Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Saavutettavan ja esteettömän opiskelun tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja palveluiden (opetus, ohjaus jne.) saavutettavuus aina opintoihin hakeutumisesta opintojen päättämisvaiheeseen. Vaasan yliopisto toteuttaa esteettömyyttä opiskelijavalinnassa ja valintakokeiden järjestelyissä.

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Yksilöllisiä järjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika valintakokeessa, henkilökohtainen avustaja, esteetön koetila, valintakoeaineiston saavutettava versio Celialta tai diabeteksen hoitovälineet. Järjestelyiden tarkoituksena on taata, että kaikki hakijat ovat valintatilanteessa yhdenvertaisessa asemassa.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Näin haet yksilöllisiä järjestelyitä

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakulomakkeella ja siihen liitettävällä asiantuntijalausunnolla. Yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea siitä korkeakoulusta, jossa teet kokeen. Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet.

Hakemuksen liitteenä toimitettuja dokumentteja käytetään ainoastaan valintakoejärjestelyissä.

Yksilöllisiä järjestelyitä tulee kevään 2023 osalta hakea 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Tämän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden tarve on ilmennyt ko. päivän jälkeen.

Hakulomake

Yksilöllisiä järjestelyitä haetaan täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se liitteineen yliopiston hakijapalveluihin alempana olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset.

Asiantuntijalausunnossa pitää

 • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille),
 • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • olla sinun henkilötietosi,
 • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • olla päiväys.

Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia tai lausuntoja, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Lausunnon antajan ammattipätevyys

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi.

Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto. 

Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriön (ADHD tai ADD) vuoksi yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärin tai psykologin lausunto.

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tulee liittää erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuteen liittyen voidaan myös hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan päätös sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos

 • päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen ja
 • ylioppilaskokeisiin myönnetyt tukitoimet ovat samat, joita haet valintakokeeseen.

Voit ladata asiantuntijan lausunnon laatijan ohjeen alla olevasta linkistä. Voit antaa ohjeistuksen asiantuntijalle hankkiessasi lausuntoa yksilöllisiä järjestelyitä varten.

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin tulee toimittaa kevään 2023 yhteishaussa 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Lähetä hakemus määräaikaan mennessä, vaikka et saisi asiantuntijalausuntoa ajoissa. Mainitse asiasta hakemuksellasi. Voit tässä tapauksessa lähettää asiantuntijalausunnon jälkikäteen. Määräajan jälkeen saapunut lausunto huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

 • Viestintätieteiden sekä tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen valintakokeeseen osallistuvien on mahdollista saada yksilöllisiä järjestelyitä vain Vaasassa. Muilla koepaikkakunnilla (Espoo, Oulu, Tampere) järjestelyitä ei voida toteuttaa.
 • Hallintotieteiden yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuva voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä siitä yliopistosta, jossa tekee valintakokeen (Vaasa tai Tampere). Jos osallistut valintakokeeseen Vaasassa, palauta hakemus Vaasan yliopiston hakijapalveluihin.
 • Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jossa hakija tekee valintakokeen. Jos osallistut valintakokeeseen Vaasan yliopistossa, palauta hakemus Vaasan yliopiston hakijapalveluihin.
   
 • Teknillisen alan DIA-yhteisvalinnassa yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomake löytyy sähköisenä yhteisvalinnan omalta sivulta (lomake saatavilla hakuajan alettua). Hakemus käsitellään yhteisvalintaa koordinoivassa Aalto-yliopistossa valintakoepaikkakunnasta riippumatta.

Vaasan yliopiston hakukohteissa (pl. tekniikan alan yhteisvalinnan (dia) hakukohteet) hakija toimittaa yksilöllisiä järjestelyjä koskevan hakemuksen ja tarvittavat liitteet joko sähköisesti turvapostilla (ohje alempana tällä sivulla) tai postitse osoitteeseen

Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Valintakokeen yksilöllisissä järjestelyissä yhteyshenkilöinä toimivat hakijapalveluiden asiantuntijat, puh. 029 449 8005, sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi

Turvapostin käyttöohjeet

Yksilöllisten järjestelyiden asiakirjat liitteineen on mahdollista toimittaa sähköisesti turvapostilla.

Turvapostin käyttöohje:
 1. Mene selaimella osoitteeseen https://www.turvaposti.fi/viesti/hakijapalvelut@uwasa.fi.
 2. Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu Turvaposti-palvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.
 3. Kirjoita viesti ja liitä tarvittavat liitteet (ilmoittautumislomake ja tarvittavat todistukset)
 4. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan vastaanottajan matkapuhelimeen automaattisesti tekstiviestillä.
 5. Klikkaa ”Lähetä”. Turvaposti-palvelimelta saat vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee vastaanottajalle vasta tämän kuittauksen jälkeen!

 

Hakemuksen käsittely

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos et ole saanut ratkaisua viimeistään kahta arkipäivää ennen valintakoetta, ole yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Ratkaisu on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai korkeakoulun aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.