Tekninen viestintä, FM

Strategista viestintäosaamista

Syvennä osaamistasi

Viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteen yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma on innovatiivinen kokonaisuus, joka tarjoaa teknisen viestinnän alalla tarvittavia tietoja ja taitoja monipuolisesti. Maisteriohjelmasta valmistuu viestinnän ja tietojärjestelmätieteen ammattilaisia, jotka ylittävät tekniikan ja humanistisen alan raja-aitoja ja tuovat monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön.

Ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeistä opinnoissa onkin kohderyhmien huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus.

3 hyvää syytä valita Vaasan viestintätieteet

Valmiina työelämään

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.

Omannäköinen tutkinto

Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, jota voit täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla.

Ääni kuuluviin

Pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan.

Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

Opiskelijat ja opettaja juttelevat pöydän ääressä.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman järjestävät yhteistyössä viestintätieteet ja tietojärjestelmätieteet. Opinnot koostuvat yhteisistä viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteiden opintosuuntien opinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä FM -tutkinnon suorittavat opiskelijat valmistuvat filosofian maisteriksi ja heidän opintosuuntansa on viestintätieteet.

Viestintätieteen opintosuunnassa keskeisiä teemoja ovat käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus. Tärkeää on esimerkiksi se, kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille ja kuinka erilaisia tietojärjestelmiä suunniteltaessa otetaan huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Viestintätieteissä voit profiloida opintojasi valitsemalla joko tietojärjestelmätieteen erikoistumisopinnot tai terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa syvennetään tietojärjestelmiin ja projektinhallintaan liittyvää osaamista. Opinnot suoritettuasi kykenet johtamaan organisaatioiden tai yritysten toiminnan tehostamista sekä uusien toimintamuotojen käyttöönottoa käyttäjälähtöisten ja saavutettavien tietotekniikkaratkaisujen avulla. Terminologisen tutkimuksen opinnoissa syvennät osaamista, jota tarvitaan yrityksen tai organisaation termistön, käsitteistön ja nimikkeistöjen yhtenäistämisessä ja vakiinnuttamisessa sekä termistön hallinnassa. Terminologisen tutkimuksen opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkko-opintoina.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa tärkeää on myös tiiviit yhteydet työelämään. Opintojen aikana tehdään paljon yritysyhteistyötä, esimerkiksi kursseilla vierailee teknisen viestinnän liike-elämän edustajia. Opintojesi aikana sinua kannustetaan myös tekemään teknisen viestinnän, tietojärjestelmätieteen ja terminologia-alan projekteja ja opinnäytetöitä. 

Teknisen viestinnän maisteriohjelman opinnot suoritettuasi:

  • olet asiantuntija erilaisten tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyden, käytettävyyden ja saavutettavuuden huomioimisessa
  • osaat analysoida teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
  • osaat ehdottaa eettisesti kestäviä ratkaisumalleja teknisen viestinnän kontekstissa
  • kykenet viestimään käyttäjälähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Lue lisää Opinpolusta.

Tuleva työurasi voi olla esimerkiksi

♥ käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen asiantuntija ♥ saavutettavuuden asiantuntija ♥ tekninen viestijä ♥ 
verkkopalveluiden suunnittelija ♥ projektipäällikkö ♥  tiedottaja ♥ toimittaja verkkomedioissa ♥ terminologi ♥ tutkija ♥

Lue valmistuneiden tarinat

Jere Paldanius
Viestintätieteet
Jere Paldanius
Tiedottaja

Jere Paldanius teki viestintäalan töitä jo opiskeluaikanaan. Opiskelut ja työt saatiin sovitettua hyvin yhteen, siitä Jere kiittelee joustavia ja kannustavia opettajia. Nykyisin hän työskentelee Maavoimien esikunnassa tiedottajana.

Pauliina Ainasoja
Viestintätieteet
Pauliina Ainasoja
Videotoimittaja ja yrittäjä

Pauliina Ainasoja nauttii työstään MTV Uutisissa videotoimittajana. Opintojensa alussa hän ei vielä tiennyt, mitä tulisi tekemään työkseen valmistumisen jälkeen. Viestintätieteiden opiskelu kuitenkin inspiroi ja antoi suuntaa. Videtoimittajan työn…

Sami Soljansaari
Viestintätieteet
Sami Soljansaari
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

Sami Soljansaari ei ollut eläissään käynytkään länsirannikolla, kun hän muutti Lappeenrannasta Vaasaan. Kaupunkiin tulleessaan hän ajatteli haluavansa työskennellä toimittajana.

Mari Hautamäki
Viestintätieteet
Mari Hautamäki
Digital Coordinator

Mari Hautamäki opiskeli yliopistossamme viestintätieteitä. Hän työskentelee Universal Music Groupilla Digital Coordinatorina, jossa hänen tehtäviinsä muun muassa kotimaisten ja ulkomaalaisten artistien markkinointi ja heidän Spotify-kampanjoiden…

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Alta näet valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa.

Sisäänotto

noin 5

Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tällaisessa tapauksessa opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että lopullinen opiskeluoikeus myönnetään vasta, jos hakija saa tutkintotodistuksen tai vaadittavat erillisarvosanat valmistuvat ja hakija toimittaa niistä oikeaksi todistetut kopiot yliopiston hakijapalveluihin 30.7.2021 mennessä. 

Valintaryhmät

  1. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
  2. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Valintaperusteet

Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan voidaan hyväksyä kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita hakijoita.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan (opintosuuntana viestintätieteet) vaaditaan vähintään

  • hyvin tiedoin suoritetut viestintätieteiden perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot (25 op) tai
  • perusopinnot äidinkielestä tai muusta kielestä tai niitä vastaavat tiedot (25 op).

Opiskelijat valitaan suoraan opintosuuntaan. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintosuuntaan vaadittavien opintojen laajuus, opintomenestys sekä opintojen rakenne ja sopivuus teknisen viestinnän maisteriohjelmaan.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä asioissa.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8149
Sähköposti: opintoneuvonta.hum(at)uwasa.fi