Compact and efficient deep neural networks for ubiquitous computer vision

Suomen akatemia
Tietokonenäkö on viime aikoina kehittynyt monilla osa-alueillaan suurin harppauksin ns. syvien neuroverkkojen käyttöönoton myötä. Neuroverkkopohjaisten menetelmien laajamittaista käyttöönottoa kuitenkin hidastavat laskennalliset haasteet, joiden takia kyseisten menetelmien siirrettävyys kannettaville ja liikkuville laitteille on ongelmallista.

Tämän projektin päämääränä onkin kehittää uusia menetelmiä entistä tehokkaampien syvien neuroverkkojen rakentamiseen. Ratkaisuja laskennallisiin haasteisiin haetaan kahdesta eri näkökulmasta: olemassaolevien neuroverkkojen optimoinnilla ja toisaalta kehittämällä tehokkaita neuroverkkorakenteita puhtaalta pöydältä.​

Hankkeen nimi: Compact and efficient deep neural networks for ubiquitous computer vision
Hankkeen vetäjä Vaasan yliopistossa : Jani Boutellier
Koko hankkeen johtaja: Juho Kannala, Aalto
Hankkeen kesto: 9/2017-8/2021
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Vaasan yliopiston osuus ulkoisesta rahoituksesta: 133 453  euroa (1.1.2020-31.8.2021)
Osuus budjetista: 190 647 euroa (1.1.2020-31.8.2021)
Tutkimusalusta: Digital Economy
Yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Jani Boutellier
Tutkimuskumppanit: Aalto yliopisto, University of Maryland
Hankkeen numero: 334755 (alkup. päätös 309903)
Hankkeen www-sivut: https://sites.uwasa.fi/coefnet/

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
133 453€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
190 647€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat