Väitös: Rinnakkaisella suunnittelulla parempaa kannattavuutta

Uutisen oletuskuva
KTM Alemu Moges Belayn tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöstutkimuksen tavoitteena on mallintaa tuotekehityksen rinnakkaista suunnittelua ja parantaa tuotekehitystä. Markkinoinnin, suunnittelun, tuotannon ja testaamisen prosessit tapahtuvat yhtä aikaa.
(kuva/picture: flickrcc)

Etenkin tuotekehitysprosessin alkuvaiheissa rinnakkaisella suunnittelulla päästään parempaan kannattavuuteen.

– Tulokset osoittavat, että rinnakkaisella suunnittelulla voidaan tehostaa tuotekehityksen suorituskykyä, esimerkiksi kustannuksia ja läpimenoaikoja leikkaamalla, Belay kertoo.

Tutkimuksessa kehitetyt mallit auttavat monimutkaisten tuotekehitysprosessien ymmärtämistä ja auttavat rinnakkaisen suunnittelun visualisointia.

Rinnakkaisen suunnittelun malli auttaa yrityksiä parantamaan kannattavuutta vähentämällä liikevaihdon hävikkiä.

– Tutkimuksesta on hyötyä etenkin työvoimaintensiivisille yrityksille sekä monimutkaisia tuotteita valmistaville yrityksille, jotka hyödyntävät rinnakkaista suunnittelua tuotekehityksessään, kertoo Belay.

Tutkimuksessa käytetään erilaisia tutkimustapoja, joissa yhdistetään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä, kuten tapaustutkimusta ja kyselytutkimusta. Päämenetelmät ovat matemaattinen ja systeemidynaaminen mallinnus.

Alemu Moges Belayn tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan ”Modeling Concurrent Engineering to Improve Product Development Performance” tarkastustilaisuus on maanantaina 16.12. klo 12 Kurtén -audotoriossa (C302), Tervahovissa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Roger J. Jiao (Georgia Institute of Technology) ja kustoksena professori Petri Helo.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?