Pilliin puhaltaja paljastaa rikkeitä ja väärinkäytöksiä

Uutisen oletuskuva
Viime vuonna maailman mediassa sai suurta huomiota Edward Snowdenin dramaattiset paljastukset Yhdysvaltain harjoittamasta tietoliikenneurkinnasta. Paljastukset ovat yksi esimerkki toiminnasta, joka tunnetaan nimellä whistleblowing eli pilliin puhaltaminen. Vaasan yliopiston julkisjohtamisen yksikön tutkijoiden, professori Ari Salmisen ja projektitutkija Lauri Heiskasen selvitys raamittaa whistleblowing-ilmiötä käsitteenä kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa.
(kuva: flickrcc)

– Pilliin puhaltaminen tulisi ymmärtää ennen muuta organisaatioiden kehittämisen välineenä, eikä niinkään suurta julkisuutta saavina sankaritekoina, Salminen ja Heiskanen korostavat.

– Esimerkiksi sisäisen raportoinnin avulla voidaan torjua ja korjatakin eri syistä vaiettuja epäkohtia, jotka koskevat organisaation henkilöstöä, johtamista, taloutta, ympäristökysymyksiä ja asiakkaita.

Pilliin puhaltaja määritellään henkilöksi, joka raportoi rikkeistä tai paljastaa väärinkäytöksiä omassa organisaatiossaan.

– Pilliin puhaltaja havaitsee rikkeen tai epäkohdan ja kokee velvollisuudekseen ilmoittaa siitä sisäisen tai ulkoisen kanavan kautta.

– Pilliin puhaltaja toimii harkitusti ja vaiheittain. Näin varmistetaan perusteet ja oikeutus puhaltaa pilliin ja vältetään organisaation kannalta turhat ja aiheettomat raportoinnit, tutkijat kertovat.

Selvityksessä kuvataan pilliin puhaltajaan kohdistuvia vastatoimia ja lyhyesti myös sitä, miten pilliin puhaltajia pyritään suojelemaan eri maissa. Salmisen ja Heiskasen mukaan pilliin puhaltaminen on toistaiseksi harvinainen toimintamalli suomalaisissa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa.

– Miksi näin on ja olisiko pilliin puhaltamisen toimintajärjestelmä sovitettavissa laajemminkin suomalaisiin olosuhteisiin, Salminen ja Heiskanen pohtivat.

Salminen, Ari & Lauri Heiskanen (2013). Whistleblowing - Pilliin puhaltaminen ja organisaatioiden kehittäminen: Katsaus tutkimuskirjallisuuteen. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 192.

Raportin tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?