Lähiopetus syksyllä 2021

Tältä sivulta löydät koulutusohjelmittain lähiopetuksena toteutettavat kurssit syyslukukaudella 2021.

Sivu päivitetty viimeksi 27.9. klo 16.30.

Alla olevista valikoista löydät aakkosjärjestyksessä kandidaatti- ja maisteriohjelmat. Lopusta löytyy myös kielikeskuksen tarjonta. Lähi- ja hybridiopetus on ilmoitettu pääasiassa kurssikohtaisesti.

Muutokset kurssien suoritustavoissa ja aikatauluissa ovat mahdollisia. Ajankohtaisimman tiedon löydät Pepistä ja Lukkarikoneesta.

iloista ryhmätyöskentelyä

1.vuosi:

 • Kaikille opintosuunnille yhteiset:

  • ICATC1020 Digitaalitekniikka: kolme harjoituskertaa lähiopetuksena
  • MATH1160 Matematiikan peruskurssi: harjoitusryhmät lähiopetuksena
  • FYSI1150 Mekaniikka: yksi harjoitusryhmä lähiopetuksena, laboratoriotyöt lähiopetuksena
  • MATHC1270 Teknillisen matematiikan perusteet: harjoitusryhmät lähiopetuksena
  • SATEC0030 Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus (VAMK): lähes kaikki opetus lähiopetuksena
  • MATHC1180 Differentiaalilaskenta (VAMK): lähiopetuksena
  • SATEC1160 Sähköenergiajärjestelmien perusteet (VAMK): laboratoriotyöt lähiopetuksena
  • SATEC1170 Sähkömittaustekniikka: tasasähkö (VAMK): lähiopetuksena
 • Automaation ja tietotekniikan opintosuunta:

  • ICATC1030 Elektroniikka (VAMK): harjoitukset lähiopetuksena

2.vuosi & 3.vuosi:

 • Sähkö- ja energiatekniikan opintosuunta:

  • SATE1170 Piirianalyysi B: yksi harjoitusryhmä lähiopetuksena/hybridinä
  • SATEC2160 Sähkölaitokset (VAMK): lähiopetuksena
  • SATEC2190 Sähköverkot (VAMK): lähiopetuksena
  • ENER2020 Teknillinen termodynamiikka: aloitusluento lähiopetuksena, välikokeet ja tentit lähiopetuksena
  • SATEC2150 Sähköasennukset (VAMK): lähiopetuksena
  • SATEC2250 Ohjelmoitavat logiikat (VAMK): lähiopetuksena
  • MATHC1260 Matemaattisten ohjelmistojen perusteet (VAMK): lähiopetuksena
  • ICATC2030 Energy Technology ICT (VAMK): lähiopetuksena
 • Automaation ja tietotekniikan opintosuunta:

  • ICATC2060 Olio-ohjelmointi (VAMK): lähiopetuksena
  • CATC2120 Wireless Networks (VAMK): lähipetuksena
  • ICATC2120 Software Engineering Project (VAMK): lähiopetuksena
  • MATHC1260 Matemaattisten ohjelmistojen perusteet (VAMK): lähiopetuksena
  • ICATC2030 Energy Technology ICT (VAMK): lähiopetuksena
 • Tuotantotalouden opintosuunta:

  • ISANC2030 Project in Energy Systems (VAMK): lähiopetuksena
  • ICATC2030 Energy Technology ICT (VAMK): lähiopetuksena

Lähiopetusta yksittäisillä kursseilla, osassa hybridi-mahdollisuus.

1. vuoden kurssit

 • HTK1100 Aluetieteen perusteet: hybridiopetus (luennot Levon, Wolff, Nissi & Zoom). Kevätlukukaudella verkko-opintomahdollisuus.
 • HTK1300 Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet: luennot Zoomissa, harjoitusryhmistä osa lähiopetuksena, osa Zoom
 • HTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta: hybridiopetus (luennot Nissi & Zoom)

Muut kurssit

 • HTK2104 Kaupunkikehittämisen pelikenttä: hybridiopetus (luennot Nissi & Zoom)
 • HTK2350 Julkisoikeuden kandiseminaari: hybridiopetus
 • HTK2402 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla: hybridiopetus + toiminnallinen harjoitus livenä

Johtamisen opintosuunta

 • Tiimin johtaminen: hybridiopetusta ja pienryhmätyöskentelyä luentojen yhteydessä (reaaliaikaisena etä+kampus) 14 h, 15.9.-9.11.
 • Johtamisen perusteet: Tiimivalmentajien (Tiimin johtaminen –kurssilta) johdolla lähitapaamisia kampuksella mahdollisuuksin mukaan Ks. edellinen.
 • Tavoitteena kandidaatintutkielma: Työpajat kampuksella (sisällöt myös online), väliseminaarit mahdollisuuksien mukaan kampuksella (ohjaajasta riippuen) 5.10. 2 h ja 12.10 2 h
 • Yrityksen toiminnan kehittäminen: Ryhmätyöskentelyä kampuksella

Markkinoinnin opintosuunta

 • MARK2046 Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka: Pienryhmätapaamisia simulaatiopelin ryhmäkohtaisten välitulosten esittelyn yhteydessä. Lokakuun alussa, mikäli tilat ja tilanne sallivat. Kurssi on markkinoinnin opintosuunnassa aloittavien 1. kurssi. Opiskelijat ovat markkinoinnin opintosuunnan opiskelijoita ja sivuaine-opiskelijoita.
 • MARK2011 Markkinoinnin kandidaatintutkielma: Kandiryhmien tapaamiset ja seminaari-istunnot lähitapaamisina, mikäli tilat ja tilanne sallivat
 • Lauselogiikka: Laskupiirejä kannustetaan kokoontumaan kampuksella itseopiskelutiloissa

Lähiopetusta tarjolla jokaisella vuosikurssilla syksyllä, mutta etämahdollisuus aina kuitenkin tarjolla.

