Vastaa Kandipalaute-kyselyyn ja vaikuta!

Uutisen oletuskuva
Syksyn Kandipalaute-kysely avataan 29.9. Kyselyyn vastataan henkilökohtaisen kirjautumislinkin kautta, joka lähetetään vastaajille sähköpostiin.

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijakysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta.

Jatkossa yliopisto toimittaa kyselyn tutkinnon suorittaneille välittömästi valmistumisen jälkeen. Elo–syyskuussa kandidaatin tutkinnon suorittaneille lähetetään kyselylinkki syyskuun lopussa. Näin

valmistuneet kandidaatit saavutetaan nykyistä paremmin. Opiskelijan kannalta on tärkeää, että palautetta voidaan antaa oikeana ajankohtana valmistumisen yhteydessä.

Vaasan yliopistossa arvotaan kyselyyn vastanneiden kesken iPad ja yliopiston huppareita.

Opiskelijoiden palaute tärkeää opetuksen kehittämisessä

Kyselyllä kerätään kandidaatin tutkinnon suorittaneilta palautetta opetuksen laadusta, tukipalveluista sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja työelämäkokemuksista. Kyselyn viimeiseen osioon sisältyy mahdollisuus ns. vastapalautteeseen, jossa omia vastauksia voi verrata aikaisempiin vastauksiin.

Opiskelijoilta itseltään saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, sillä se nostaa koulutuksen laatukysymykset osaksi yliopistojen tuloksellisuuden arviointia. Yliopisto pitää tärkeänä opiskelijapalautteen monitahoista hyödyntämistä osana koulutuksen arviointia, minkä vuoksi kaikki vastaukset ovat tarpeellisia ja tervetulleita.

Kandipalautteen kautta yliopisto saa vertailuaineistoa koulutuksestaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Opiskelijoiden tyytyväisyys vaikuttaa myös yliopistojen saamaan rahoitukseen vuodesta 2015 lähtien. Palautteen laadun lisäksi myös vastaajien määrällä on merkitystä yliopistojen rahoitusmallissa, jonka perusteella OKM myöntää valtion rahoitusta.

Opiskelijat tyytyväisiä

Keväällä 2014 järjestetyn Kandipalaute-kyselyn vastausprosentti oli Vaasan yliopiston kohdalla hyvä: peräti 70 prosenttia kohderyhmään kuuluvista opiskelijoista vastasi kyselyyn. Opiskelijoilta saadut kommentit olivat pääosin myönteisiä.

Vaasan yliopiston opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa opetukseen sekä opintoihin liittyvän tiedon, neuvojen ja ohjauksen saamiseen. Opiskelijat kokivat myös voivansa hyvin yliopistossaan.

 

Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyä koordinoi Suomen yliopistot UNIFI ry. Opiskelijapalautekyselyn toteuttajana toimii korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen toimittaja CHE Consult GmbH.

 

Lisätiedot: www.uwasa.fi/kandipalaute

Mitä mieltä olit jutusta?