Hyvinvoinnin edistäminen

Vaasan yliopistossa on erilaisia opiskelijan hyvinvointiin liittyviä työryhmiä, joihin kuuluu sekä opiskelijoiden että henkilökunnan edustajia.

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä keskittyy yliopiston vastuulla oleviin, opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin asioihin ja teemoihin.

Työryhmä pyrkii vastaamaan opiskelijoiden esiin tuomiin konkreettisiin tarpeisiin, joita kartoitetaan mm. kyselyiden avulla. Työryhmä mm. nostaa opiskeluympäristöön, opetukseen, ohjaukseen ja opiskelutaitoihin liittyviä kysymyksiä yliopistoyhteisön keskusteluun sekä esim. järjestää tärkeiksi katsomistaan aiheista teemapäiviä. Työryhmä voi myös kuulla muita asiantuntijoita valitsemissaan teemoissa.

Työryhmä raportoi toiminnastaan rehtorille. Työryhmän muistioiden ja raporttien arkistoinnista vastaa työryhmän sihteeri.

Työryhmän jäsenet 2021

 • Liisa Mäkelä, professori (työryhmän puheenjohtaja)
 • Sannakaisa Holmlund, asiantuntija (työryhmän sihteeri)
 • Juho-Pekka Mäkipää, yliopisto-opettaja
 • Nina Nässlin, päällikkö
 • Ray Ohtonen, opintopsykologi
 • Katariina Kempus, asiantuntija
 • Seppo Evwaraye, liikuntakoordinaattori
 • Lauri Tuohiniemi, edunvalvonta-asiantuntija (VYY)
 • Wiktoria Ripatti, sosiaalipoliittinen vastaava (VYY)
 • Hanna-Mari Smale, terveydenhoitaja (YTHS)
 • Anna Norrgård, psykologi (YTHS)
Ihminen istuu yksin puistonpenkillä lukemassa

Terveystyöryhmä

Terveystyöryhmä on osa paikallista YTHS:n terveyden edistämistoimintaa.

Terveystyöryhmän tarkoituksena on toimia laaja-alaisena yhteistyöverkostona opiskeluyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä opiskelukyvyn ja opiskeluedellytysten parantamiseksi. Opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä ei “tuoteta” ainoastaan opiskeluterveydenhuollon vastaanotoilla, vaan – ja ennen kaikkea – monipuolisessa yhteistyössä opiskelijayhteisön toimijoiden kanssa.

YTHS:n toimijoiden lisäksi terveystyöryhmä koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä muiden opiskeluyhteisössä hyvinvointityötä tekevien yhteistyökumppaneiden edustajista. 

  Vaasan terveystyöryhmässä ovat edustettuina YHTS Vaasan palvelupiste, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta ja Vaasan yliopisto, Helsingin yliopiston Vaasan yksikön oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Justus ry. ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö, Åbo Akademin ylioppilaskunta (KAV) ja Åbo Akademi, Hankenin ylioppilaskunta (SHV) ja Hanken, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK ja Vaasan ammattikorkeakoulu, Novian opiskelijakunta Novium ja Novia sekä Vaasan suomalainen seurakunta ja Vasa svenska församling. Myös Vaasan yliopiston opintopsykologi sekä Åbo Akademin, Hankenin, Novian ja Helsinkin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön yhteinen opintopsykologi osallistuvat työryhmän tapaamisiin.

  Terveystyöryhmän puheenjohtajuudesta ja muistioiden arkistoinnista vastaa YTHS.

  Terveystyöryhmän tehtäviä:

  • ideoida, suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa yhteistyössä opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulujen kanssa
  • huolehtia paikallistasolla terveysinformaatiosta (opiskelijalehdet, kotisivut, asemalla jaettava valistus- ja itsehoitomateriaali)
  • lisätä opiskelija- ja korkeakouluelämän tuntemusta aseman henkilökunnan piirissä
  • laatia vuosiraportin terveydenedistämistoiminnasta
  • toimia yhteistyössä säätiön ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa terveyden edistämisen asioissa.

  Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin arviointi korkeakouluissa -työryhmä

  Opiskeluympäristö koostuu fyysistä opiskeluolosuhteista, opintojen järjestämisestä ja opintojen ohjauksesta, erilaisista oppimisympäristöistä, oppilaitoksen opiskeluyhteisöistä ja opiskelijoiden omista yhteisöistä.

  YTHS:lle, kuten muullekin opiskeluterveydenhuollolle, on asetettu velvoite seurata opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia säännöllisesti vuosittain sekä 3 vuoden välein tehtävillä laajemmilla oppilaitostarkastuksilla.

  Seurannan tavoitteena on opiskeluympäristön terveys- ja turvallisuusriskien minimointi ja poistaminen. Opiskeluympäristön arviointi kytketään myös Opiskelijahyvinvoinnin työryhmän toimintaan.

  Työryhmän jäsenet

  • Hanna-Mari Smale, terveydenhoitaja (YTHS), (työryhmän puheenjohtaja)
  • Anna Norrgård, psykologi (YTHS)
  • Nina Nässlin, päällikkö, opiskelun ja opetuksen palvelut (VY)
  • Sannakaisa Holmlund, asiantuntija, opintoasiat (VY)
  • Ray Ohtonen, opintopsykologi (VY)
  • Katariina Kempus, asiantuntija, kansainväliset asiat (VY)
  • Seppo Evwaraye, liikuntakoordinaattori (VY)
  • Liisa Mäkelä, professori (VY)
  • Juho-Pekka Mäkipää, yliopisto-opettaja (VY)
  • Lauri Tuohiniemi, edunvalvonta-asiantuntija (VYY)
  • Wiktoria Ripatti, sosiaalipoliittinen vastaava (VYY)
  • Terveydenhuoltolain 17 §:n 1 momentti:   
   Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein.

   

  • Valtioneuvoston asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 6.4.2011
   Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, opiskeluterveyden-huollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain.