Muista vastata kandipalaute-kyselyyn!

Uutisen oletuskuva

Syksyn 2014 Kandipalaute-kysely avattiin 29.9., jolloin kysely lähetettiin yhteensä 328:lle vuoden 2014 aikana Vaasan yliopistosta kandidaatiksi valmistuneelle.

Kevätlukukaudella (tammi-kesäkuu) 2014 valmistuneiden vastausaika päättyy tämän viikon perjantaina 17.10.2014 klo 23.59.

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijakysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyyn vastataan henkilökohtaisen kirjautumislinkin kautta, joka on toimitettu vastaajien sähköpostiin.

Vaasan yliopisto arpoo kaikkien syylukukauden 2014 aikana kyselyyn vastanneiden kesken iPadin ja 10 yliopiston hupparia.

Opiskelijoiden palaute tärkeää opetuksen kehittämisessä

Kyselyllä kerätään kandidaatin tutkinnon suorittaneilta palautetta opetuksen laadusta, tukipalveluista sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja työelämäkokemuksista. Kyselyn viimeiseen osioon sisältyy mahdollisuus ns. vastapalautteeseen, jossa omia vastauksia voi verrata aikaisempiin vastauksiin.

Opiskelijoilta itseltään saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, sillä se nostaa koulutuksen laatukysymykset osaksi yliopistojen tuloksellisuuden arviointia. Yliopisto pitää tärkeänä opiskelijapalautteen monitahoista hyödyntämistä osana koulutuksen arviointia, minkä vuoksi kaikki vastaukset ovat tarpeellisia ja tervetulleita.

Kandipalautteen kautta yliopisto saa vertailuaineistoa koulutuksestaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Opiskelijoiden tyytyväisyys vaikuttaa myös yliopistojen saamaan rahoitukseen vuodesta 2015 lähtien. Palautteen laadun lisäksi myös vastaajien määrällä on merkitystä yliopistojen rahoitusmallissa, jonka perusteella OKM myöntää valtion rahoitusta.

Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyä koordinoi Suomen yliopistot UNIFI ry. Opiskelijapalautekyselyn toteuttajana toimii korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen toimittaja CHE Consult GmbH.

Lisätietoja kohdasta Kandipalaute

Mitä mieltä olit jutusta?