Tekniikan yhteistyöopinnot (VY ja VAMK)

Yhteistyö toteutuu yliopiston tekniikan kandidaatin sekä ammattikorkeakoulun sähkötekniikan ja tietotekniikan insinöörin koulutuksissa. Opetusyhteistyötä tehdään opinnoissa, joissa opiskellaan samoja sisältöjä, esimerkiksi ammattiaineiden, kielten, luonnontieteiden ja matematiikan kursseilla

 

Tietoa opinnoista

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yhteistyöopintojen opetusta järjestetään yliopiston tiloissa, yhteisessä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa tai Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa. Yhteistyökursseilla vastuuopettajat arvioivat opiskelijoiden osaamisen määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Yhteistyöopinnoissa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajien osaaminen sekä teoriaa ja käytäntöä.

Yhteistyö toteutuu säilyttämällä duaalimalli ja tutkintojen ominaispiirteet. 

Yhteistyöopinnot eivät vaikuta opiskelijavalintoihin, tutkintoihin ja koulutuspolkuihin. Yliopistossa ongelmanratkaisu ja teoreettisempi lähestymistapa sekä ammattikorkeakoulussa käytännönläheisyys. 

Ole yhteistyökurssiin liittyvissä asioissa yhteydessä kurssin opettajaan. Tarkemmin käytännön asioihin opastetaan uusien opiskelijoiden orientaatioissa ja aikaisemmin aloittaneille opiskelijoille järjestettävissä opintojen ohjaus -tilaisuuksissa.

Lisätietoja saat lisäksi tekniikan opintojen ohjauksesta. 

Opintojaksoille ilmoittautuminen

  • Ilmoittautuminen VAMKin syyslukukauden 2023 kursseille aukeaa Pakissa, opiskelijan työpöydällä 1.8.2023. Ilmoittautumisaika syyslukukauden kursseille päättyy 6.9.2023.
  • Ilmoittautuminen VAMKin kevätlukukauden 2024 kursseille aukeaa 1.12.2023 ja päättyy 12.1.2024

Jos kurssin järjestämisvastuu on VAMKilla, Vaasan yliopiston opiskelijat saavat opiskeluoikeuden VAMKiin kahden lukuvuoden ajaksi (Huom! Opiskeluoikeus vain näille kursseille).

Uudet tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat opiskelijat saavat automaattisesti opiskeluoikeuden ja tunnukset VAMKiin. Muut opiskelijat saavat tunnukset ilmoittautumalla Webropol-lomakkeella

Katso kurssit ja vastuuorganisaatio VY:n ja VAMKin yhteistyökurssilistasta 2023-2024. Ilmoittaudu kursseille VY:n Pepissä tai VAMKin PAKKI (opiskelijan työpöytä) kautta riippuen siitä, kumpi korkeakoulu on vastuussa kurssista. Löydät tiedon yhteistyökurssilistasta kohdasta vastuuorganisaatio.