Suomalaiset kuluttajat ovat aktiivisia innovoijia

Uutisen oletuskuva
Noin 170 000 suomalaista kuluttajaa on kehittänyt uusia tuotteita tai parantanut merkittävästi jo olemassa olevia tuotteita. Ensisijainen motiivi on kuluttajien oma tarve tai korjattavissa oleva puute markkinoilla olevassa tuotteessa, ei niinkään taloudellinen hyöty. Näin osoittaa Vaasan yliopiston julkaisema ”Consumer Innovation in Finland” -tutkimusraportti.
(kuva: flickrcc)

Yhdysvaltalaisen MIT yliopiston professori Eric von Hippelin johtaman kansainvälisen tutkimusryhmän tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset kuluttajat vertautuvat kilpailijamaidemme kansalaisiin innovoijina ja missä määrin kuluttajien omatoiminen innovaatiotoiminta voisi tarjota toistaiseksi hyödyntämätöntä kilpailuetua yrityksille. Kysely koski 18–65 -vuotiaita.

Viimeisen kolmen vuoden aikana suomalaisista työikäisistä 5,4 prosenttia on innovoinut vähintään yhden uuden asian. Tulokset vastaavanlaisista kyselyistä osoittavat, että Japanissa 3,7 prosenttia, Yhdysvalloissa 5,2 prosentti, Iso-Britanniassa 6,1 prosenttia ja Alankomaat 6,2 prosenttia kuluttajista harjoittaa kuluttajainnovointia.

– Ilmiön tarjoamat innovaatiomahdollisuudet ovat merkittäviä, etenkin kun suomalaiset kehittävät tutkimuksen mukaan uusia ratkaisuja huomattavasti yhteistyöhakuisemmin kuin vertailumaiden kuluttajat, kertoo tutkimusryhmän jäsen, Vaasan yliopiston tutkimusyksikkö SC-Researchin johtaja Jari Kuusisto.

Aktiivinen kuluttajainnovointi koskee myös julkisia palveluita. Terveydenhuollon tapaustutkimuksessa kartoitettiin yli tuhannen potilaan, sairaanhoitajan ja lääkärin käyttäjäinnovaatioita.

Tutkimusryhmä esittää raportissaan myös politiikkatoimia kuluttajien kannustamiseksi innovoimaan edelleen ja levittämään innovaatioitaan esimerkiksi perustamalla yrityksiä tai tarjoamaan kehittämiään tuotteita yritysten kaupallistettavaksi.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes osana kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimintaohjelmaa.

Julkaisun tilaukset ja pdf (tulossa vkolla 50)

Mitä mieltä olit jutusta?