Joillakin kursseilla on käytössä karuselli. Tämä tarkoittaa, että yksi pienryhmä on lähiopetuksessa, toiset pienryhmät toimivat silloin Zoomissa. Seuraavalla kerralla lähiopetuksessa on toinen pienryhmä ja toiset ryhmät zoomissa. Näin kaikki pienryhmät saavat vuorollaan lähiopetusta.

 • VIEK0001 Johdatus viestintätieteiden opiskeluun ja hops 1: lähiopetus karusellina koko kurssin ajan
 • VIEK1009 Terminologia ja erikoisalaviestintä: harjoituksia lähiopetuksena
 • VIEK1011 Viestinnän retoriikka: lähiopetus karusellina puolet kurssista
 • VIEK2003 Näkökulmia diskurssiin: lähiopetus karusellina puolet kurssista
 • VIEK2005 Digitaaliset työkalut: työpajatyöskentelyä pienryhmissä
 • VIEK2025 Johdatus verkkojulkaisemiseen: mahdollisuuksien mukaan vierailu VME-käytettävyyslaboratoriossa
 • VIEK2100 Kandidaatintutkielma, R1+R2: osa tapaamisista ja töiden käsittelyt lähitapaamisina
 • Corporate Finance: hybriditoteutus suunnitteilla
 • Behavioral finance: hybriditoteutus suunnitteilla
 • Bloomberg Market Concepts: hybriditoteutus suunnitteilla
 • Sähkötekniikan opintosuunta:

  • SATE1170 Piirianalyysi B: toinen harjoitusryhmä lähiopetuksena/hybridinä
  • SATEC2150 Sähkäasennukset (VAMK): lähiopetuksena
  • SATEC0030 Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus (VAMK): lähes kaikki opetus lähiopetuksena
  • SATEC2250 Ohjelmoitavat logiikat (VAMK): lähiopetuksena
 • Energiatekniikan opintosuunta:

  • ENER2020 Teknillinen termodynamiikka: aloitusluento lähipetuksena, välikokeet/tentit lähiopetuksena
  • ENER2030 Virtausmekaniikka: välikokeet/tentit lähiopetuksena
  • ENER2010 Lämmönsiirtotekniikka: lähiopetuksena
  • ENER3010 Diesel- ja kaasumoottorit: lähiopetuksena
  • SATEC0030 Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus (VAMK): lähes kaikki opetus lähiopetuksena
  • SATEC1160 Sähkömittaustekniikka: tasasähkö (VAMK): lähiopetuksena
 • HTM3150 Aluetieteen tutkimusseminaari: hybridimalli
 • HTM3350 Julkisoikeuden tutkimusseminaari: hybridimalli

Opetus pääosin etänä, kursseilla kannustetaan käyttämään itseopiskelutiloja.

Opetus pääosin etänä.

Opetus pääosin etänä.

Ei lähitapaamisia syksyllä opiskelijoiden toiveesta.

Kaikki opetus hybridinä. Lähitapaamiset ensi sijaisesti graduryhmissä ja ohjelman aloituksissa.

Opetus pääosin etänä opiskelijoiden toiveesta.

 • Battery Energy Storages in Smart Grids SATEB3010: Simuloinnit kampuksella
 • Yritystoiminnan verotus: hybriditoteutus
 • International taxation: hybriditoteutus

Opetus pääosin etänä.

 • TEVI3099 Tutkielma ja tutkielmaseminaari: lähitapaamisia
 • VIMA3019 Pelit ja pelikulttuurit: mahdollisuuksien mukaan vierailu VME-käytettävyyslaboratoriossa
 • KSUO5500 Akateemiset viestintä taidot:
  •  Ryhmä 7: lähiopetusta 12 h
  •  Ryhmä 9: lähiopetusta 12 h
  • Ryhmä 14: lähiopetusta noin 6-8 h
  • Jännittäjien ryhmä: lähiopetusta 18 h
    
 • KSUO5502 Sovella sosiaalista mediaa: siirretty verkkoon

 • KSUO5505 Loista esiintyjänä: lähiopetusta 18 h

 • KRUO0010 Ruotsin kielen valmentava kurssi:
  • Ryhmä 1: lähiopetusta 20 h

 • KRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille (jännittäjät): lähiopetusta 8 h

 • KESP5011 Espanjan kielen täydennyskurssi: lähiopetusta 60 h

 • KENG6111 Oral Skills in English:
  • Ryhmä 2: lähiopetusta 14 h

 • KENG6115 English for Academic and Professional Skills:
  • Ryhmä 1: lähiopetusta 15 h

 

 • KENG9115 English Skills for Business
  • Ryhmä 3: lähiopetusta 22 h
  • Ryhmä 5: lähiopetusta 30 h

 • KVEN5011 Venäjän kielen täydennyskurssi: mahdollisuus lähiopetukseen 50 h.

 • KENG9111 Oral Skills-kurssi: lähiopetus peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi

 

 • KSAK5001 Saksan alkeet 1 ja 2A -kurssit: Muutettu verkkokurssiksi

 

 • Espanjan alkeet 2, 3 ja 4 –kurssit: ei vielä ilmoitettu onko opetus lähiopetuksena vai verkossa.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?