CleanShip - Sustainable Business through Clean Ship Technologies

Business Finland logo
Vaasan yliopiston johdolla on rakentumassa merkittävä tutkimuskonsortio, joka innovoi yhdessä tiekarttaa kohti vähäpäästöistä merenkulkua ja vähäpäästöisesti toimivia työkoneita. Konsortion tavoitteena on lisäksi kehittää polttoainejoustavia teknologioita ja arvioida niiden vaikutuksia toimialojen koko arvoketjuun.

Konsortioon kuuluvat Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi, Wärtsilä, AGCO Power sekä muita yritys- ja tutkimuskumppaneita. Business Finlandin rahoittamassa CleanShip-valmisteluhankkeessa tavoitellaan yhteistyössä toteutettavaa tutkimus- ja innovointihanketta ”Clean Propulsion Technologies”, joka toteutuessaan alkaa vuonna 2021.

Projektin nimi: CleanShip - Sustainable Business through Clean Ship Technologies 
Projektin johtaja: Maciej Mikulski
Projektipäällikkö: Merja Kangasjärvi
Projektin kesto: 1.8.2019-31.3.2020
Rahoittaja, rahoittajat: Business Finland
Tutkimusalusta: VEBIC
Yhteyshenkilöt: Maciej Mikulski ja Merja Kangasjärvi
Tutkimuskumppanit: Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi
Yhteistyökumppanit: Wärtsilä, AGCO Power sekä muita yrityksiä

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Uusiutuvat energiat
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat