Kielten tasotestit ja korvaavat kokeet

Ranskan, ruotsin ja saksan kielissä järjestetään syyslukukauden alussa ja lopussa tasotestit. Tasotesteillä varmistetaan, että opiskelijalla on edellytykset osallistua peruskurssille. Tasotesteihin kannattaa osallistua heti opintojen alussa. Tasotestit ovat voimassa kolme vuotta. Tasotestejä ei järjestetä englannin, espanjan tai venäjän kielissä.

Kielten tasotestit

Kenen täytyy osallistua tasotestiin?

Ruotsi

Syksystä 2021 alkaen ruotsin tasotesti ja valmentava kurssi eivät ole pakollisia, mutta suositus on, että opiskelija noudattaa näitä ohjeita. Osallistu ruotsin kielen lähtötasoa mittaavaan tasotestiin, jos

  • ET ole kirjoittanut ruotsia ylioppilaskirjoituksissa.
  • ylioppilastutkinnon arvosana ruotsin kielessä on pitkässä oppimäärässä A tai keskipitkässä oppimäärässä B tai A.

Jos ylioppilastodistuksesi arvosana ruotsin pitkässä oppimäärässä on B, C, M, E tai L tai keskipitkässä oppimäärässä C, M, E tai L, ilmoittaudu suoraan tutkintoon kuuluvalle ruotsin kielen kurssille (KRUO6111 Ruotsia hallintotieteilijöille 5 op, KRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op tai KRUO8115 Ruotsia tekniikan opiskelijoille 3 op). Jos et ole kirjoittanut ruotsia ylioppilaskirjoituksissa ja saat tasotestissä hylätyn tuloksen, suositellaan sinulle KRUO0010 Ruotsin kielen valmentavaa kurssia ennen varsinaiselle tutkintoon kuuluvalle kurssille osallistumista.

Ruotsin kielen tasotestin voi tehdä Moodlessa viikolla 34.

Voit valmistautua tasotestiin kertaamalla kielioppia ja sanastoa esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Voit valmistautua tasotestiin kertaamalla kielioppia ja sanastoa esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Ranska

Osallistu ranskan tasokokeeseen, jos haluat suorittaa kurssin KRAN5115 Ranskan suullinen ja kirjallinen viestintä . Hyväksytty tasotesti on edellytyksenä Ranskan suullinen ja kirjallinen I-II -kurssille. Jos olet kirjoittanut ylioppilaskirjoituksissa ranskan hyväksytysti, sinun ei tarvitse osallistua tasokokeeseen. Alkeis- tai täydennyskurssille osallistuvien opiskelijoiden ei myöskään tarvitse osallistua tasokokeeseen. Ranskan tasokokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Saksa

Osallistu saksan kielen tasotestiin, jos haluat suorittaa KSAK9115 Saksan suullinen ja kirjallinen viestintä -kurssin. Sinun ei tarvitse tehdä tasotestiä, jos olet suorittanut täydennyskurssin hyvin tiedoin (arvosana 3, 4 tai 5) tai lukion A-saksan oppimäärän arvosanasi on L, E, M tai C tai lukion B/C-saksan oppimäärän arvosanasi on L, E tai M. Alkeis- tai täydennyskurssille osallistuvien opiskelijoiden ei tarvitse osallistua tasotestiin. Saksan tasotestiin ei tarvitse ilmoittautua. Saksan kielen tasotestin voi suorittaa Moodlessa.

Venäjä

Venäjän kielestä ei järjestetä tasotestiä. Jos olet epävarma mikä venäjän kurssi sopii sinulle, ota yhteyttä venäjän kielen yliopisto-opettaja Varpu Pöntyseen

Korvaavat kielikokeet

Korvaavat kielikokeet

Korvaavalla kielikokeella voidaan korvata toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen pakollisia peruskursseja. Korvaavaan kielikokeeseen voivat osallistua ne opiskelijat, joilla on lukion yleiskielitaitoa laajempi ja erikoistuneempi kielitaito, kuten esim. opistotasoisia kieliopintoja tai työelämän kokemusta. Jos olet suorittanut aikaisemmin toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa kieliopintoja, voit anoa suoraan kieliopintojen korvaamista. Korvaavat kokeet edellyttävät opiskelijalta oman alan tieteellisen tekstin hyvää ymmärtämistä ja terminologian tuntemusta. Korvaavia kokeita pidetään kerran lukuvuodessa ja ne pidetään yleensä syyslukukaudella. Korvaavaan kokeeseen voi osallistua vain kerran.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?