Väitös: Luottamus kansainvälisten yrityspartnereiden välillä luo menestystä

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteen maisteri Tahir Ali tutkii kansainvälisen markkinoinnin alan väitöskirjassaan mitkä tekijät vaikuttavat kansainvälisissä yhteisyrityksissä luottamuksen syntyyn sekä selvittää luottamus–menestys -suhdetta.
(kuva/picture: flickrcc)

Alin tutkimus osoittaa, että partnerin maine, partnereiden kulttuurinen yhteensopivuus, kommunikaatio sekä yhteisyrityksen odotettu elinikä vaikuttavat positiivisesti luottamuksen tasoon. Opportunismi puolestaan vaikuttaa negatiivisesti luottamuksen tasoon.

– Yllättävästi tasaomistus sekä symmetrinen riippuvaisuus eivät vaikuta luottamusta lisäävästi. Tasaomistus jopa lisää partnereiden opportunistista käyttäytymistä, Ali kertoo.

– Osapuolten välinen avoin kommunikaatio luo luottamusta partnereiden välille. Kun partnereiden välillä on vahva luottamus, ovat näin edellytykset yhteisyrityksen menestykselle olemassa.

Työn tulokset ovat merkittäviä kansainvälisiä yhteisyrityksiä muodostaneille tai niitä suunnitteleville yritysjohtajille.

– Yhteisyritykset ovat monimutkaisia ​​organisatorisia muotoja, koska kaksi tai useampi osapuoli toimii yhdessä pitkään ja luottamuksella on siksi tärkeä rooli yhteisyrityksen suhteen hallinnassa. Luottamuksen syntyyn partnereiden välille kannattaa uhrata aikaa, Ali kehottaa.

Tutkimusaineisto koostuu 89:stä pohjoismaisten yritysten vuosina 2000–2011 Aasiassa, Euroopassa ja Amerikassa perustamasta yhteisyrityksestä, joiden johtajilta kysyttiin luottamuksen syntymistä ja sen vaikutusta.

Väitöstiedot

KTM Tahir Alin kansainvälisen markkinoinnin alan väitöskirjan "An Integrative Perspective of Social Exchange Theory and Transaction Cost Theory on the Antecedents of Trust and Trust-Performance Relationship in International Joint Ventures. Evidence from Nordic Multinational Firms" tarkastustilaisuus on 15.11.2013 klo 12 Kurtén-auditoriossa.

Vastaväittäjänä toimii professori Bo Nielsen Copenhagen Business Schoolista ja kustoksena professori Jorma Larimo Vaasan yliopistosta.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?