Nebiyu Grigibo

TkT 2023, energiateknologia
Tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
Nebiyu Grigibo

DI Nebiyu Girgibon väitöskirjan Results of Seaside Energy Solutions in Land Uplift and Climate Change in the Kvarken Archipelago: A Mixed-Method Investigation pidettiin keskiviikkona 13. joulukuuta 2023.

Mikä on parasta työssäsi? Mitä sinä teet?

Parasta työssäni on uusien asioiden oppiminen ja uusien ihmisten tapaaminen. Innostun etenkin aamuisin siitä, että saan lukea uutta tietoa ja kirjoittaa siitä. Vaikka keskitynkin nykyisiin tehtäviini liittyvään aineistoon, rakkauteni oppimista kohtaan motivoi minua aina lukemaan. Tämä sisäinen motivaatio auttaa minua eteenpäin akateemisen elämän haastavalla polulla.

Työskentelen tutkijatohtorina LEAP-RE-hankkeessa. LEAP-RE on lyhenne sanoista 'Long-term joint European Union (EU) – African Union (AU) Research and Innovation Partnership on Renewable Energy'. Tehtävämme on edistää energiakyläkonseptia Afrikassa. Tämän Vaasan yliopistossa yli kahden vuosikymmenen ajan kehitetyn konseptin tavoitteena on voimaannuttaa paikallisyhteisöjä auttamalla niitä ymmärtämään ja arvioimaan uusiutuvan energian mahdollisuuksiaan ja siirtymään pois fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet kokonaan uusiutuvalla energialla.

Työtehtäviini kuuluu artikkelien kirjoittaminen, yhteistyö Etiopiassa, Keniassa, Ugandassa ja Botswanassa toimivien kumppaneidemme kanssa, osallistuminen hankkeen tuotoksiin, tulevien aloitteiden määrittely ja kuukausittaisten kokousten järjestäminen. Minulla oli myös etuoikeus osallistua LEAP-RE:n sidosryhmäfoorumeihin Kigalissa, Ruandassa.

Mikä on urasi kohokohta?

Olen alun perin kotoisin Afrikasta (Etiopiasta) ja olen asunut Suomessa noin 18 vuotta. Minulla on aina ollut voimakas halu edistää synnyinmaani kehitystä. Suomen merkittävien saavutusten innoittamana etsin mielekkäitä tapoja auttaa. Urani kohokohta on, kun liityin LEAP-RE-hankkeeseen. Kehitämme useiden eri projektien kautta uusiutuvan energian alaa Afrikassa ja autamme parantamaan paikallista energiavarmuutta. LEAP-RE on yksi suurimmista konsortioista, joka kuroo umpeen EU:n ja AU:n välistä kuilua uusiutuvan energian alalla.

Lisäksi tohtorintutkinnon suorittaminen on yksi urani kohokohdista.

Miten tohtoriopintosi ovat tukeneet sinua nykyisessä työssäsi?

Opin tohtoriopintojeni aikana monia arvokkaita taitoja, joita käytän nyt työssäni. Sain esimerkiksi kokemusta artikkelien kirjoittamisesta, syvensin ymmärrystäni uusiutuvasta energiasta ja paransin kykyäni tehdä yhteistyötä tehokkaasti. Oppimisen yhä jatkuessa olen kiitollinen tohtoriopintojeni aikana kehittämästäni motivaatiosta ja työtavoista.

Miksi pyrkiä tohtoriksi?

Suoritin itse tohtorintutkinnon halusta oppia ja tutkia uusia asioita. Sisäinen motivaatio, rakkaus tietoon, johti minut tälle tielle.

Opintoni alkoivat kuitenkin sattumalta. Valmistuttuani maisteriksi 2013 Jyväskylän yliopistosta päätin pitää taukoa ja muutin Vaasaan. Vaasassa aloitin suomen kielen opiskelun Vamiassa (entinen VAAK). Suomen kielen opettajani huomasi taustani ja auttoi minut Vaasan yliopistoon harjoittelijaksi oppiakseni suomea. Silloin sain ainutlaatuisen mahdollisuuden. Energiatekniikan laitos tarvitsi jonkun tutkimaan pohjavettä, erityisesti vettä, joka tulee esiin porakaivon porauksen aikana "Merten talo" -hankkeen alueella. Tätä kutsun sattumaksi, sillä ilman pohjavesiselvitystä en ehkä olisi koskaan päässyt harjoittelijaksi Vaasan yliopistoon marraskuussa 2014.

Myöhemmin tammikuussa 2017 aloitin tohtoriopintoni taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. On ihmeellistä, miten kohtalon käänteet voivat muovata polkuamme.

Miten päätit väitöskirjasi aiheen? 

Tutkin aluksi toista aihetta, joka liittyi Natura 2000:een ja EU:n suojelualueisiin, koska olin taustaltani ympäristöinsinööri ja limnologi. Tämä vaikutti merkitykselliseltä aiempien opintojeni kannalta. Sittemmin ensimmäinen ohjaajani ja esimieheni, emeritustutkimuspäällikkö Erkki Hiltunen ehdotti väitöskirjani aihetta "Ilmastonmuutos ja energia", jonka keskiössä olivat uusiutuvan energian ratkaisut rannikolla. Arvioituani huolellisesti aiheen sopivuutta kandidaatin ja maisterin opintoihini otin sen innostuneena vastaan. Vuonna 2009 kirjoitettuun kandidaatin tutkielmaani sisällytin tämän lauseen kiitososioon: "Jos muut eivät näyttäisi meille elämän polkua, emme ehkä lähtisi sille lainkaan." Tämä piti yhtä lailla paikkansa väitöstutkimusmatkallani.

Miten rahoitit tohtoriopintosi?

Rahoitus oli vaikeata ensimmäisinä vuosina, mutta sain tukea eri lähteistä: 
1) Työvoimatoimistosta Kelan kautta, sain tätä tukea, koska kuuluin suomalaisen sosiaalijärjestelmän piiriin. 
2) Työskentelin jonkin aikaa yksityisessä yrityksessä, jonka avulla pystyin kattamaan kuluni tuona aikana. 
3) Myöhemmin työskentelin Vaasan yliopistossa Profi-4- ja Prof-5-hankkeissa. Näitä hankkeita rahoitti Suomen Akatemia. 
4) Sain kolme suurta apurahaa: Vaasan yliopiston säätiö (6 kuukauden apuraha), Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö (1 vuoden apuraha) ja Suomen Kulttuurirahasto (1 vuoden apuraha) sekä kaksi pientä apurahaa Erkki Paasikiven Säätiöltä. 
5) Väitöstutkimukseni myöhempinä vuosina ryhmämme sai apurahan WP-14:lle LEAP-RE-hankkeessa. Siirryin sen jälkeen työskentelemään osa-aikaisesti ja lopulta kokopäiväisesti projektitutkijana Vaasan yliopistossa.

Näiden jatkuvien ponnistelujen, mukaan lukien rahoituksen hakemisen ja kovan työn ansiosta pystyin rahoittamaan tohtoriopintoni.

Mitkä ovat tärkeimmät oivallukset tohtoriopinnoistasi?

Arvokkaimmat oivallukset, jotka ovat pitäneet minut motivoituneena tohtoriopintojeni aikana, ovat: 
1) Englannin kielen opettajani antama neuvo "Kuka tahansa voi tehdä tohtorin tutkinnon, mutta todellinen ero on siinä, miten sitä hyödyntää". Tämä neuvo sai minut syventymään väitöskirjaani. Pyrin siihen, että tutkimukseni edistää merkittävästi alaani. 
2) Ohjaus asiaankuuluvilla kursseilla ja lukuvinkit: Koko opintojeni ajan tietyillä kursseilla ja niiden suosittelemilla lukemistoilla oli suuri merkitys. Professoreideni suosittelemat teokset, kuten kuinka selviytyä akateemisessa maailmassa ja väitöskirjan kirjoittaminen nopeammin, tarjosivat olennaisia oivalluksia. Haluan kiittää heitä näistä arvokkaista neuvoista. Toivon, että niistä on hyötyä nykyisille ja tuleville väitöskirjatutkijoille.

Lisäksi tohtorintutkintomatkani aikana oivalsin joustavuuteni haasteiden edessä ja huomattavan paineensietokykyni. Neuvoni nykyisille ja tuleville tohtoriopiskelijoille on olla sinnikäs – riippumatta siitä, millaisia esteitä opintojen aikana tulee.

Miksi valitsit Vaasan yliopiston tohtoriopintojasi varten?

Vaikka Vaasan yliopisto saattaa joskus tuntua pieneltä ja kaukaiselta Helsingistä, täällä suoritettavat tehtävät ja tutkimus ovat huippuluokkaa.

Olen ylpeä siitä, että olen tehnyt väitöstutkimukseni Vaasan yliopistossa. Toivon, että muutkin harkitsevat Vaasan yliopistoa tohtoriopintojaan tai muita akateemisia opintojaan varten.

Mitä neuvoja antaisit jollekin, joka vielä harkitsee tohtorintutkinnon tekemistä?

Ennen väitöstutkimusmatkan aloittamista on tärkeää tiedostaa, että se voi olla haastavaa ja viedä enemmän vuosia kuin aluksi odottaa. Kun katson taaksepäin, olen kiitollinen kokemuksesta, mutta myönnän, että matkan varrella oli vaikeita hetkiä. Noina haastavina hetkinä on muistettava, ettei pidä luovuttaa. Aseta hyvinvointisi etusijalle ja säilytä tasapaino. Kuten isoveljeni kerran viisaasti sanoi "Tieto, lukeminen ja opiskelu ovat parhaita lahjoja, joita voit antaa itsellesi." Tämä sai minut jatkamaan vaikeina aikoina.