Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi allekirjoittivat kielikylpykoulutusta koskevan yhteistyösopimuksen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi allekirjoittivat keskiviikkona 29.1.2014 ruotsin kielen kielikylvyn koulutusohjelmaa koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimus koskee syksyllä 2014 Vaasan yliopistossa alkavaa koulutusta, joka järjestetään yhdessä Åbo Akademin kanssa.

Ensi syksynä käynnistyvässä kielikylpykoulutuksen yhteistyömallissa opiskelijat suorittavat Vaasan yliopistossa ruotsin kielen ja monikielisyyden opinnot sekä Åbo Akademissa opettajan pedagogiset opinnot ja muut luokanopettajalta edellytettävät opinnot. Koulutus suuntautuu ruotsin kielen kielikylpyyn suomenkielisissä kouluissa.

Yhteistyömalli perustuu Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin väliseen pitkäaikaiseen kielikylvyn ja monikielisyyskasvatuksen tutkimusyhteistyöhön. Useissa valtakunnallisissa raporteissa to­dettu pätevien kielikylpyopettajien puute on vauhdittanut yhteisen koulutusohjelman suunnit­telua.

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon ruotsin kieli pääaineena. Valmistuneet filosofian maisterit saavat yhteistyökoulutuk­sessa kelpoisuuden toimia peruskouluissa kielikylpyopettajana ja luokanopettajana. Lisäksi koulutusohjelmasta valmistuneet voivat toimia ruotsin kielen aineenopetta­jina suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa.

Sopimus vahvistaa vaasalaista yliopistoyhteistyötä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Se myös yhdistää luovasti yliopistojen vahvuuksia: Åbo Akademin opettajakoulutuksen sekä Vaasan yliopiston kielikylpy- ja monikielisyystutkimuksen. Tämä takaa laadullisesti korkeatasoisen koulutuksen, joka myös toimii kansainvälisenä edelläkävijänä.

Koulutusohjelman nettisivutVaasassa on pitkät kielikylpyopetuksen ja -tutkimuksen perinteet. Suomessa kielikylpy sai alkunsa juuri Vaa­sassa vuonna 1987. Kielikylpy alkaa päiväkodissa ja jatkuu peruskoulun viimeiselle vuosikurs­sille. Suomessa ruot­sinkielinen kielikylpy suomenkielisille on yleisintä.

Kielikylpyopetuksen tarjontaa pyritään valtakunnallisesti laajentamaan. Valtioneuvoston Kansalliskielistrategia (2012) nostaa kielikylvyn esiin yhtenä keskeisenä kansalliskielen op­pimista ja osaamista parantavana opetusmenetelmänä.

Mitä mieltä olit jutusta?