Kunniatohtorit

Vaasan yliopiston myöntää tohtoripromootiossa kunniatohtorin arvon henkilöille, jotka ovat tieteellisesti tai yhteiskunnallisesti ansioituneita. Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää.

Syyskuun 2024 tohtoripromootiossa kunniatohtorin arvo myönnetään seuraaville kahdelletoista henkilöille:

Filosofian kunniatohtori Alexander Stubb

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on kansainvälisistä suhteista väitellyt filosofian tohtori, joka toimi ennen presidenttiyttään Euroopan yliopistoinstituutin professorina ja laitoksen johtajana Italian Firenzessä. Hän on entinen kokoomuksen kansanedustaja, europarlamentaarikko, puoluejohtaja ja moninkertainen ministeri. Stubb on toiminut muun muassa ulkoministerinä, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä, pääministerinä ja valtiovarainministerinä. Ministerin tehtävien jälkeen hän toimi Euroopan investointipankin varapääjohtajana. Ennen poliittista uraansa Stubb työskenteli tutkijana ulkoministeriössä, Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa sekä Suomen Akatemiassa.

Presidentti Stubb on Vaasan yliopiston näkökulmasta esimerkillinen kansainvälinen vaikuttaja, joka on urallaan kiinnittänyt huomiota tiedon, tieteen ja osaamisen merkitykseen päätöksenteossa. 

Alexander Stubb

Hallintotieteiden kunniatohtori Katju Holkeri

Finanssineuvos Katju Holkeri toimii valtiovarainministeriössä Valtionhallinnon kehittämisosastolla yksikön päällikkönä. Hän on tullut tunnetuksi erityisesti avoimuuden edistäjänä̈ julkishallinnon eri osa-alueilla. Tuoreimpana esimerkkinä on Poikkeusajan dialogit -keskustelusarja, jossa luotiin uudenlainen malli yhteiskunnalliselle vuoropuhelulle kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välillä.

Kansallisella tasolla Holkeri on edistänyt hallintotieteellistä tutkimusta toimimalla muun muassa lukuisten tutkimus- ja selvityshankkeiden ohjausryhmissä ja linkkinä valtionhallintoon. Hän on myös tukenut valtionhallinnon ja hallintotieteidenopiskelijoiden välistä yhteistyötä, kuten pro gradu -tutkielmia. Holkeri on ollut keskeinen vaikuttaja OECD:ssä useammassa eri roolissa. Lisäksi hän on ollut erittäin aktiivinen kansainvälisessä hallintotieteiden instituutissa International Institute of Administrative Sciencesissa (IIAS).

Holkerin kiinnostus hallinnon avoimuuteen, demokratian vahvistamiseen, ilmiölähtöiseen hallintaan, systeemiseen muutokseen ja hallinnon arviointiin yhdistyy hyvin Vaasan yliopiston hallintotieteiden profiiliin.

Katju Holkeri

Kauppatieteiden kunniatohtori Tim Baines

Tim Baines, strategian ja operaatioiden johtamisen professori ja Astonin yliopiston Advanced Services Groupin johtaja ja toinen perustaja. Advanced Services Group on monitieteinen keskus, joka keskittyy palvelullistumisen (servitisation) tutkimukseen, yhteisön kehittämiseen ja koulutuksen edelläkävijyyteen. Sen toimintaa rahoitetaan monikanavaisesti. 

Baines on yksi maailman johtavista ja viitatuimmista palvelullistamisen ja tuotepalvelujärjestelmien asiantuntijoista. Hän työskentelee sekä globaalien että paikallisten teollisuusyritysten kanssa ymmärtääkseen palvelullistamista käytännössä ja auttaakseen yrityksiä muutoksessa. Hänen kuuluisa kirjansa Made to Serve, on käytännönläheinen opas, joka perustuu johtavien yritysten, kuten Xeroxin, Caterpillarin, Alstomin ja MAN Truck & Bus UK:n, kanssa tehtyyn tutkimukseen.

