Kieliopintoihin ilmoittautuminen

Kielten kurssien ilmoittautumisajat lukuvuonna 2021 - 2022

  • syyslukukauden opetusryhmät 23.8. - 2.9.2021 WebOodissa
  • kevätlukukauden opetusryhmät: ilmoitetaan myöhemmin

Miten ja milloin voin ilmoittautua kursseille?

Kielikeskuksen opetusryhmiin on aina ilmoittauduttava etukäteen ennen kurssien alkamista WebOodissa. Syyslukukauden opetusryhmiin ilmoittaudutaan elo-syyskuun vaihteessa ja kevään opetusryhmiin ilmoittaudutaan marras-joulukuun vaihteessa. Jos kurssille ei voi ilmoittautua WebOodissa vaan ilmoittautuminen tehdään esim. suoraan sähköpostitse opettajalle, siitä mainitaan kurssin aikataulun kohdalla Lukkarikoneessa.

Miten opiskelijat valitaan kursseille?

Kielten kursseilla on rajoitettu osallistujamäärä, joka vaihtelee kurssista ja kurssin työskentelytavasta riippuen. Ilmoittautumisjärjestys ei vaikuta ryhmään pääsyyn.

Kielikeskus käyttää kurssi-ilmoittautumisessa WebOodin priorisointityökalua. Kun ilmoittaudut kielten kursseille, valitse prioriteetti 1 sille kurssille jolle haluat mieluiten osallistua. Valitse prioriteetti 2 toiseksi tärkeimmälle kurssille, prioriteetti 3 kolmanneksi tärkeimmälle kurssille jne. Anna myös ryhmille osaprioriteetit samalla tavalla. Voit ilmoittautua usealla kurssille ja useaan ryhmään, jos ne sopivat aikatauluusi. Suunnittele aikataulusi huolella.

Alkeis- ja täydennyskursseille opiskelijat valitaan pääsääntöisesti opintopistemäärän perusteella. Alkeis- ja täydennyskursseilla on myös varattu viisi paikkaa sellaisille opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa kielestä sivuaineopinnot tai haluavat opiskella kieltä ennen vaihtoon lähtöä. Jos haluat osallistua alkeiskurssille näistä syistä, kirjoita tämä tieto WebOodiin lisätietoihin kun ilmoittaudut kurssille. Jos ilmoittaudut useammalle kuin yhdelle alkeiskurssille, pyritään kursseille antamasi prioriteetit ottamaan huomioon. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja ja sen vuoksi opiskelija voi yleensä saada paikan vain yhdellä alkeiskurssilla / ilmoittautumiskierros.

Opiskelijat valitaan myös kielten jatkokursseille ja tieteellisen kirjoittamisen kursseille opintopistemäärän perusteella. Tällä pyritään varmistamaan, että opintojensa loppusuoralla olevat opiskelijat saavat pakolliset kieliopintonsa suoritettua. Opiskelijoiden suorittamat opintopistemäärät saadaan suoraan Oodista. Jos opiskelija suorittaa Vaasan yliopistossa pelkän maisterin tutkinnon, ryhmäjakoja tehdessä hänen Oodista saatavaan opintopistemääräänsä lasketaan kandidaatin tutkintoon kuuluvat 180 op.

Kielten peruskursseilla (esim. suomen Akateemiset viestintätaidot, ruotsin kielen peruskurssi, englannin Reading and Writing Skills ja Oral Skills) ryhmäjaossa käytetään priorisointityökalua. Noin 70 prosenttia ryhmäpaikoista jaetaan niin sanotussa priorisointiajossa, jonka Oodi tekee opiskelijoiden antamien prioriteettien perusteella. Ryhmiin valitaan ensin opiskelijoita opintopistemäärän perusteella, ja loput paikat jaetaan priorisointiajossa.

Mistä tiedän olenko päässyt kurssille?

Jos olet päässyt kurssille, ilmoittautuminen WebOodissa muuttuu vahvistetuksi. Jos et ole päässyt kurssille, ilmoittautumisen kohdalla lukee "varasijalla". Kursseille tehdään myös varasijalistat käsin, ja tiedot lähetetään opettajille. Jos kurssilla vapautuu paikkoja, opettaja ottaa yhteyttä varasijalla oleviin opiskelijoihin. Teknisistä syistä nämä varasijalistat eivät näy WebOodissa.

Vahvista paikkasi olemalla läsnä kurssin ensimmäisellä luennolla. Läsnäolo ensimmäisellä luennolla on pakollinen. Jos olet saanut paikan kurssilta mutta et pysty osallistumaan kurssille, ilmoita siitä kurssin opettajalle. Näin opettaja voi ottaa toisen opiskelijan varasijalta sinulta vapautuneelle paikalle. Jos olet varasijalla, ole itse aktiivinen ja varmista vielä kurssin alkaessa opettajalta mahdutko ryhmään.

Jos unohdit ilmoittautua tai et päässyt kurssille

Jos unohdit ilmoittautua kurssille ajoissa tai et mahtunut ryhmään, voit tiedustella opettajalta ennen kurssin alkua, olisiko ryhmässä vapautunut paikkoja.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?