Energiayhtiön riskit hallintaan johdannaisilla

Uutisen oletuskuva
Johdannaisten avulla energiayhtiö pystyy hallitsemaan sekä hinta- että määräriskejään. Hallitsemalla nämä riskit paremmin, energiayhtiö pystyy pienentämään huonojen tilanteiden todennäköisyyksiä ja saavuttamaan tasaisemman kassavirran.
kuva: flickrcc

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen yksikön tutkijoiden raportissa tarkastellaan johdannaisstrategioita hinta- ja määräriskien hallinnan näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset auttavat energiayhtiöitä riskienhallinnan kehittämisessä optimaaliseksi eri markkinatilanteissa, huomioiden yrityksen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.

– Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota energiayhtiöille työvälineistöä riskienhallinnan tarpeellisuuden ja hyötyjen analysointiin sekä viitekehikko riskienhallinnan toteuttamiseksi, kertovat professorit Jussi Nikkinen ja Timo Rothovius.

Vaihtoehtoisia johdannaisstrategioita

Tutkimuksessa tarkastellaan sähkömarkkinoilla tarjolla olevia johdannaissopimuksia ja niiden ominaisuuksia sekä kuvataan vaihtoehtoisia johdannaisstrategioita.

– Optiostrategioiden nelikentän avulla voidaan arvioida strategioiden soveltuvuutta eri markkinatilanteissa.

Tutkimus osoittaa, että systemaattisella myyntioptiosuojauksella voidaan suurimmilta tappiolta välttyä.

– Suojaava myyntioptiostrategia on toiminut paremmin kuin katettu osto-optiostrategia. Optioita käyttämällä strategian tuoton keskihajontaa on myös useissa tapauksissa saatu pienennettyä, projektitutkija Antti Klemola kertoo.

Optimaalisen riskinhallinnan simulointia

Tutkimuksessa simuloidaan energiayhtiön voittofunktion pohjalta optimaalista riskienhallintaa. Optioiden hyödyllisyys energiayhtiön riskienhallinnassa korostuu erityisesti silloin, kun sähkön myynti poikkeaa myyntiennusteesta.

– Ilman optiosuojausta energiayhtiö altistuu mahdollisesti kalliiksi käyville ali- ja ylisuojaustilanteille. Optioiden avulla energiayhtiö pystyy kuitenkin tasaamaan myyntipoikkeamiaan, tutkijatohtori Jukka Sihvonen selittää.

– Lisäksi optiosuojauksen avulla pystytään muokkaamaan energiayhtiön voittojakauman muotoa, ilman että se heikentää merkittävästi odotettua voittoa. Optiosuojauksen merkitys korostuu entisestään sähkön hinnan ja määrän välisen yhteisvaihtelun kasvaessa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston, Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Energiateollisuus ry:n edustajien kanssa.

Raportin tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?