Markkinoinnin opintokokonaisuus

Perustiedot
Järjestävä oppilaitos
Vaasan yliopiston avoin yliopisto
Koulutuksen paikkakunta
Vaasa
Koulutuksen tyyppi
Opintokokonaisuus
Suomi
Ala ja oppiaine
Koulutusala
Kauppatieteet
Oppiaine
Markkinointi
Ajankohta
Aloituslukukausi
Syksy
Aloitusvuosi
2023
Taso ja laajuus
Laajuus opintopisteinä
26 op
Järjestämistapa
Opetustapa
Etäopetus
Verkko-opiskelu
Opetusmuoto
Verkko-opiskelu
Maksullisuus
Maksullisuus
Maksullinen
Tutkinto-opiskelijoille maksuton
Ei
Kuvaus

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

HUOM! Opintojaksolla AYMARK1009 Markkinoinnin perusteet, 6 op on lukuvuonna 2023-2024 kaksi toteutusta: syyslukukaudella 2023 sekä kevätlukukaudella 2024. Opiskelija voi valita, ilmoittautuuko hän syys- vai kevätlukukauden toteutukseen.


Perusopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Markkinoinnin perusteet (syksyn toteutus) - AYMARK1009 6 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2023
Markkinoinnin perusteet (kevään toteutus) - AYMARK1009 6 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2024
Aineopinnot
Koulutus Laajuus Opetustapa Paikkakunta Aloitus
Brändijohtaminen - AYMARK2032 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Syksy 2023
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka - AYMARK2046 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2024
Kuluttajakäyttäytyminen - AYMARK2009 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2024
Markkinointikommunikaatio - AYMARK2047 5 op Etäopetus, Verkko-opiskelu Vaasa Kevät 2024