Promootiotietoa

Promootio on akateemisen työn korkein juhla, jossa vihitään eri tieteenalojen tohtoreita ja kunniatohtoreita, joskus myös maistereita. Tilaisuudessa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat tohtorin asemaan liittyvät merkit - hatun, miekan ja diplomin. Promootio-sana juontuu latinan verbistä promovere: siirtää eteenpäin, edistää, ylentää.

Promootioperinne on lähtöisin keskiajalta, Euroopan vanhimmista yliopistoista. Bolognan yliopistossa on juhlittu promootiota jo 1100-luvulla, Pariisissa 1200-luvulla ja 1300-luvulla länsimaissa jo melko yleisesti. Suomeen promootioperinne rantautui Uppsalasta, ja ensimmäinen promootio järjestettiin Turun akatemian aikana vuonna 1643. Silloin promovoitiin 10 filosofian maisteria. Siitä lähtien promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan.

Promootiojuhlallisuudet kestävät yleensä kolme päivää ja koostuvat useista eri tilaisuuksista. Perinteillä on juhlamenoissa erittäin tärkeä osa. Promootio kuitenkin elää ajan ja yliopistonsa mukana, joten eri yliopistoissa promootioperinteistä on muovautunut omanlaisiaan.

Tohtorinhattu

Image

Hattua pidettiin vapaan ja itsenäisen miehen tunnuksena jo vanhan Rooman aikana. Vapautettu orja sai uuden asemansa merkiksi punaisen hatun ja Rooman senaattorit käyttivät purppuraista päähinettä. Yliopistoissa tohtorin hattu on aina symboloinut tieteen vapautta. Tohtorinhatun kehitysvaiheet ovat jääneet monilta osin epäselviksi. Aikoinaan vanhassa Turun yliopistossa ainakin filosofian maisterit saivat Uppsalan mallin mukaan promootiossa purppuranpunaiset baretit. Nykyään käytettävä tohtorinhattu otettiin ilmeisesti käyttöön vasta vuoden 1828 sääntöuudistuksen ja yliopiston Helsinkiin muuttamisen jälkeen.

Hattujen värit ovat myös vaihdelleet. Nykyään teologian tohtoreilla on violetti hattu, oikeustieteen tohtoreilla vaaleanpunainen, lääketieteen tohtoreilla vihreä, taiteen tohtoreilla trikolorinsininen, liikuntatieteen tohtoreilla tummansininen ja muilla, myös Vaasan yliopiston tieteenaloilla, musta. Tohtorinhattu muistuttaa malliltaan silinteriä. Hatussa käytetään yliopiston tai tieteenalan tohtorinhattumerkkiä. Vaasan yliopistossa on käytössä oma, kaikille tieteenaloille yhteinen merkki, jonka on suunnitellut heraldikko Juhani Vepsäläinen.

Tohtorinmiekka

Image

Perinne jakaa tohtorinmiekkoja on peräisin lääketieteellisestä tiedekunnasta. Miekka tohtorin arvon symbolina otettiin Suomessa käyttöön Helsingin yliopiston 200-vuotisjuhlassa vuonna 1840. Tohtorinmiekka on kehittynyt virkamiesaatelin aikanaan käyttämästä puku- eli virkamiekasta. Tuolloin sen tarkoitus oli osoittaa yhteiskunnallista asemaa. Nykyään tohtorinmiekka symbolisoi totuutta eli se on symbolinen hengen ase totuuden, oikean ja hyvän puolustamiseen. Eri yliopistojen miekoissa käytetään yliopistojen omia tunnuksia.

Tohtorinmiekkana käytetään ensisijaisesti Suomen virallista mustakahvaista siviilimiekkaa, joka on Saksalaisperäinen. Itse miekan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu tuppi sekä pidike. Miekkaan kiinnitetään yliopiston tunnus ja kaiverretaan nimi ja päivämäärä.

Promootiot Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopistossa on juhlittu promootiota tähän mennessä viisi kertaa. Ensimmäinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin Vaasan korkeakoulun 20-vuotisjuhlavuonna 1988. Tuolloin promovoitiin 7 kunniatohtoria, 10 kauppatieteiden tohtoria sekä 188 kauppatieteiden, filosofian ja hallintotieteiden maisteria.

