Hyvinvoinnin edistämisestä ja johtamisesta kiinnostuneet tutkijat kokoontuivat esittelemään ...

Uutisen oletuskuva
Hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteisen tutkimusohjelma käynnistyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vaasan yksikkö ja Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen yksikön toimesta tänä syksynä. Tutkimusohjelman kick off -tilaisuus pidettiin elokuun lopulla ja virallinen julkistus tapahtui Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa -seminaarissa syyskuussa.

Tutkimusohjelman toiminta on ollut aktiivista ja tutkijat ovat kokoontuneet useasti syksyn aikana teemaryhmittäin, jotka ovat:
- Hyvinvoinnin kompleksisuuden johtaminen
- Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistäminen
- Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa

Teemaryhmien syksyn työskentelyn tulokset esiteltiin tutkimusohjelman työpajassa, joka keräsi yhteen kaksikymmentä innostunutta tutkijaa Vaasan yliopistolle 11.12.2013. Syksyn aikana tutkijat ovat esitelleet toisilleen ajankohtaiset tutkimuksensa ja tutkimusintressit. Lisäksi teemaryhmissä on mietitty yhteisiä tutkimuskysymyksiä ja konkreettisia tavoitteita, jotka yhdistäisivät tutkijoita.

Hyvinvoinnin kompleksisuuden johtamisen teemaryhmässä lähiajan tavoitteena on kompleksisuuden aihepiiriä käsittelevä kokoelmateos. Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen teemaryhmässä pääpaino on positiivisen mielenterveyden edistämisen aihepiirissä ja sen lähestymisessä interventioiden näkökulmasta. Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa teemaryhmässä on nähty selvä tarve käsitteenmäärittelyartikkelille. Osallisuus on nykyisin trendikäs käsite, mutta hyvin harvoin käyttäjät kuvaavat, mitä sillä tarkoittavat. Kaikissa teemaryhmissä haetaan rahoitusta uusille tutkimushankkeille vuoden 2014 aikana.

Työpajassa pohdittiin myös sitä, miten tavoitetaan päättäjät ja muut tutkimustiedosta hyötyjät entistä paremmin. Todettiin, että tämän kohderyhmän tavoittaminen vaatii nykyisten keinojen päivittämistä, kiinnostavien kokonaisuuksien tarjoamista, mutta myös tiivistä vuoropuhelua tutkijoiden, tiedonkäyttäjien sekä päättäjien välille. Valmista käsikirjoitusta tähän toimintaan on vaikea tehdä. Tärkeää on saada toimiva vuoropuhelu käyntiin ja suunnata toimintaa sen mukaan.

Tutkimusohjelma teemaryhmineen kokoaa Pohjanmaan alueen hyvinvointialojen tutkimuksen resursseja yhteen. Se vahvistaa myös alueen valmiuksia laajempiin tutkimushankkeisiin ja rahoituksen hakemiseen useista lähteistä. Ohjelma ylittää rajoja niin kielien, tieteenalojen kuin eri organisaatioiden välillä.

Hyvinvoinnin ja johtamisen tutkimusohjelmaa koordinoivat sekä Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotiede että THL:n Vaasan yksikkö. Tutkimusohjelma on osa Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkoston (BoWer) toimintaa, jota rahoittavat Vaasan yliopisto, THL Vaasa ja Pohjanmaan liitto EAKR-hankkeen kautta.

Lisätietoja BoWer -verkostosta

Mitä mieltä olit jutusta?