työsuojelurahasto
Ulkoinen rahoitus: 48 200 euroa

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
48 200€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
48 200€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Networked value systems NeVS
Älykkäät sähköjärjestelmät
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat