Ennakkotiedot avoimen yliopiston opinnoista lukuvuonna 2014-2015

Uutisen oletuskuva
Ilmoittautuminen lukuvuoden 2014-2015 opintoihin alkaa 12.8.2014 klo. 9.00

Vaasan yliopiston avoin yliopisto: uwasa.fi/avoin

Huom! ao. tiedot ovat alustavia. Muutokset mahdollisia. Tarkempi opintotarjonta ilmestyy sivuillemme kevään kuluessa. Pääset selaamaan syksyn 2014 opintojen kuvauksia tarkemmin Vaasan sekä yhteistyöoppilaitostemme opinnoista tästä linkistä (listaa päivitetään lähes päivittäin).

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonta Vaasassa

Filosofinen tiedekunta

YLEISOPINNOT
ayOPIS0006    Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op
ayOPIS0008    Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op
ayOPIS0002    Tiedonhankintataidot I, R, VO, 1 op
ayOPIS0004    Tiedonhankintataidot II, R, VO, 1 op

ALUETIEDE
ayALUE1008    Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä, 5 op

FILOSOFIA
ayFILO1001    Filosofian perusteet, 5 op

JULKISJOHTAMINEN
ayHALL1007    Esimiestyö ja johtajuus, 5 op

Erillisjaksot
ayHALA1002    Eettinen johtaminen, VO, 5 op

JULKISOIKEUS
ayJOIK1013    Hallinto ja oikeus, 5 op

KIELIOPINNOT
ayKITA5001    Italian alkeet I, R, 3 op
ayKITA5002    Italian alkeet II, R, 3 op
ayKENG9112    Englanti, Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, R, 3 op
ayKENG9111    Englanti, Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op
ayKENG9217    Englanti, Yhteiskunta ja valtio, R, VO, 3 op
ayKRUO9111    Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, R, 5 op
ayKSUO9111    Äidinkieli, Suullinen viestintä, R, 2 op
ayKSUO9112    Äidinkieli, Kirjallinen viestintä, R, VO, 3 op

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopintoja, syksy 2013 - syksy 2014, 29 op
Syksyllä 2013 alkaneen kokonaisuuden vielä pitämättömät jaksot:
ayHALL2024    Tutkimusmenetelmät, 5 op
aySTAT2100    Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS, 5 op

Kevät 2015
aySOTE2005    Kandidaattiseminaari, 10 op

Erillisjaksot
aySOTE1007    Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toimintaympäristössä, 5 op
aySOTE1008    Uutta luova epävarmuus (Sanomalehtiyliopisto), 5 op


Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintokokonaisuus, kevät 2015, 25 op
aySOTE2008    Vintagesta moderniin johtamiseen, 6 op
aySOTE2010    Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa, 6 op
aySOTE2011    Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa, 7 op
aySOTE2013    Laatu ja vaikuttavuus, 6 op

VIESTINTÄTIETEET
Viestintätieteiden opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2015, R, VO, 25 op
ayVINE0001    Johdatus viestinnän tutkimukseen, R, VO, 5 op
ayVINE0003    Viestintä digitalisoituvassa maailmassa, R, VO, 5 op
ayTEVI1001    Terminologisen tutkimuksen perusteet, R, VO, 5 op
ayVINE1002    Digitaalisen median viestintäsovellukset I, R, VO, 5 op
ayVINE1004    Erikoisalaviestintä, R, VO, 5 op

ERILLISJAKSOT
ayVINE2007    Tekninen viestintä, R, VO, 5 op

MONITIETEISET OPINTOKOKONAISUUDET
Julkisen toiminnan perusteet, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op
ayALUE1008    Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä, 5 op
aySOTE1007    Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toimintaympäristössä, 5 op
ayFILO1001     Filosofian perusteet, 5 op
ayHALA1002    Esimiestyö ja johtajuus, 5 op
ayJOIK1013     Hallinto ja oikeus, 5 op

Teknillinen tiedekunta

SÄHKÖTEKNIIKKA
aySATE2020    Energy Production, 5 op

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030    Talousmatematiikan perusteet, VO, 5 op

TIETOTEKNIIKKA
ayTITE1020    Tietojenkäsittely, R, VO, 5 op
ayTITE1022    Tietokone työvälineenä, R, VO, 3 op *)
*) Toteutetaan osana Tietojenkäsittely -jaksoa.

