Kieliopintoihin ilmoittautuminen

Kielten kurssien ilmoittautumisajat lukuvuonna 2022 - 2023

  • syyslukukauden opetusryhmiin ilmoittautuminen alkaa 22.8. Pepissä. Syyskuussa alkaviin ryhmiin ilmoittautuminen päättyy heti syyskuun alussa. Myöhemmin alkaviin ryhmiin ilmoittautuminen päättyy myöhemmin. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kesän aikana. Ilmoittautumisajoista tiedotetaan myös Pepin toteutuksilla. 
  • kevätlukukauden opetusryhmät:Tammikuussa alkaviin ryhmiin voi ilmoittautua Pepissä joulukuussa. Myöhemmin alkaviin ryhmiin avataan ilmoittautuminen tammikuussa. Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin. 

Miten ja milloin voin ilmoittautua kursseille?

Kielikeskuksen opetusryhmiin on aina ilmoittauduttava etukäteen ennen kurssien alkamista Pepissä. Syyslukukauden ryhmiin on ilmoittautuminen syylukukauden alussa. Tammikuussa 2022 alkaviin ryhmiin voi ilmoittautua 1.12. - 15.12. välisenä aikana ja myöhemmin keväällä alkaviin ryhmiin 3.1. - 16.1. välisenä aikana. Joitakin poikkeuksia ilmoittautumisaikoihin voi olla. Poikkeuksellisista ilmoittautumisajoista tiedotetaan toteutuksen tiedoissa opinto-oppaassa.

Miten opiskelijat valitaan kursseille?

Kielten kursseilla on rajoitettu osallistujamäärä, joka vaihtelee kurssista ja kurssin työskentelytavasta riippuen. Ilmoittautumisjärjestys ei vaikuta ryhmään pääsyyn.

Alkeis- ja täydennyskursseille opiskelijat valitaan pääsääntöisesti opintopistemäärän perusteella. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja ja sen vuoksi opiskelija voi yleensä saada paikan vain yhdellä alkeiskurssilla / ilmoittautumiskierros.

Opiskelijat valitaan myös kielten jatkokursseille ja tieteellisen kirjoittamisen kursseille opintopistemäärän perusteella. Tällä pyritään varmistamaan, että opintojensa loppusuoralla olevat opiskelijat saavat pakolliset kieliopintonsa suoritettua. Opiskelijoiden suorittamat opintopistemäärät saadaan suoraan Pepistä. Jos opiskelija suorittaa Vaasan yliopistossa pelkän maisterin tutkinnon, ryhmäjakoja tehdessä hänen Pepistä saatavaan opintopistemääräänsä lasketaan kandidaatin tutkintoon kuuluvat 180 op.

Kielten peruskursseilla (esim. suomen Akateemiset viestintätaidot, ruotsin kielen peruskurssi, englannin Reading and Writing Skills ja Oral Skills) ryhmiin n. 50 % osallistujista valitaan opiskelijan suorittamien opintojen eli opintopistemäärän perusteella ja n. 50 % paikoista annetaan alempien vuosikurssien opiskelijoille.

Mistä tiedän, olenko päässyt kurssille?

Jos olet päässyt kurssille, ilmoittautuminen Pepissä muuttuu vihreäksi "hyväksytty". Jos et ole päässyt kurssille, ilmoittautumisesi on punainen "hylätty". Käytännössä myös "hylätty" opiskelija voi päästä kurssille, jos kurssilla vapautuu paikka.

Vahvista paikkasi olemalla läsnä kurssin ensimmäisellä luennolla. Läsnäolo ensimmäisellä luennolla on pakollinen. Jos olet saanut paikan kurssilta mutta et pysty osallistumaan kurssille, ilmoita siitä kurssin opettajalle. Opettaja pystyy muuttamaan ilmoittautumisesi hylätyksi, jolloin pystyt ilmoittautumaan kurssille myöhemmin sinulle paremmin sopivana ajankohtana.

Jos unohdit ilmoittautua tai et päässyt kurssille

Jos unohdit ilmoittautua kurssille ajoissa tai et mahtunut ryhmään, voit tiedustella opettajalta ennen kurssin alkua, olisiko ryhmässä vapautunut paikkoja.