Liiketoimintaosaamisen opinnot

Vaasan yliopiston strategian mukaisesti kaikkien alojen kandidaatin tutkintoon sisältyy liiketoimintaosaamisen opintoja.

Vaasan yliopiston opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana liiketoimintaosaamisen perustuntemus. Muille kuin kauppatieteellisen alan opiskelijoille tarjotaan johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin yleiset periaatteet sisältävä opintojakso LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op.

Kaikille kauppatieteiden opiskelijoille sisältyvät kandidaatin tutkintoon laajat liiketoimintaosaamisen opinnot, joiden avulla opiskelija hahmottaa kauppa- ja talouselämän toimintakenttää ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Hallintotieteiden, kielten, tekniikan ja viestintätieteiden opiskelijoille

Hallintotieteiden kandidaattiopiskelijat voivat suorittaa opintojakson Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op tai korvata sen suorittamalla vähintään 5 op laajuisen opintojakson seuraavista oppiaineista: johtaminen, markkinointi, laskentatoimi ja rahoitus tai taloustiede.

Kielten ja viestintätieteiden kandidaattiohjelmien opiskelijat voivat korvata Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op -opintojakson myös jollakin muulla vähintään 5 opintopisteen laajuisella liiketoimintaosaamisen opintojaksolla.

Tekniikan opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon sisältyy opintojakso Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op. Opintojakson tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva liiketoimintaan liittyvistä käsitteistä, liiketoiminnan syy- ja seuraussuhteista ja toimintaperiaatteista. Jaksolla opit liiketoimintaan liittyvien raporttien ja dokumenttien lukutaitoa ja saat valmiudet liiketaloustieteiden opintojen jatkamiseen.

 

LITO liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan 10 suomalaisen yliopiston yhteistyönä. Verkko-opintoina suoritettava Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat sisällyttää tutkintoonsa kauppatieteen laajan sivuaineen. Kauppatieteen alan tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua opintoihin.