TILASTOTIEDE
aySTAT1030    Tilastotieteen perusteet, VO, 5 op
aySTAT2100    Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS, 5 op (osana Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopintoja)

TUOTANTOTALOUS
ayTUTA1110    Kestävä energialiiketoiminta, 5 op
ayTUTA3060    Tuotantotalouden erityiskysymyksiä, VO, 5 op
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, R, VO, 3 op,

MONITIETEISET OPINTOKOKONAISUUDET

Liiketoimintaosaaminen energia-aloilla, syksy 2014 - kevät 2015, 25–26 op
aySATE2020    Energy Production, 5 op*
ayTOIK2045    Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op*
ayTUTA1110    Kestävä energialiiketoiminta, 5 op
ayJOHT1008    Value Chains and Business Models in the Energy Sector 5 op
ayMARK1005    Markkinointi sähkömarkkinoilla, 5 op
ayLASK1009    Cost Accounting in Energy Business, 5 op

*)Opiskelijat, joille Energy Production -jakso kuuluu tutkinnon pakollisiin opintoihin, suorittavat tilalle jakson Ympäristö- ja energiaoikeus.

Kauppatieteellinen tiedekunta

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
Johtamisen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, VO, 26 op
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Johtaminen aineopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op
ayJOHT2028    Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op
ayJOHT2029    Organisaatiokäyttäytyminen I, 7 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op
ayJOHT3002    Cross-Cultural Management, VO, 5 op

ERILLISJAKSOT
ayJOHT1008    Liiketoiminnan arvoketjut ja liiketoimintamallit energia-aloilla, 5 op
ayAVOY2001    Itsetuntemuksesta voimaa työssä jaksamiseen, VO, 4 op
ayLIIK1200    Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op  (Huom! syksy 2014 ja kevät 2015)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, 28 op
Keväällä 2013 alkaneen kokonaisuuden vielä pitämättömät jaksot:
ayLASK1008    Rahoituksen perusteet, R, 4 op
ayLASK1006    Tilinpäätösanalyysi, R, 3 op
ayLASK1007    Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, R, 2 op
ayLASK2036    Kirjanpidon jatkokurssi, R, 5 op
ayLASK2037    Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, R, 2 op
ayLASK2038    Yrityksen tulossuunnittelu ja tilinpäätös, R, 4 op

Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot, kevät 2015 - kevät 2016, R, 28 op
ayLASK1002    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op
ayLASK1010    Johdon laskentatoimen perusteet, MM, 3 op
ayLASK1011    Auto Business (Yrityspeli), 2 op
ayLASK1008    Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006    Tilinpäätösanalyysi, 3 op
ayLASK1007    Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op
ayLASK2036    Kirjanpidon jatkokurssi, 5 op
ayLASK2037    Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, 2 op
ayLASK2038    Yrityksen tulossuunnittelu ja tilinpäätös, 4 op

ERILLISJAKSOT
ayLASK1009    Cost Accounting in Energy Business, 5 op


MARKKINOINTI
Markkinoinnin opintokokonaisuus, kevät 2014 - syksy 2014, R, VO, 25 op
Keväällä 2014 alkaneen kokonaisuuden vielä pitämättömät jaksot, syksy 2014:
ayMARK2033    Markkinoinnin avainprosessien johtaminen, R, VO, 6 op
ayMARK2012    Vientimarkkinointi, R, VO, 5 op

Markkinoinnin opintokokonaisuus, kevät 2015 - syksy 2015, R, VO, 25 op
ayMARK1006    Markkinointi liiketoiminnan kentässä, R, VO, 7 op
ayMARK1002    Markkinointisuhteiden johtaminen, R, VO, 7 op
ayMARK2033    Markkinoinnin avainprosessien johtaminen, R, VO, 6 op
ayMARK2012    Vientimarkkinointi, R, VO, 5 op

Erilliset opintojaksot
ayMARK1005    Markkinointi sähkömarkkinoilla, 5 op

TALOUSOIKEUS
Talousoikeuden perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op
ayTOIK1008    Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK1009    Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1010    Sopimusoikeuden lisäsuoritus, 1 op *)
ayTOIK1011    Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012    Vero-oikeus, 6 op
ayTOIK1013    Vero-oikeuden lisäsuoritus, 1 op *)
*) Lisäpistesuoritus joko sopimusoikeudesta tai vero-oikeudesta

Talousoikeuden aineopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op
ayTOIK2039    Markkinaoikeus, 7 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op
ayTOIK2045    Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op
ayTOIK2046    Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op

Erilliset opintojaksot
ayTOIK2022    Kandidaatin tutkielma, 10 op

Johtamisen juridiikan opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op
ayTOIK1008    Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op
ayTOIK1011    Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK2015    Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op

TALOUSTIEDE

ERILLISJAKSOT
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op

MONITIETEISET OPINTOKOKONAISUUDET
Liiketoiminnan perusteet, syksy 2013 - kevät 2014, R, 25 op
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, VO, 7 op
ayMARK1006    Markkinointi liiketoiminnan kentässä, R, VO, 7 op
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, R, VO, 3 op
ayLASK1002    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op
ayLASK1010    Johdon laskentatoimen perusteet, MM, 3 op
ayLASK1011    Auto Business (Yrityspeli), 2 op

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston oma opetus muilla paikkakunnilla

 

Kokkola

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
ayJOHT2029    Organisaatiokäyttäytyminen I, 7 op

 

 

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa eri paikkakunnilla

 

Helsinki, Helsingin seudun kesäyliopisto

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
Johtamisen perusopinnot, kesä 2014 - kevät 2015, R, MM, 26 op (Monimuoto-opetuksena)  
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, MM, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, MM, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, MM, 7 op
ayLIIK1102     Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, MM, 5 op

Huittinen, Länsi-Suomen opisto

ENGLANTI
Englannin kielen perusopinnot, Syksy 2015 - kevät 2015, R, 25 op
ayVINE1051    Johdatus englannin kieleen, 5 op
ayVINE1052    Tieteellinen viestintä, 5 op
ayVINE1053    Kirjallisen ilmaisun rakenteet I, 5 op
ayVINE1054    Johdatus englannin kieliseen kirjallisuuteen, 5 op
ayVINE1055    Käännösharjoitukset I englannista suomeen, 5 op

Ilmajoki, Etelä-Pohjanmaan opisto

YLEISOPINNOT
ayOPIS0002    Tiedonhankintataidot I, R, VO, 1 op

ENGLANTI
Englannin kielen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, 25 op  
ayVINE1051    Johdatus englannin kieleen, R, 5 op
ayVINE1052    Tieteellinen viestintä, R, 5 op
ayVINE1053    Kielellisen ilmaisun rakenteet I, R, 5 op
ayVINE1054    Johdatus englanninkieliseen kirjallisuuteen, R, 5 op
ayVINE1055    Käännösharjoitukset I englannista suomeen, R, 5 op

ERILLISJAKSOT
ayVINE0002    Suullisen kielitaidon osa-alueet, R, 5 op

ENGLANTI

Englannin kielen korvaava kielikoe
ayKENG9112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 3 op
ayKENG9111    Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op
ayKENG6112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi hallintotieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 3 op
ayKENG6111    Suulliset taidot hallintotieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op
ayKENG7112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi humanistisen koulutusalan opiskelijoille, R, 3 op
ayKENG7111    Suulliset taidot humanistisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op

ESPANJA
ayKESP5001    Espanjan kielen alkeet I, R, 3 op
ayKESP5002    Espanjan kielen alkeet II, R, 3 op

RUOTSIN KIELI
Ruotsin kielen korvaava kielikoe
ayKRUO9111    Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, R, 5 op
ayKRUO6111    Ruotsin kielen peruskurssi hallintotieteiden opiskelijoille, R, 5 op
ayKRUO7111    Ruotsin kielen peruskurssi humanistisen alan opiskelijoille, R, 5 op

VENÄJÄ
ayKVEN5001    Venäjän alkeet I, R, 3 op
ayKVEN5002    Venäjän alkeet II, R, 3 op
ayKVEN5011    Venäjän kielen täydennyskurssi, R, 5 op

ÄIDINKIELI
ayKSUO9111    Suullinen viestintä, R, 2 op
ayKSUO9112    Kirjallinen viestintä, R, 3 op

Jyväskylä, Jyväskylän kesäyliopisto

JULKISJOHTAMINEN
Julkisjohtamisen opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2015, 26 op
ayHALL1010    Julkinen johtaminen, 5 op
ayHALL1007    Esimiestyö ja johtajuus, 5 op
ayHALL2018    Julkisen toiminnan ulkoistaminen, 5 op
ayHALL2015    Johtamisen etiikka, 5 op
ayHALL2020    Palvelujohtaminen ja kehittäminen, 6 op

