Tekniikan yhteistyöopinnot (VY ja VAMK)

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) tekniikan yhteistyöopinnot


Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat tiivistäneet tekniikan opetusyhteistyötään syksystä 2016 lähtien. Opintonsa syksyisin aloittavat noin 160 insinööri- ja diplomi-insinööriopiskelijaa osallistuvat osittain samaan opetukseen.

Yhteistyö toteutuu yliopiston tekniikan kandidaatin sekä ammattikorkeakoulun sähkötekniikan ja tietotekniikan insinöörin koulutuksissa. Opetusyhteistyötä tehdään opinnoissa, joissa opiskellaan samoja sisältöjä, esimerkiksi ammattiaineiden, kielten, luonnontieteiden ja matematiikan kursseilla.

Yhteistyöopintojen toteutus

Yhteistyö toteutuu säilyttämällä duaalimalli ja tutkintojen ominaispiirteet. Korkeakouluilla on jatkossakin omat erilliset opiskelijavalinnat, koulutuspolut, tutkinnot, tutkintonimikkeet ja tehtävät – yliopistossa ongelmanratkaisu ja teoreettisempi lähestymistapa sekä ammattikorkeakoulussa käytännönläheisyys.

Yliopiston omat ja yhteistyöopintojaksot täydentävät toisiaan, jolloin niistä muodostuu oppimisen kannalta järkevä kokonaisuus. Opiskelu yhdistääkin sopivasti teoriaa ja käytäntöä, jotta opiskelijat saavat monipuolisen näkemyksen tekniikan alan koko ammattikuvasta.

Yhteistyössä otetaan huomioon erityisesti Vaasan seudulla sijaitsevan Suomen suurimman energiateknologian keskittymän tarpeet. Energiakeskittymän yritykset hyötyvät siitä, että kaksi suurinta korkeakoulua yhdistävät voimansa opetuksen tehostamiseksi ja yritykset saavat asiantuntevaa ja koulutettua tekniikan alan työvoimaa.

Yhteistyöopintojen edut

Yhteistyöopinnoissa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajien osaaminen. Asiantuntevat opettajat takaavat, että opetuksen taso pysyy korkeana.

Suomessa uudenlainen ja edistyksellinen tekniikan koulutuksen yhteistyö lisää valinnanvaraa ja opiskelijat hyötyvät  kattavammasta opetustarjonnasta. Lisäksi joissakin aineissa, esimerkiksi matematiikassa, on kaksi polkua: asiat hyvin osaaville opiskelijoille on vähemmän lähiopetusta, kun taas tukea tarvitseville opiskelijoille tarjotaan perusteellisempia kursseja ja enemmän lähiopetusta.

Yhteinen opetus palvelee yhä paremmin myös yritysten tarpeita, sillä opiskelijat hallitsevat vaadittavat tiedot ja taidot työelämään siirtyessään. Osaaminen monipuolistuu ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Tekniikan yhteistyöopinnot (VY ja VAMK) 2020-2021

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yhteistyöopintojen opetusta järjestetään yliopiston tiloissa, yhteisessä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa tai Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa. Yhteistyökursseilla vastuuopettajat arvioivat opiskelijoiden osaamisen määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Ole yhteistyökurssiin liittyvissä asioissa yhteydessä kurssin opettajaan. Tarkemmin käytännön asioihin opastetaan uusien opiskelijoiden orientaatioissa ja aikaisemmin aloittaneille opiskelijoille järjestettävissä opintojen ohjaus -tilaisuuksissa.

Lisätietoja saat lisäksi tekniikan opintojen ohjauksesta.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen VAMKin lukuvuoden 2020-2021 opintojaksoille aukeaa Pepissä 17.8.2020 klo 8:00. Ilmoittautumisaika syyslukukauden opintojaksoille päättyy 11.9.2020 klo 23:45 ja kevätlukukauden opintojaksoille 10.1.2021. klo 23:45.

Opintojaksoilla, joiden järjestämisvastuu on VAMKilla, Vaasan yliopiston opiskelijat saavat opiskeluoikeuden (vain näille opintojaksoille) VAMKiin kahden lukuvuoden ajaksi. Ilmoittaudu näille opintojaksoille VAMKin Peppi järjestelmässä PAKKI-työpöydän kautta. Tutkinnon opiskeluoikeus säilyy omassa yliopistossa.

Uudet TkK-opiskelijat saavat automaattisesti opiskeluoikeuden ja tunnukset VAMKiin. Muut opiskelijat saavat tunnukset ilmoittautumalla WebOodissa "ERIK2005"-opintojaksoon. Kun tunnukset on luotu, saat siitä ilmoituksen sähköpostiin ja pystyt aktivoimaan tunnukset esim. verkkopankkitunnusten avulla.

Katso kurssit ja vastuuorganisaatio VY:n ja VAMKin yhteistyökurssilistasta 2020-2021. Ilmoittaudu kursseille VY:n WebOodissa tai VAMKin PAKKI (opiskelijan työpöytä) kautta riippuen siitä, kumpi korkeakoulu on vastuussa kurssista. Löydät tiedon yhteistyökurssilistasta kohdasta vastuuorganisaatio.

 

  Tekniikan yhteistyöopinnot (VY ja VAMK) 2019-2020

  Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yhteistyöopintojen opetusta järjestetään yliopiston tiloissa, yhteisessä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa tai Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa. Yhteistyökursseilla vastuuopettajat arvioivat opiskelijoiden osaamisen määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

  Ole yhteistyökurssiin liittyvissä asioissa yhteydessä kurssin opettajaan. Tarkemmin käytännön asioihin opastetaan uusien opiskelijoiden orientaatioissa ja aikaisemmin aloittaneille opiskelijoille järjestettävissä opintojen ohjaus -tilaisuuksissa.

  Lisätietoja saat tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan opintojen ohjauksesta.

  Opintojaksoille ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen lukuvuonna 2019-2020 VAMKin syys- ja kevätlukukauden kursseille on auki 9.9.2019 saakka.

  Opintojaksoilla, joiden järjestämisvastuu on VAMKilla, Vaasan yliopiston opiskelijat saavat opiskeluoikeuden (vain näille opintojaksoille) VAMKiin kahden lukuvuoden ajaksi. Ilmoittaudu näille opintojaksoille VAMKin WinhaWille-järjestelmässä. Tutkinnon opiskeluoikeus säilyy omassa yliopistossa.

  Opiskeluoikeuden ja tunnukset VAMKiin saat ilmoittautumalla WebOodissa "ERIK2005"-opintojaksoon, jolloin ilmoittautumisviikon (ma-su) jälkeisen viikon perjantaista lähtien tunnukset ovat haettavissa henkilöllisyystodistusta vastaan VAMKin opintotoimistosta (Wolffintie 30, B-käytävä, aukioloajat ma-pe 9.00-15.00).

  Katso kurssit ja vastuuorganisaatio sivun ylälaidan harmaassa infolaatikossa olevasta VY:n ja VAMKin yhteistyökurssilistasta 2019-2020. Ilmoittaudu kursseille VY:n WebOodissa tai VAMKin WinhaWillessä riippuen siitä, kumpi korkeakoulu on vastuussa kurssista. Löydät tiedon yhteistyökurssilistasta kohdasta vastuuorganisaatio. Jos vastuuorganisaatioksi on merkitty molemmat korkeakoulut, ilmoittaudu kotikorkeakoulusi järjestelmässä.

   

   Lisätietoja ja ohjeita:

   Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?