Vaasan yliopistossa tehdään Suomen johtavaa palvelullistamisen tutkimusta. Baines on tehnyt vuosien ajan merkittävää yhteistyötä Vaasan yliopiston strategisen liiketoiminnan kehittämisen tutkimusryhmän kanssa, mukaan lukien kaksi toimitettua kirjaa sekä Vaasan yliopiston järjestämä Servitization Spring Conference 2023.

Tim Baines

Kauppatieteiden kunniatohtori Sari Essayah

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on Vaasan yliopiston alumni ja kauppatieteiden maisteri pääaineenaan laskentatoimi. Hänellä on erittäin pitkä ja ansiokas ura politiikassa ja urheilussa. Essayah on Suomen Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, ja hän on istunut niin kunnanvaltuustossa, eduskunnassa kuin Euroopan parlamentissa. Hän on ollut presidenttiehdokkaana kaksi kertaa. Essayah työskenteli ennen päätoimista politiikkaan lähtemistä muun muassa tilintarkastajana ja laskentapäällikkönä. 

Essayah on Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n jäsen sekä Suomen Olympiakomitean hallituksen jälkeen. Hän on toiminut useissa Suomen Urheiluliiton luottamustehtävissä. Hän on menestynyt urheilija, muun muassa kävelyn maailmanmestari vuodelta 1993 ja Euroopan mestari vuodelta 1994. 

Essayah on omassa viestinnässään aina pitänyt Vaasan yliopistoa positiivisesti esillä ja siten vaikuttanut suotuisasti yliopiston maineeseen.

Sari Essayh

Kauppatieteiden kunniatohtori Iftekhar Hasan

Iftekhar Hasan on Fordhamin yliopiston professori, joka on tehnyt merkittävän uran rahoituksen alalla. Hän toimii rahoituksen E. Gerald Corriganin oppituolin haltijana, tohtoriohjelman akateemisena johtajana ja Contemporary Finance -tutkimuskeskuksen toisena johtajana Gabelli School of Businessissä. Lisäksi hän toimii Sydneyn yliopiston osa-aikaisena tiedekunnan jäsenenä, Wharton Schoolin Financial Institution Centerin tutkijana sekä IWH-instituutin tutkijana Hallessa, Saksassa. Hän on Journal of Financial Stability -lehden päätoimittaja ja toiminut apulaistoimittajana useissa muissa arvostetuissa akateemisissa lehdissä.

Hasanin tutkimusintressit liittyvät rahoituslaitoksiin, yritysrahoitukseen, pääomamarkkinoihin ja kehittyviin talouksiin, joissa hän keskittyy monitieteisiin kysymyksiin ja julkispolitiikkaan. Hän on saanut lukuisia akateemisia tutkimusapurahoja valtiollisilta, kansallisilta ja kansainvälisiltä tiedesäätiöiltä sekä organisaatioilta Yhdysvalloissa ja ulkomailla. Hän on julkaissut 16 kirjaa ja kokoomateosta sekä lukuisia vertaisarvioituja artikkeleita merkittävissä akateemisissa lehdissä.

Hasanilla on ollut vahva käytännön vaikutus talouspolitiikkaan Suomen keskuspankin tieteellisenä neuvonantajana. Hän on ollut mukana Vaasan yliopiston hankkeissa, joihin hän on osallistunut erittäin laajalla ja korkeatasoisella asiantuntemuksellaan.

Iftekhar Hasan

Kauppatieteiden kunniatohtori Anne Korkiakoski

Hallitusammattilainen Anne Korkiakoski on Vaasan yliopiston alumni. Korkiakoski valmistui yliopistosta vuonna 1987 pääaineenaan markkinointi ja ulkomaankauppa. Hän on toiminut muun muassa Koneen ja Elisan markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä toimitusjohtajana Euro RSCG Nordicilla. Hänet on palkittu Talouselämän vuoden markkinointijohtajana vuonna 2012. Hän on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, kuten Edita Groupissa, Helsinki Marketingissa, Lunawoodissa, Kalevala Korussa, YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomessa, Kämp Groupissa ja Lindströmissä. Korkiakoski on markkinointi- ja viestintäalan arvostettu vaikuttaja ja kysytty puhuja, joka on viime vuosien aikana puhunut aktiivisesti eri tilaisuuksissa yritysjohdolle markkinoinnin ja viestinnän merkityksestä ja vaikuttavuudesta.  