Vaasan yliopiston toinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin 30-vuotisjuhlavuonna 1998. Tuolloin promovoitiin 8 kunniatohtoria, 31 filosofian, hallintotieteiden ja kauppatieteiden tohtoria sekä 90 kauppatieteiden, filosofian ja hallintotieteiden maisteria.

Kolmas promootio vuonna 2006 oli osa Vaasan kaupungin 400-vuotisjuhlavuotta. Tilaisuudessa promovoitiin 12 kunniatohtoria sekä 60 tohtoria kaikilta yliopiston tieteenaloilta.

Neljäs promootio järjestettiin vuonna 2011, ja tilaisuudessa promovoitiin 10 kunniatohtoria sekä 43 tohtoria kaikilta yliopiston tieteenaloilta.

Viides promootio järjestettiin vuonna 2018, yliopiston 50- juhlavuosi. Tilaisuudessa promovoitiin 9 kunniatohtoria ja 74 tohtoria kaikilta yliopiston tieteenaloilta. 

Promootiosanasto

Airuet
Opiskelijoita tai yliopiston työntekijöitä, jotka toimivat yliairuen apuna eri juhlallisuuksissa.

Juhlamenojen ohjaaja
Professori, joka johtaa juhlamenojen sujumisen taiteen sääntöjen mukaan. Hänen johdollaan promovendit myös harjoittelevat aktia edellisen päivän harjoituksissa.

Kunniatohtori
Yliopisto kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia tieteentekijöitä tai yhteiskunnallisesti ansioituneita merkkihenkilöitä myöntämällä heille kunniatohtorin arvon. Kunniatohtorin arvon myöntäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Matrikkeli
Matrikkeliin kootaan promovoitavien kunniatohtorien ja promovendien henkilötiedot sekä tietoja promootion ohjelmasta.

Miekanhiojaiset
Kunniatohtorit ja tohtorit hiovat seuralaisensa tai airuen avustuksella tohtorinmiekkansa tahkolla, jonka kivi kostutetaan kuohuviinillä.

Offisiantit, virkailijat
Juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Priimus
Tohtoripromootiossa ensimmäisellä kunniasijalla vihittävä nuori tohtori. Priimukseksi valitaan erinomaisesti väitellyt tohtori. Hän vastaa oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen osoittaen täten vihittävien edustajana näiden oppineisuuden.

Promootio
Promootio on varhaiskeskiajalta periytyvä juhlallinen tilaisuus, jossa myönnetään yliopistollinen oppiarvo tunnuksineen (hattu sekä miekka/viitta/sormus, maistereilla laakeriseppele). Promootioon liittyy runsaasti symboliikkaa ja perinteisiä tapoja.

Promootioakti
Varsinainen promovointi eli tohtoriksi vihkiminen promootiopäivänä. Vihkimisen lisäksi juhlaan liittyy puheita ja musiikkia.

Promootiojumalanpalvelus TAI Tunnustukseton tilaisuus. 
Promootioaktin jälkeen järjestetään juhlajumalanpalvelus, johon saavutaan kulkueena, osallistujat valitsevat kumpaan tilaisuuteen menevät.

Promootiopurjehdus
Promootiota seuraavana päivänä promovoiduille järjestetään vapaamuotoinen huviretki, yleensä veden äärellä.

Promootiotanssiaiset
Promootion juhlinta huipentuu päivällisten jälkeen promootiotanssiaisiin. Tanssiaisiin kuuluu vanhoja tansseja, joita harjoitellaan etukäteen. Tanssiaisten jälkeen ihaillaan nousevaa aurinkoa, jolle pidetään myös puhe.

Promoottori
Promoottori vihkii promovendit ja ojentaa näille arvonmerkit. Promoottorina on yleensä tiedekunnan virkaiältään vanhin tai muuten kokenut ja ansioitunut professori.

Promovendi
Promovoitava tohtori.

Tohtorinhattu
Promovoidut tohtorit saavat päähänsä tieteen vapautta symboloivan tohtorinhatun.

Tohtorinmiekka
Tohtoriksi promovoitavat kantavat promootiossa miekkaa, joka symboloi hengen asetta totuuden etsijänä ja puolustajana.

Yliairut
Johtaa juhlamenoja yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa apunaan opiskelija-airuet.