Asukkaiden mahdollisuudet ympäristöystävällisten valintojen tekemiseen vaihtelevat

Uutisen oletuskuva
Levón-instituutin tutkimuksessa Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla – paikalliset mahdollisuudet ympäristöystävälliseen asumiseen tarkasteltiin sitä, millaisia ympäristöystävällisiä arkipäivän valintoja erilaisissa asuinympäristöissä asuvat ihmiset voivat ja haluavat tehdä, kuinka paljon asuinympäristö vaikuttaa näihin tekoihin ja miten valintojen ympäristöystävällisyyttä voitaisiin lisätä.
Kuva: flickrcc

Tarkastelussa oli asukkaiden asuminen, ravinto, liikkuminen, kuluttaminen ja kierrättäminen sekä jätteiden käsittely.

 

Tutkimuksessa vertailtiin seitsemää erilaista asuinaluetta eri puolilla Suomea. Asuinalueet vaihtelivat tiheästä kaupungin keskustasta harvaan asuttuun syrjäseutuun. Aineisto kerättiin laajalla asukaskyselyllä ja alueen asukkaille tehdyillä haastatteluilla.

Eroja luonnon hyödyntämisessä ja tavaroiden käsittelyssä

Kaikilla tutkituilla alueilla ympäristöystävälliseen toimintaan suhtaudutaan yhtä myönteisesti. Asuinalueella on kuitenkin vaikutusta siihen, millaisia ympäristöystävällisiä valintoja alueen asukkaat voivat tai haluavat tehdä arjessaan. Alueiden välillä oli havaittavissa eroja sen suhteen, millaiset mahdollisuudet esimerkiksi kierrätykseen, julkisen liikenteen käyttöön ja luonnonantimien hyödyntämiseen ovat.

Kaupungeissa esimerkiksi kierrätys ja lajittelu on helpompi toteuttaa kuin maaseudulla. Myös julkisen liikenteen käyttö arjessa on sujuvampaa. Sen sijaan maaseudulla luonnon hyödyntäminen harrastuksissa ja ravinnonhankinnassa on yleisempää kuin kaupungissa.

Asuinympäristö ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi ympäristöystävällisten asenteiden yleisyyteen, vaan juuri tällaisiin arjessa tehtäviin ympäristön huomioiviin valintoihin ja toimintatapoihin. Ympäristöystävällisyyteen liittyvään toimintaan vaikuttivat myös vastaajien ikä, käytettävissä olevan ajan määrä ja jossain määrin myös tulotaso.

Uudenlaisia ratkaisumalleja

Enemmistö vastaajista toivoi ympäristöystävällisen toiminnan olevan mahdollisimman vaivatonta ja edullista. Tutkimuksessa todettiin, että ympäristön hyväksi tehdään sitä, mitä on tehtävissä mielekkääksi koetulla työmäärällä. Juuri tähän ”vaivan” määrään voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisilla päätöksillä.

Ympäristön huomioon ottavan toiminnan kannalta olennaisia kysymyksiä ovat siis ympäristöystävällisten valintojen tekeminen kuluttajille helpoksi, riittävän edulliseksi ja mahdollisimman vähän aikaa vieviksi. Tämä koskee kaikkia asuinympäristöjä, mutta erilaisissa asuinympäristöissä tämä vaatii erilaisia asioita.

Haluttuihin ympäristövaikutuksiin pääseminen vaatii uudenlaisia ratkaisumalleja, jotka on usein räätälöitävä kullekin alueelle tai aluetyypille sopivaksi. Ja koska ympäristöystävällisten valintojen tekemiseen vaikuttavat erityisesti henkilökohtaiset tavat, arvot ja mieltymykset, vaatii ympäristöystävällisen asumisen ja toiminnan edistäminen myös ihmisten asenteisiin vaikuttamista.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Lisätiedot: Erityisasiantuntija Heli Siirilä, puh. 045 892 4715, heli.siirila@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?