Korkiakoski on antanut pyyteettömästi aikaansa ja jakanut asiantuntemustaan entiselle opinahjolleen. Hän on istunut kaksi kautta Vaasan yliopiston hallituksessa ja toiminut muun muassa hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on ollut puhumassa useissa yliopiston tilaisuuksissa ja luennoinut yliopistolla lähes 20 vuoden ajan. Korkiakoski on vahva vaikuttaja yliopiston varainhankinnassa. Hän esimerkiksi veti yliopiston varainhankintatoimikuntaa edellisen varainhankintakampanjan ajan. Lisäksi Korkiakoski on osallistunut kauppatieteiden opiskelijamarkkinointiin. 

Anne Korkiakoski

Kauppatieteiden kunniatohtori Roberto Verganti

Roberto Verganti on johtamisen ja innovaatioiden professori Tukholman kauppakorkeakoulussa, jossa hän toimii The Garden - Center for Design and Leadershipin johtajana. Hän on vieraileva luennoitsija Harvard Business Schoolissa ja Politecnico di Milanon johtamiskorkeakoulun Leading'Labin perustaja. Verganti on myös Euroopan innovaationeuvoston lähettiläs..

Vergantin tutkimus keskittyy käyttäjien ja tekijöiden rakastamien innovaatioiden luomiseen. Hän tutkii, miten johtajat ja organisaatiot luovat radikaalisti uusia visioita ja toteuttavat niitä.   Academy of Management on nimennyt Vergantin kirjan Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean yhdeksi kuudesta parhaasta vuosina 2008 ja 2009 julkaistuista johtamisen kirjoista.

Verganti on julkaissut laajasti monissa johtavissa lehdissä ja saanut useita arvostettuja palkintoja. Hän on toiminut pitkään aktiivisesti yhteistyössä Vaasan yliopiston markkinoinnin oppiaineen kanssa liittyen erityisesti käyttäjälähtöisten innovaatioiden hyödyntämiseen tutkimuksessa ja opetuksessa sekä käytännön liike-elämässä.

Roberto Verganti

Kauppatieteiden kunniatohtori Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg on vaikuttanut merkittävästi Vaasan alueen kehittymiseen Pohjoismaiden suurimmaksi energiateknologiakeskittymäksi tekemällä merkittäviä investointeja täällä toimiviin yrityksiin, kuten ABB:hen ja Wärtsilään sijoitusyhtiön Investorin hallituksen puheenjohtajana.

Hänen johdollaan Wärtsilä on tehnyt kaikkien aikojen suurimman investointinsa juuri Vaasaan. Wärtsilän Sustainable Technology Hubilla on keskeinen rooli innovaatioiden ja yhteistyön edistämisessä globaalina osaamiskeskuksena.  Tällä investoinnilla sekä uudella Vaasan yliopiston ja Wärtsilän strategisella sopimuksella on suuri merkitys Vaasan yliopistolle, kun pyrimme yhdessä ratkaisemaan energiamurroksen haasteita ja siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

Vaasan yliopisto arvostaa suuresti Jakob Wallenbergin visioita ja pyrkimyksiä saada pohjoismaiset yritykset, yliopistot ja tutkimusorganisaatiot tekemään yhteistyötä.

Jacob Wallenberg

Kauppatieteiden kunniatohtori Johnny Åkerholm

Talouspoliittinen asiantuntija Johnny Åkerholm on tunnettu suomalainen talousvaikuttaja, joka on pitkän ja merkittävän uransa aikana kiinnittänyt huomiota tiedon, tieteen ja osaamisen merkitykseen erityisesti talous- ja finanssipolitiikassa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri. 

