Tekniikan yhteistyöopinnot (VY ja VAMK)

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) tekniikan yhteistyöopinnot


Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat tiivistäneet tekniikan opetusyhteistyötään syksystä 2016 lähtien. Opintonsa syksyisin aloittavat noin 160 insinööri- ja diplomi-insinööriopiskelijaa osallistuvat osittain samaan opetukseen.

Yhteistyö toteutuu yliopiston tekniikan kandidaatin sekä ammattikorkeakoulun sähkötekniikan ja tietotekniikan insinöörin koulutuksissa. Opetusyhteistyötä tehdään opinnoissa, joissa opiskellaan samoja sisältöjä, esimerkiksi ammattiaineiden, kielten, luonnontieteiden ja matematiikan kursseilla.

Yhteistyöopintojen toteutus

Yhteistyö toteutuu säilyttämällä duaalimalli ja tutkintojen ominaispiirteet. Korkeakouluilla on jatkossakin omat erilliset opiskelijavalinnat, koulutuspolut, tutkinnot, tutkintonimikkeet ja tehtävät – yliopistossa ongelmanratkaisu ja teoreettisempi lähestymistapa sekä ammattikorkeakoulussa käytännönläheisyys.

Yliopiston omat ja yhteistyöopintojaksot täydentävät toisiaan, jolloin niistä muodostuu oppimisen kannalta järkevä kokonaisuus. Opiskelu yhdistääkin sopivasti teoriaa ja käytäntöä, jotta opiskelijat saavat monipuolisen näkemyksen tekniikan alan koko ammattikuvasta.

Yhteistyössä otetaan huomioon erityisesti Vaasan seudulla sijaitsevan Suomen suurimman energiateknologian keskittymän tarpeet. Energiakeskittymän yritykset hyötyvät siitä, että kaksi suurinta korkeakoulua yhdistävät voimansa opetuksen tehostamiseksi ja yritykset saavat asiantuntevaa ja koulutettua tekniikan alan työvoimaa.

Yhteistyöopintojen edut

Yhteistyöopinnoissa yhdistetään yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajien osaaminen. Asiantuntevat opettajat takaavat, että opetuksen taso pysyy korkeana.

Suomessa uudenlainen ja edistyksellinen tekniikan koulutuksen yhteistyö lisää valinnanvaraa ja opiskelijat hyötyvät  kattavammasta opetustarjonnasta. Lisäksi joissakin aineissa, esimerkiksi matematiikassa, on kaksi polkua: asiat hyvin osaaville opiskelijoille on vähemmän lähiopetusta, kun taas tukea tarvitseville opiskelijoille tarjotaan perusteellisempia kursseja ja enemmän lähiopetusta.

Yhteinen opetus palvelee yhä paremmin myös yritysten tarpeita, sillä opiskelijat hallitsevat vaadittavat tiedot ja taidot työelämään siirtyessään. Osaaminen monipuolistuu ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Tekniikan yhteistyöopinnot (VY ja VAMK) 2022-2023

Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yhteistyöopintojen opetusta järjestetään yliopiston tiloissa, yhteisessä opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa tai Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa. Yhteistyökursseilla vastuuopettajat arvioivat opiskelijoiden osaamisen määriteltyjen osaamistavoitteiden mukaisesti.

Ole yhteistyökurssiin liittyvissä asioissa yhteydessä kurssin opettajaan. Tarkemmin käytännön asioihin opastetaan uusien opiskelijoiden orientaatioissa ja aikaisemmin aloittaneille opiskelijoille järjestettävissä opintojen ohjaus -tilaisuuksissa.

Lisätietoja saat lisäksi tekniikan opintojen ohjauksesta.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

  • Ilmoittautuminen VAMKin syyslukukauden 2022 opintojaksoille aukeaa Pakissa, opiskelijan työpöydällä 1.8.2022. Ilmoittautumisaika syyslukukauden opintojaksoille päättyy 6.9.2022.
  • Ilmoittautuminen VAMKin kevätlukukauden 2023 opintojaksoille aukeaa 1.12.2022 ja päättyy 10.1.2023.

Opintojaksoilla, joiden järjestämisvastuu on VAMKilla, Vaasan yliopiston opiskelijat saavat opiskeluoikeuden (vain näille opintojaksoille) VAMKiin kahden lukuvuoden ajaksi. Ilmoittaudu näille opintojaksoille VAMKin Peppi järjestelmässä, Pakissa, opiskelijan työpöydän kautta. Tutkinnon opiskeluoikeus säilyy omassa yliopistossa.

Uudet tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat saavat automaattisesti opiskeluoikeuden ja tunnukset VAMKiin. Muut opiskelijat saavat tunnukset ilmoittautumalla Webropol-lomakkeella. Kun tunnukset on luotu, saat siitä ilmoituksen sähköpostiin ja pystyt aktivoimaan tunnukset esim. verkkopankkitunnusten avulla. Huom! Jos sinulle on jo aiemmin luotu tunnukset VAMKiin, mutta olet unohtanut ne, ole yhteydessä VAMKin Opintotoimistoon, opintotoimisto(at)vamk.fi 

Katso kurssit ja vastuuorganisaatio VY:n ja VAMKin yhteistyökurssilistasta 2022-2023. Ilmoittaudu kursseille VY:n Pepissä tai VAMKin PAKKI (opiskelijan työpöytä) kautta riippuen siitä, kumpi korkeakoulu on vastuussa kurssista. Löydät tiedon yhteistyökurssilistasta kohdasta vastuuorganisaatio.

Kuva
Kati Kangasniemi

Kati Kangasniemi

Koulutusasiantuntija
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498154
Toimisto
Fabriikki F418
Avaa profiilisivu
Kuva
Janne Koljonen

Janne Koljonen

Laboratorioinsinööri, automaatiotekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Automaatiotekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498290
Toimisto
Fabriikki F495
Avaa profiilisivu