Liiketoimintaosaamisen opinnot

Vaasan yliopiston strategian mukaisesti kaikkien alojen kandidaatin tutkintoon sisältyy liiketoimintaosaamisen opintoja.

Vaasan yliopiston opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana liiketoimintaosaamisen perustuntemus.
Kaikille kauppatieteiden opiskelijoille sisältyvät kandidaatin tutkintoon laajat liiketoimintaosaamisen opinnot, joiden avulla opiskelija hahmottaa kauppa- ja talouselämän toimintakenttää ja siihen liittyviä ilmiöitä.

LITO liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan 10 suomalaisen yliopiston yhteistyönä. Verkko-opintoina suoritettava Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO) 25-40 op on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat sisällyttää tutkintoonsa kauppatieteiden opintoja. Kauppatieteen alan tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden opintoja.