Valtakunnallisen Kandipalaute-kyselyn vastausaika päättyy perjantaina

Uutisen oletuskuva
Tänään alkoi Kandipalaute-kyselyn viimeinen vastausviikko. Kysely suljetaan perjantaina 18.10. klo 23.59.
Kuva: Kandipalaute

Kandipalaute (aikaisemmin YOPALA) on valtakunnallinen opiskelijakysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta.

Kysely toteutetaan kaikissa yliopistoissa kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä palautetta kerätään 1.1.–31.7.2013 kandidaatin tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta, joille toimitetaan sähköinen kirjautumislinkki kyselyyn. Vaasan yliopistossa kyselyn on saanut sähköpostitse 216 opiskelijaa.

 

 

Opiskelijoiden palaute tärkeää opetuksen kehittämisessä

Kandipalaute-kampanjassa on otettu huomioon myös muut opiskelumenestykseen vaikuttavat seikat, kuten monet sosiaaliset ja opiskelijan hyvinvointiin liittyvät asiat. Opiskelijoilta itseltään saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, sillä se nostaa koulutuksen laatukysymykset osaksi yliopistojen tuloksellisuuden arviointia.

Kandidaattipalautteen kautta yliopisto saa vertailuaineistoa koulutuksestaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Opiskelijoiden tyytyväisyys vaikuttaa myös yliopistojen saamaan rahoitukseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö on suunnitellut, että vuodesta 2015 lähtien vuosittain noin 3 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta jaetaan opiskelijapalautteen perusteella.

Yliopisto pitää tärkeänä opiskelijapalautteen monitahoista hyödyntämistä osana koulutuksen arviointia, minkä vuoksi kaikki vastaukset ovat tarpeellisia ja tervetulleita.

Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyä koordinoi Suomen yliopistot UNIFI ry. Opiskelijapalautekyselyn toteuttajana toimii korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen toimittaja CHE Consult GmbH.

 

Lisätietoja:

http://www.uwasa.fi/fi/for/student/studying/feedback/kandipalaute/
Opintoasiain johtaja Anja Britschgi p. 029 449 8147
Opintoasiain suunnittelija Sannakaisa Holmlund p. 029 449 8150

Mitä mieltä olit jutusta?