Työelämässä tarvitaan kielitaitoisia ammattilaisia

Uutisen oletuskuva
Ruotsin kielen aseman uskotaan säilyvän nykyisellä tasolla etenkin Vaasan seudulla ja muilla kaksikielisillä alueilla Suomessa, etenkin julkisen sektorin organisaatioissa, mutta jossain määrin myös yksityisellä sektorilla. Tämä käy ilmi Vaasan yliopiston Levón-instituutin tekemästä tutkimuksesta.
(kuva: flickrcc)

Englannin kieltä pidetään Vaasan seudulla merkittävimpänä kielenä työelämässä, myös tulevaisuudessa. Aihe on ajankohtainen Vaasan seudulla, jossa vientiyritysten määrä on merkittävä.

– Työelämä on kansainvälistynyt, minkä vuoksi kieliosaamiseen liittyvät tarpeet ovat kasvaneet. Tarpeet vaihtelevat organisaatio- ja työtehtäväkohtaisesti – joissain tehtävissä jonkun tietyn kielen osaamisella on suuri merkitys, selittävät projektitutkijat Anna Martin ja Riia Metsälä.

Vaasan yliopiston rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, millaisia kieliosaamiseen liittyviä tarpeita Vaasan seudun suurimmilla työnantajilla on ja onko tarpeisiin odotettavissa muutoksia. Tutkimukseen haastateltiin työnantajaedustajia, yliopistojen asiantuntijoita ja Vaasan yliopiston opiskelijoita. Lisäksi Vaasan yliopiston opiskelijoille ja alumneille toteutettiin sähköinen kysely.

Monipuolinen kieliosaaminen arvossaan

Muiden vieraiden kielten, kuten venäjän, espanjan, portugalin ja kiinan kielten merkityksen arvioitiin kasvavan, mutta niihin liittyvät osaamistarpeen muutokset ovat kuitenkin vaikeasti ennustettavissa. Erityisesti yksityisellä sektorilla kielitaitotarpeisiin vaikuttavat yritysten strategiset muutokset, kuten hyvinkin nopeasti tapahtuvat markkina-alueiden vaihdokset.

Vaikka englannin merkitys maailmankielenä on kiistaton, työnantajat arvostavat monipuolista kieliosaamista. Opiskelijoita tulisi kannustaa kehittämään englannin kielen lisäksi muidenkin vieraiden kielten osaamista.

– Vähemmän opetettujen kielten osaaminen voi olla meriitti esimerkiksi neuvottelutilanteissa ja muissa yhteistyösuhteissa. Vähäinenkin kieliosaaminen voi joskus toimia jäänsärkijänä erilaisissa työelämän tilanteissa, kertovat Martin ja Metsälä.

Vaasan yliopiston opiskelijoiden kieliosaaminen hyvällä tasolla

Työelämässä arvostetaan sujuvaa kielitaitoa, jolla tarkoitetaan kykyä kommunikoida vieraalla kielellä sekä ammattikielen hallintaa. Vaasan yliopiston opiskelijat pitävät englannin kielen osaamistaan varsin hyvällä tasolla, mutta toivovat kehittyvänsä etenkin kommunikaatio-osaamisessaan.

– Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden suomen tai ruotsin kielen osaamisen kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota, sillä se vaikuttaa niin kotoutumiseen kuin työllistymiseen, Martin ja Metsälä kertovat.

Opiskelijoiden arvio omasta kieliosaamisesta on realistinen, sillä myös työnantajaedustajat pitävät opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kieliosaamista keskimäärin varsin hyvällä tasolla. Työnantajat kuitenkin huomioivat, että ammattisanaston hallintaa sekä kieli- ja viestintäosaamista on mahdollista kehittää ja monipuolistaa opintojen aikana entisestään esimerkiksi suorittamalla oman alansa opintoja vieraalla kielellä, toimimalla kansainvälisissä tiimeissä ja hankkimalla kokemuksia ulkomailla. Kieliosaamista voi kehittää myös valmistumisen jälkeen työelämässä.

– Vaasan yliopisto ja muut yliopistoyksiköt Vaasan seudulla voisivat hyödyntää alueensa kaksikielisyyden mukanaan tuomaa erityisyyttä, esimerkiksi kehittämällä yhteistyötä alueen muiden korkeakouluyksiköiden kanssa, Martin ja Metsälä kehottavat.

Tutkimuksen tilaukset ja pdf

Julkaisun tiedot: Martin, Anna, Riia Metsälä, Otto Suojanen & Arttu Vainio (2013). Kieliosaamisen tarpeet Vaasan seudulla ja Vaasan yliopistossa. Levón-instituutin tutkimuksia 138.

Mitä mieltä olit jutusta?