Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Saavutettavan ja esteettömän opiskelun tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja palveluiden (opetus, ohjaus jne.) saavutettavuus aina opintoihin hakeutumisesta opintojen päättämisvaiheeseen. Vaasan yliopisto toteuttaa esteettömyyttä opiskelijavalinnassa ja valintakokeiden järjestelyissä.

Valintakokeen yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan valintakokeeseen osallistumiseen liittyviä käytännön asioita. Järjestelyiden tarkoituksena on taata, että kaikki hakijat ovat valintatilanteessa yhdenvertaisessa asemassa.

Yksilöllisiä järjestelyitä tulee kevään 2022 osalta hakea 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Yksilölliset järjestelyt

Mikäli valintakokeeseen osallistuja tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä (lisäaikaa, irtopöydän, valintakoekysymykset suuremmalla fontilla tai pistekirjoituksella, jne.), hänen tulee ottaa yhteyttä hakijapalveluihin tarvittavien järjestelyjen aloittamiseksi.

Hakijan on myös ilmoitettava hakijapalveluihin, mikäli hän tarvitsee terveyssyistä valintakokeen aikana välipalan tai lääkitystä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemuksessa on:

  • kerrottava millaisia järjestelyitä hakija tarvitsee
  • oltava liitteenä kopio lääkärintodistuksesta tai muusta vastaavasta asiantuntijan antamasta todistuksesta, joka osoittaa yksilöllisten järjestelyiden tarpeen.

Hakemuksen liitteenä toimitettuja dokumentteja käytetään ainoastaan valintakoejärjestelyissä.

  • Viestintätieteiden sekä tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen valintakokeeseen hakevien on huomattava, että yksilöllisiä järjestelyitä tarvitsevien tulee tehdä koe Vaasassa.
  • Hallintotieteiden yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuva voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä siitä yliopistosta, jossa tekee valintakokeen (Vaasa tai Tampere)
  • Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakemusyksilöllisistä järjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jossa hakija tekee valintakokeen. Jos teet valintakokeen Vaasan yliopistossa, palauta lomake alla mainittuun osoitteeseen.
     
  • Teknillisen alan DIA-yhteisvalinnassa yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomake löytyy sähköisenä yhteisvalinnan omalta sivulta ja se käsitellään yhteisvalintaa koordinoivassa Aalto-yliopistossa.

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin tulee toimittaa kevään 2022 yhteishaussa 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Vaasan yliopiston hakukohteissa (pl. tekniikan alan yhteisvalinnan (dia) hakukohteet) hakija toimittaa yksilöllisiä järjestelyjä koskevan hakemuksen ja tarvittavat todistukset Vaasan yliopiston hakijapalveluiden sähköpostiosoitteeseen: hakijapalvelut(at)univaasa.fi

Valintakokeen yksilöllisissä järjestelyissä yhteyshenkilöinä toimivat hakijapalveluiden asiantuntijat, puh. 029 449 8005