Markkinoinnin opintokokonaisuus

Perustiedot
Järjestävä oppilaitos
Vaasan yliopiston avoin yliopisto
Koulutuksen paikkakunta
Vaasa
Koulutuksen tyyppi
Opintokokonaisuus
Suomi
Ala ja oppiaine
Koulutusala
Kauppatieteet
Oppiaine
Markkinointi
Ajankohta
Aloituslukukausi
Syksy
Aloitusvuosi
2022
Taso ja laajuus
Laajuus opintopisteinä
26 op
Järjestämistapa
Opetustapa
Verkko-opiskelu
Opetusmuoto
Verkko-opiskelu
Maksullisuus
Maksullisuus
Maksullinen
Tutkinto-opiskelijoille maksuton
Ei
Kuvaus

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

HUOM! Opintojaksolla ayMARK1009 Markkinoinnin perusteet, 6 op on lukuvuonna 2022-2023 kaksi toteutusta: syyslukukaudella 2022 sekä kevätlukukaudella 2023. Opiskelija voi valita, ilmoittautuuko hän syys- vai kevätlukukauden toteutukseen.


Perusopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Markkinoinnin perusteet (syksyn toteutus) - ayMARK1009 6 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2022
Markkinoinnin perusteet (kevään toteutus) - ayMARK1009 6 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2023
Aineopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Brändijohtaminen - ayMARK2032 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2022
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka - ayMARK2046 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2023
Kuluttajakäyttäytyminen - ayMARK2009 5 op Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2023
Markkinointikommunikaatio - ayMARK2047 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2023