Åkerholm on johtanut uransa aikana muun muassa Pohjoismaiden investointipankkia, toiminut merkittävissä tehtävissä valtiovarainministeriössä, Suomen Pankissa, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa sekä toiminut Euroopan unionin talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajana.

Åkerholm toimi Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajana kaksi kautta vuosina 2014–2021, joiden aikana hän luotsasi Vaasan yliopiston monen muutoksen läpi panostamalla tutkimukseen ja opetukseen unohtamatta yliopiston merkitystä Vaasan talousalueelle. 

Johnny Åkerholm

Tekniikan kunniatohtori Piotr Bielaczyc

Professori Piotr Bielaczyc toimii tällä hetkellä voimansiirron globaalina asiantuntijana ja tieteellisen neuvoston jäsenenä BOSMAL Automotive R&D Institute Ltd:ssä Puolassa. BOSMAL on Keski-Euroopan suurin ajoneuvojen ja voimansiirtojärjestelmien tutkimus- ja kehityskeskus. Lisäksi Bielaczyc on Krakovan teknillisen yliopiston professori. Aiemmin hän toimi yli 20 vuoden ajan BOSMALin moottoritutkimusosaston johtajana ja tieteellisenä sihteerinä. Tällä hetkellä hän vastaa HORIZON Europe -hankkeista. Uransa aikana hän on vastannut yli 500 tutkimus- ja kehityshankkeesta autoteollisuuden ja maastoliikenteen alalla. Hankkeet ovat liittyneet niin perinteisiin moottoreihin kuin hybridijärjestelmiin, päästöjen vähentämiseen ja polttoaineiden kehittämiseen. Bielaczyc on jäsenenä useissa Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan komission työryhmissä ja komiteoissa, jotka keskittyvät tulevaan päästölainsäädäntöön, sekä kansainvälisissä insinöörijärjestöissä, kuten SAE Internationalissa (Yhdysvallat), FISITAssa ja VERTissä (Sveitsi). Lisäksi hän on Puolan autoinsinöörien yhdistyksen (PTIM) varapuheenjohtaja ja Puolan polttomoottoreiden tieteellisen yhdistyksen (PTNSS) varapuheenjohtaja.

Bielaczyc toimii vierailevana professorina useissa Euroopan yliopistoissa. Hän on tehnyt yhteistyötä suomalaisten yritysten ja yliopistojen kanssa noin 30 vuoden ajan monissa tutkimushankkeissa, tieteellisten konferenssien järjestämisessä ja yhteisissä julkaisuissa. Bielaczyc on pitkäaikainen Vaasan yliopiston tukija ja aktiivinen pääpuhuja erilaisilla foorumeilla. Hän toimi Vaasan yliopiston johtaman Clean Propulsion -tutkimushankkeen neuvonantajaryhmän jäsenenä. 

Piotr Bielaczyc

Tekniikan kunniatohtori Angappa Gunasekaran

Angappa Gunasekaran on toimitusketjujen hallinnan professori Pennsylvania State University Harrisburg School of Business Administrationissa. Hän on aiemmin toiminut myös korkeakoulun johtajana. Lisäksi Gunasekaran on toiminut dekaanina niin School of Business and Public Administrationissa Bakersfieldissä, Kaliforniassa kuin Charltonin kauppakorkeakoulussa University of Massachusetts Dartmouthissa. Hän on toiminut myös University of Massachusetts Dartmouthin Business Innovation Centerin johtajana sekä päätöksenteko- ja informaatiotutkimuksen laitoksen puheenjohtajana. 

Gunasekaran on maailmanlaajuisesti tunnettu poikkitieteellinen tutkija, joka yhdistää eri tieteenalojen näkökulmia ja menetelmiä, joilla luodaan uusia innovatiivisia hankkeita.  Gunasekaran on Research.comin listalla maailman viidenneksi eniten viitatuin tutkija “Business and Management Scientists” -kategoriassa. Hän on toiminut yli 30 vertaisarvioidun lehden toimituskunnassa ja järjestänyt useita kansainvälisiä työpajoja ja konferensseja. Hänellä on yli kymmenen vuoden globaali työkokemus.

Gunasekaran toimi 1990-luvulla Vaasan yliopiston yliassistenttina ja vuosina 2012– 2015 FidiPro-professorina johtamisen ja tietojärjestelmien kehittyvillä alueilla. Hän vierailee säännöllisesti Vaasan yliopistossa ja on osallistunut useisiin tutkimushankkeisiin sekä julkaisuihin yhdessä Vaasan yliopiston tutkijoiden kanssa. 

Angappa Gunasekaran

Tekniikan kunniatohtori Björn Rosengren

ABB:n toimitusjohtaja Björn Rosengren on esimerkillinen vaikuttaja, joka on pitkän ja merkittävän uransa aikana johtanut ABB:n lisäksi Sandvikia ja Wärtsilää. Lisäksi hän ollut Danfossin hallituksen jäsen. . Rosengren on toiminnallaan vaikuttanut suuresti Vaasan alueen kasvamiseen Pohjoismaiden suurimmaksi energiateknologian keskukseksi. 

Vaasan yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä energiaklusterin yritysten kanssa tutkimuksessa, tuotekehityksessä, innovaatioissa ja koulutuksessa. Rosengren on monesti myös käynyt Vaasassa innoittamassa toimijoita uusiin yhteistyömuotoihin. Yliopisto arvostaa suuresti Rosengrenin panostuksia tähän yhteistyöhön. 

Björn Rosengren

Vaasan yliopiston aiemmat kunniatohtorit

1. promootio 1988

Filosofian kunniatohtori: 
Lehtori Heribert Picht

Hallintotieteiden kunniatohtori:
Kansliapäällikkö Jaakko Numminen

Kauppatieteiden kunniatohtorit:
Professori George Foster
Professori Bengt Holmström
Pääjohtaja Jaakko Lassila
Professori Mauri Palomäki
Kouluneuvos Martti Ulkuniemi

2. promootio 1998

Filosofian kunniatohtorit:
Professori Joaquim Arnau
Professori Hartwig Kalverkämper

Hallintotieteiden kunniatohtorit:
Professori Brainard Guy Peter
Pääjohtaja Vappu Taipale

Kauppatieteiden kunniatohtorit:
Professori Jean-François Hennart
Konserninjohtaja Matti Ilmari
Professori Baruch Lev
Vuorineuvos Matti Sundberg

3. promootio 2006 

Filosofian kunniatohtorit
Professori Pirkko Nuolijärvi
Professori emeritus Sauli Takala
Arkkipiispa emeritus John Vikström

Hallintotieteiden kunniatohtorit
Yliasiamies Esko Aho
Professori Christopher Pollitt
Alivaltiosihteeri Juhani Turunen

Kauppatieteiden kunniatohtorit
Professori Chris Brewster
Kauppaneuvos Eero Lehti
Professori Robet W. Scapens

Tekniikan kunniatohtorit
Professori Emeritus Pentti Malaska 
Professori Dušan Malindžák
Toimitusjohtaja Heikki Miilumäki 

4. promootio 2011

Filosofian kunniatohtorit
Professori Grögy Jenei 
Professori emerita Merrill Swain
Ministeri Paula Risikko

Kauppatieteiden kunniatohtorit
Professori Eva Liljeblom
Professori Klaus G. Grunert
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilla
Johtaja Jouko Havunen

Tekniikan kunniatohtorit
Professor Paul Geladi
Professori emeritus Pertti Järvinen
Toimitusjohtaja Mikko Niinivaara

5. promootio 2018

Filosofian kunniatohtori
Professori Jan Engberg 

Hallintotieteiden kunniatohtori
Hallitusammattilainen Leena Niemistö 

Kauppatieteiden kunniatohtorit
Professori Pervez Ghauri
Professori Eric von Hippel
Professori Annamaria Lusardi
Pääjohtaja Timo Ritakallio

Tekniikan kunniatohtorit
Johtaja Vesa Laisi
Apulaisjohtaja Clare Lavelle
Johtaja Sirinnapa (Mui) Saranwong