Kokkola, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

YLEISOPINNOT
ayOPIS0008    Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op
ayOPIS0002    Tiedonhankintataidot I, R, VO, 1 op

ENGLANTI
ayKENG9112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, R, 3 op
ayKENG9111    Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op

FILOSOFIA
ayFILO1009    Tieteen filosofia, 3 op
ayFILO1001    Filosofian perusteet, 5 op

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
Johtamisen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, MM, 26 op
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

JULKISOIKEUS
ayJOIK2023    Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op

RUOTSI
ayKRUO0010    Ruotsin kielen kertauskurssi, 2 op

SAKSA
ayKSAK5001    Saksan alkeet I, R, 3 op
ayKSAK5002    Saksan alkeet II, R, 3 op
ayKSAK5011    Saksan kielen täydennyskurssi, R, 5 op

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030    Talousmatematiikan perusteet, VO, 5 op

TALOUSOIKEUS

Johtamisen juridiikan opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2014, 25 op
ayTOIK1008    Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op
ayTOIK1011    Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK2015    Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op

TALOUSTIEDE
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op

TIETOTEKNIIKKA
ayTITE1020    Tietojenkäsittely, R, VO, 5 op

TILASTOTIEDE
aySTAT1030    Tilastotieteen perusteet, VO, 5 op

TUOTANTOTALOUS
ayTUTA1030    Projektitoiminta, VO, 3 op
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, VO, 3 op

ÄIDINKIELI
ayKSUO9111    Suullinen viestintä, 2 op
ayKSUO9112    Kirjallinen viestintä, VO, 3 op
ayKSUO9211    Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, VO, 5 op

Lahti, Päijät-Hämeen kesäyliopisto

YLEISOPINNOT
ayOPIS0006    Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op
ayOPIS0002    Tiedonhankintataidot I, R, VO, 1 op

JULKISJOHTAMINEN
Julkisjohtamisen opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2015, 26 op
ayHALL1010    Julkinen johtaminen, 5 op
ayHALL1007    Esimiestyö ja johtajuus, 5 op
ayHALL2018    Julkisen toiminnan ulkoistaminen, 5 op
ayHALL2015    Johtamisen etiikka, 5 op
ayHALL2020    Palvelujohtaminen ja kehittäminen, 6 op

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
ayLASK1008    Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006    Tilinpäätösanalyysi, 3 op
ayLASK1007    Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op

MARKKINOINTI
ayMARK1002    Markkinointisuhteiden johtaminen, R, VO, 7 op

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030    Talousmatematiikan perusteet, VO, 5 op

ÄIDINKIELI
ayKSUO9111    Suullinen viestintä, R, 2 op
ayKSUO9112    Kirjallinen viestintä, R, VO, 3 op

Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

YLEISOPINNOT
ayOPIS0006    Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 2 op
ayOPIS0004    Tiedonhankintataidot II, R, VO, 1 op
ayOPIS0008    Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op
ayOPIS0002    Tiedonhankintataidot I, R, VO, 1
ayLIIK1200    Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op

ALUETIEDE
ayALUE1007    Aluetieteen perusteet, 5 op
ayALUE1008    Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä, 5 op

ENGLANTI
ayKENG9112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, R, 3 op
ayKENG9111    Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op

FILOSOFIA
ayFILO1001    Filosofian perusteet, 5 op

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
Johtaminen aineopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, MM, 25 op
ayJOHT2028    Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op
ayJOHT2029    Organisaatiokäyttäytyminen I, 7 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op
ayJOHT3002    Cross-Cultural Management, VO, 5 op

ayJOHT2016    Kandidaatin tutkielma, 10 op
ayJOHT2037    Tavoitteena opinnäyte, 5 op

JULKISJOHTAMINEN
ayHALL1010    Julkinen johtaminen, 5 op

JULKISOIKEUS
ayJOIK1012    Oikeus yhteiskunnassa, 5 op
ayJOIK2023    Hyvän virkakielen harjoituskurssi, 2 op

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, 28 op
ayLASK2036    Kirjanpidon jatkokurssi, 5 op
ayLASK2037    Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, 2 op
ayLASK2038    Yrityksen tulossuunnittelu ja tilinpäätös, 4 op

Erillisjaksot
ayLASK1010    Johdon laskentatoimen perusteet, MM, 3 op

MARKKINOINTI
ayMARK1006    Markkinointi liiketoiminnan kentässä, R, VO, 7 op
ayMARK1002    Markkinointisuhteiden johtaminen, R, VO, 7 op

RUOTSIN KIELI
ayKRUO0010    Ruotsin kertauskurssi, R, 2 op
ayKRUO9111    Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, R,, VO, 5 op

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op
aySOTE2008     Vintagesta moderniin johtamiseen, 6 op
aySOTE2010    Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa, 6 op
aySOTE2011    Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinvointipalveluissa, 7 op
aySOTE2013    Laatu ja vaikuttavuus, 6 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopintoja, syksy 2013 - syksy 2014, 30 op
Syksyllä 2013 alkaneen kokonaisuuden vielä pitämättömät jaksot:
aySOTE2012    Sosiaali- ja terveystalous, 6 op
ayHALL2024    Tutkimusmenetelmät, 5 op

Kevät 2015
aySOTE2005    Kandidaattiseminaari, 10 op

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030    Talousmatematiikan perusteet, VO, 5 op

TALOUSOIKEUS
Talousoikeuden perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op
ayTOIK1008    Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK1009    Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1010    Sopimusoikeuden lisäsuoritus, 1 op *)
ayTOIK1011    Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012    Vero-oikeus, 6 op
ayTOIK1013    Vero-oikeuden lisäsuoritus, 1 op *)
*) Lisäpistesuoritus joko sopimusoikeudesta tai vero-oikeudesta

Erillisjaksot
ayTOIK1015    Johtamisen juridiikan verkkokurssi, VO, 7 op

TALOUSTIEDE
ayKANS1004    Taloustieteen perusteet, 6 op

TIETOTEKNIIKKA
ayTITE1020    Tietojenkäsittely, R, VO, 5 op
ayTITE1022    Tietokone työvälineenä, R, VO, 3 op *)
*) Toteutetaan osana Tietojenkäsittely -jaksoa.

TILASTOTIEDE
aySTAT1030    Tilastotieteen perusteet, VO, 5 op
aySTAT2100    Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS, 5 op

TUOTANTOTALOUS
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, R, VO, 3 op

ÄIDINKIELI
ayKSUO9111    Suullinen viestintä, R, 2 op
ayKSUO9112    Kirjallinen viestintä, R, VO, 3 op

Tampere, Tampereen kesäyliopisto

YLEISOPINNOT
ayOPIS0008    Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (KTK), 2 op
ayLIIK1200    Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op

ENGLANTI
ayKENG9112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, R, 3 op
ayKENG9111    Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
Johtamisen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, MM, 26 op (Monimuoto-opetuksena)  
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, MM, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, MM, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, MM, 7 op
ayLIIK1102    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, MM, 5 op

Johtaminen aineopinnot, syksy 2013 - kevät 2014, 25 op
ayJOHT2028    Yrityksen toiminnan kehittäminen, 7 op
ayJOHT2029    Organisaatiokäyttäytyminen I, 7 op
ayJOHT3002    Cross-Cultural Management, VO, 5 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op

ayJOHT2016    Kandidaatintutkielma, 10 op
ayJOHT2027    Tavoitteena opinnäyte, 5 op

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
Laskentatoimen ja rahoituksen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, 28 op
Syksyllä 2012 alkaneen kokonaisuuden vielä pitämättömät jaksot:
ayLASK1008    Rahoituksen perusteet, 4 op
ayLASK1006    Tilinpäätösanalyysi, 3 op
ayLASK1007    Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, 2 op
ayLASK2036    Kirjanpidon jatkokurssi, 5 op
ayLASK2037    Kirjanpidon jatkokurssin harjoitustyö, 2 op
ayLASK2038    Yrityksen tulossuunnittelu ja tilinpäätös, 4 op

MARKKINOINTI
Markkinoinnin opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2015, R, VO, 25 op
ayMARK1006    Markkinointi liiketoiminnan kentässä, R, VO, 7 op
ayMARK1002    Markkinointisuhteiden johtaminen, R, VO, 7 op
ayMARK2033    Markkinoinnin avainprosessien johtaminen, R, VO, 6 op
ayMARK2012    Vientimarkkinointi, R, VO, 5 op

