FT Harri Jalonen nimitetty sosiaali- ja terveyshallintotieteen dosentiksi

Uutisen oletuskuva
Rehtori on myöntänyt 19.11.2013 FT Harri Jaloselle sosiaali- ja terveyshallintotieteen dosentin arvonimen. Dosentuurin erityisalana on tieto- ja innovaatiojohtamisen kompleksisuus. Dosentuuri asettuu yliopiston johtamisen painoalalle.

Asiantuntijalausunnoissa todetaan hakijan asiantuntijuuden kohdistuvan sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen ja laajemmin hallintotieteeseen sekä kompleksisuustematiikkaan. Jalosen tutkimustyön keskiössä on tietointensiiviset organisaatiot ja niiden johtamisen kehittäminen osana julkishallinnon palvelujen kehittämistä. Dosentuuri vahvistaa Vaasan yliopiston kompleksisuuden tematiikkaan liittyvää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Dosentti voi osallistua opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan.

Lisätiedot:

Professori Pirkko Vartiainen
FT Harri Jalonen, +358 44 907 4964

Mitä mieltä olit jutusta?