Elisa Kannasto

FT 2021, Viestintätiede
Koulutuspäällikkö, Master School, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Elisa Kannasto

FM Elisa Kannaston viestintätieteiden alaan kuuluva väitöstutkimus “I am horrified by all kinds of persona worship!” Constructing Personal Brands of Politicians on Facebook” tarkastettiin perjantaina 3.12.2021.

Millaista työsi on? 

Johdan Seinäjoen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK:n ohjelmia, ja pääsen siinä tutustumaan monialaiseen kokonaisuuteen. Minulla on vastuu 13 tutkinto-ohjelmasta, joista yksi on kansainvälinen MBA.Olen osa johtoryhmää ja pääsen aidosti vaikuttamaan koulutuksen tulevaisuuteen. 

Lisäksi yritän ehtiä työssäni tehdä myös julkaisu- ja tutkimustyötä. Saan oikeasti tehdä työtä, jossa mikään päivä ei ole samanlainen. Välillä työssäni on paljon strategista suunnittelua ja strategian toteuttamista, välillä ohjaan opiskelijoiden opinnäytetöitä ja välillä suunnittelen tutkinto-ohjelmienbrändäystä ja markkinointia. Parasta on, että saan tehdä töitä monialaisessa ympäristössä huippuasiantuntijoiden kanssa ja ympärilläni on paljon muitakin koulutuksen eteen intohimoisesti töitä tekeviä ihmisiä. Lisäksi työni kansainvälinen ulottuvuus on minulle erityisen tärkeä. 

Työni on haastavaa ja vaatii tarkkaa itsensä johtamista, jotta kaikki tulee tehtyä ajallaan. Asioita on pakko priorisoida. Välillä tutkimustyölle ei jää aikaa niin paljon kuin haluaisin. Lisäksi korkeakoulujen rahoitusmallit ja tulevaisuus huolestuttavat.

Päätoimisen työni lisäksi teen myös osa-aikaisia tutkijaprojekteja, viestinnän koulutuksia ja puhekeikkoja. Olen myös päässyt vierailemaanluennoitsijana esimerkiksi Vaasan yliopistoon. Näiden kautta pysyn kiinni omissa ykkösaiheissani, poliittisessa someviestinnässä, henkilöbrändäyksessä ja esiintymistaidossa. 

Miten tohtoriopinnot ja tutkimustyö on tukenut sinua nykyisessä työtehtävässäsi? 

Nykyinen työni edellyttää tohtorintutkintoa. Tutkimustyö ja julkaisumaailman ymmärtäminen on tärkeää sekä siksi että sitä kuuluu työhön että siksi, että meidän organisaatiossa tehdään paljon tutkimus- ja kehittämistyötä. Aihe siis liittyy vahvasti päivittäiseen tekemiseen. Tohtoriopintojen aikana muodostuneet verkostot ja muu osaaminen tukevat jatkuvasti työssä ja sen tekemisessä sekä tuovat myös muita mahdollisuuksia, kuten koulutuskeikkoja.

Huippukohtia työuran aikana? 

Tohtoriopintojen aikana olin SeAMKissa viestinnän lehtorina, ja silloinkin innostuin työstäni joka päivä. Tässä työssä olen päässyt toteuttamaan monta tavoitettani. Huippukohtia ovat olleet tutkimushankkeiden rahoituspäätökset, kun on päässyt tutkimaan omia aiheita ja rakentamaan uutta. Lisäksi ulkomaiset konferenssireissut ovat olleet merkittäviä. Tutkimusaiheeni on ollut paljon esillä mediassa, mikä on ollut itselle mielekästä ja osoittanut myös, että teen tärkeää työtä. Tietenkin uran eteneminen ja työnkuvan jatkuva kehittyminen organisaatiossa on ollut erityisen merkityksellistä. Koin Master Schoolin koulutuspäälliköksi sekä johtoryhmään etenemisen isona luottamuksen osoituksena. 