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030    Talousmatematiikan perusteet, 5 op

TALOUSOIKEUS
ayTOIK1008    Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK1011    Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1015    Johtamisen juridiikan verkkokurssi, VO, 7 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op

TUOTANTOTALOUS
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, R, VO, 3 op

ÄIDINKIELI
ayKSUO9111    Suullinen viestintä, R, 2 op

Vaasa, Vaasan kesäyliopisto

ENGLANTI
ayKENG9112    Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi, R, 3 op
ayKENG9111    Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille, R, 2 op

ESPANJA
ayKESP5001    Espanjan kielen alkeet I, R, 3 op
ayKESP5002    Espanjan kielen alkeet II, R, 3 op

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
Johtamisen perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, R, MM, 26 op
ayJOHT1010    Yrityksen johtaminen, 7 op
ayJOHT2019    Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020    Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102    Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINNOT
ayLASK1002    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet, 2,5 op
ayLASK1003    Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harj.työ, 0,5 op

RUOTSIN KIELI
Pääaine ruotsin kieli, perusopinnot, syksy 2014 - kevät2015, 25 op
ayKOTI1001    Kieli viestintävälineenä, 10 op
ayKOTI1002    Kielioppi, 5 op
ayKOTI1003    Ruotsalainen nykykirjallisuus I, 5 op
ayKOTI1004    Käännösharjoitukset ruotsista äidinkieleen, 5 op

Erilliset opintojaksot
ayKRUO9111    Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille, R, VO, 5 op

SAKSA
ayKSAK5001    Saksan alkeet I, R, 3 op
ayKSAK5002    Saksan alkeet II, R, 3 op

SÄHKÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA
ayENER2010   Lämmönsiirtotekniikka, 5 op
ayENER2020   Teknillinen termodynamiikka, 5 op
ayFYS1070    Keskeinen fysiikka, 5 op
ayFYS1060    Johdatus tähtitieteeseen, 3 op
ayFYS1140    Energiatekniikan fysikaaliset perusteet, 6 op

TALOUSMATEMATIIKKA
ayORMS1030   Talousmatematiikan perusteet, 5 op

TALOUSOIKEUS
ayTOIK1008    Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK1009    Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1012    Vero-oikeus, 6 op
ayTOIK2030    Henkilöstöoikeus, 6 op

TIETOTEKNIIKKA ja TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
ayTITE1020    Tietojenkäsittely, R, 5 op
ayTITE1120    Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet, 5 op
ayTLTE1020    Tiedonsiirron perusteet, 5 op

TILASTOTIEDE
aySTAT1030    Tilastotieteen perusteet, 5 op

TUOTANTOTALOUS
ayTUTA1090    Yrityksen reaaliprosessit, R, VO, 3 op

VENÄJÄ
ayKVEN5001    Venäjän alkeet I, R, 3 op
ayKVEN5002    Venäjän alkeet II, R, 3 op

VIESTINTÄTIETEET
ayVINE1001    Mediatutkimuksen ja digitaalisen viestinnän peruskurssi, 5 op

ÄIDINKIELI
ayKSUO9111    Suullinen viestintä, R, 2 op
ayKSUO9112    Kirjallinen viestintä, R, 3 op
ayKSUO5111    Finnish for Foreigners I, R, 5 op
ayKSUO5112    Finnish for Foreigners II, R, 5 op
ayKSUO5113    Finnish for Foreigners III, R, 3 op
ayKSUO9211    Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, R, VO, 5 op

Ylivieska, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

TIETOTEKNIIKKA
ayTITE2060    Organisaation tietojärjestelmät, 5 op
ayTITE2981    Kandidaatin tutkielma - Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma, 7 op

Vaasa, Vaasan lyseon lukio

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT
ayLIIK1200    Johdatus liiketoimintaosaamiseen, 5 op

FILOSOFIA
ayFILO1001    Filosofian perusteet, 5 op

Laihia, Laihian lukio

TIETOTEKNIIKKA
ayTITE1020    Tietojenkäsittely, R, MM, 5 op

Isokyrö, Kyrönmaan lukio

VIESTINTÄTIETEET
ayVINE0003    Communicating in the Digital World, 5 op

Teuva, Teuvan lukio

FILOSOFIA
ayFILO1001    Filosofian perusteet, 5 op

Mitä mieltä olit jutusta?