Hallintotieteet, perusopinnot

Perustiedot
Järjestävä oppilaitos
Vaasan yliopiston avoin yliopisto
Koulutuksen paikkakunta
Vaasa
Koulutuksen tyyppi
Opintokokonaisuus
Suomi
Ala ja oppiaine
Koulutusala
Hallintotieteet
Ajankohta
Aloituslukukausi
Syksy
Aloitusvuosi
2023
Taso ja laajuus
Opintojakson taso
Perusopinnot
Laajuus opintopisteinä
30 op
Järjestämistapa
Opetustapa
Verkko-opiskelu
Monimuoto
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Verkko-opiskelu
Maksullisuus
Maksullisuus
Maksullinen
Tutkinto-opiskelijoille maksuton
Ei
Kuvaus

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

HUOM! Opintojaksolla AYHTK1400 Hyvinvoiva yhteiskunta, 6 op on lukuvuonna 2023-2024 kaksi toteutusta: syyslukukaudella 2023 sekä kevätlukukaudella 2024. Opiskelija voi valita, ilmoittautuuko hän syys- vai kevätlukukauden toteutukseen.

Huomaathan, että Vaasan yliopiston hallintotieteellisten maisteriohjelmien valintaperusteissa kerrotaan, että hakijalla tulee olla suoritettuna soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen yliopistotasoinen opintokokonaisuus haettavan maisteriohjelman mukaisesta opintosuunnasta. Nämä hallintotieteiden perusopinnot eivät riitä täyttämään hakukelpoisuutta Vaasan yliopiston hallintotieteellisiin maisteriohjelmiin.


Perusopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Julkinen johtaminen - AYHTK1200 6 op Verkko-opiskelu, Monimuoto Vaasa Syksy 2023
Hyvinvoiva yhteiskunta (syksyn toteutus) - AYHTK1400 6 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2023
Aluetieteen perusteet - AYHTK1100 6 op Etäopetus, Verkko-opiskelu, Itsenäinen opiskelu Vaasa Kevät 2024
Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet - AYHTK1300 6 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2024
European Governance - AYHTK1650 6 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2024
Hyvinvoiva yhteiskunta (kevään toteutus) - AYHTK1400 6 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2024