Omalla työuralla on ollut paljonkin huippukohtia – loppujen lopuksi ne ovat kuitenkin työn arjessa tapahtuvia kohtaamisia ja tapahtumia. 

Miksi tohtoriopinnot? 

Tohtoriopinnot antavat mahdollisuuden syventyä omaan aiheeseen ja oppia tutkimustyöstä. Lisäksi ne tukevat oman ammatti-identiteetin kehittymistä ja voivat johtaa poluille, joita ei ole aiemmin edes ajatellut suunnakseen. Ajattelin aina, etten sovi tutkijaksi enkä olekaan se perinteinen tutkija. Nyt minulla on kuitenkin muutama aihe, joihin uppoan mielelläni ja jotka ovat kiinteä osa minua ja osaamista, joka tukee uusissa uraharppauksissa.  

Miten päädyit väitöskirjasi aiheeseen? 

Tiesin aina, että some kiinnostaa minua. Lisäksi poliitikkojen viestinnässä oli minua kiehtovaa tematiikkaa. Aihe muotoutui ensin yksikön ohjaajien kanssa heti maisteriopintojeni jälkeen, mutta kehittyi, kun olin vähän aikaa työelämässä ja löysin vielä tarkemmin suunnan, mikä minua kiinnosti ja näin selvän tutkimusaukon.

Miten rahoitit tohtoriopinnot? 

Olin koko tohtoriopintojen ajan viestinnän lehtorina SeAMKissa. Siellä oli hieno systeemi työntekijöiden kv-konferenssien tukemiseen, ja väitöskirjan loppuvaiheessa sain kaksi kuukautta palkallista tutkimusvapaata. Meillä on henkilöstön kehittämisrahasto, josta tuetaan näitä vapaita tohtoriopintojen loppuunsaattamiseksi ja kansainvälisiin konferensseihin osallistumista. Vaikka töiden ohessa opiskelu oli välillä haastavaa, oli myös helpottavaa, kun ei tarvinnut murehtia rahoituksesta. Töistä löytyi myös tukea haastaviin hetkiin, kun moni kollega oli joko jo suorittanut tohtoriopinnot tai suorittamassa niitä.

Tärkeimmät oivallukset tohtoriopinnoista? 

Tutkimuksessa tai opiskelussa ei tule koskaan valmiiksi. Varmaan paras oppi on se, että vaikka itsenäinen työote voi olla aikataulullisesti helpompi, tulee usein muiden kanssa tehdessä parempi lopputulos. Yhdessä rakennettu teksti on monesti lopuksi parempi, ja muiden näkökulmat auttavat omaa ajattelua kehittymään. Verkostoitumisesta on aina hyötyä, eikä koskaan voi tietää, mistä seuraavat yhteistyöprojektit ja hankkeet löytyvät.

Itse lähdin tohtoriopintojen aikana mukaan Rajapinta-yhdistykseen. Sieltä löytyi tutkijakollegoja sekä uutta oppia tutkimusmenetelmistä ja yliopisto- sekä tiederajat ylittävä yhteisö, josta olen saanut valtavasti.

Miksi Vaasan yliopisto? 

Tietysti oma asuinpaikkakunta (Vaasa) vaikutti tähän sekä yliopiston tuttuus aiemmista opinnoista. Mutta Vaasan yliopiston edut itselle olivat myös lähestyttävyys, kiva yhteisö, Suomen kaunein yliopistokampus, monialaisuus ja vapaus oman aiheen valintaan.  

Mitä haluat sanoa/vinkata tohtoriopintoja vielä harkitsevalle henkilölle?

Ei kannata pelätä sitäkään vaihtoehtoa, että tekee opintoja töiden ohessa. Aiheella voi olla iso merkitys siihen, millaiseksi projekti muodostuu ja mihin se johtaa. Kannustan lämpimästi hakeutumaan tohtoriopintoihin, jos itsensä kehittäminen, maailman ilmiöiden ymmärtäminen ja uralla eteneminen innostavat!