Image
POika nojailee Konttorin seinää vasten

Inttiväylä

Inttiväylä osana avoimen yliopiston väylää

Jos olet suorittanut uusimuotoisen Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman, voit hakea ns. Inttiväylässä. Inttiväylässä hakevalla tulee olla hyväksytysti 1.1.2019 jälkeen suoritettu Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman opintokokonaisuus (PV JOKO).

Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma PV JOKO on 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka suoritetaan varusmiespalveluksen aikana aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla sekä johtajakaudella. Syksystä 2020 lähtien PV JOKO-kokonaisuuden on saanut sisällytettyä 15 op:n laajuisena moduulina osaksi kaikkia Vaasan yliopiston kandidaatin tutkintoja.

PV JOKO -opintokokonaisuutta voi hyödyntää myös osana avoimen yliopiston väylää, ns. "inttiväylässä". Käytännössä PV JOKO -kokonaisuuden 1.1.2019 jälkeen suorittaneet hakijat voivat sisällyttää kokonaisuuden osaksi avoimen yliopiston hakukriteereitä 15 op:n verran. Myös muiden avoimen yliopiston väylän hakukriteerien tulee täyttyä. HUOM! Jotta hakija voi hyödyntää avoimen väylän haussa PV JOKO-kokonaisuuden 15 opintopisteen laajuisena, tulee koko PV JOKO -kokonaisuus olla suoritettuna (20 op). Alla on kerrottu kunkin väylän tarkemmista vaatimuksista osana inttiväylää

Hallintotieteet

 • Inttiväylässä hakevalla tulee olla hyväksytysti 1.1.2019 jälkeen suoritettu Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman opintokokonaisuus (PV JOKO), sekä suoritettuja avoimen yliopiston opintoja noin 45 opintopisteen laajuisesti.
 • Avoimen yliopiston opinnot sisältävät hallintotieteiden perusopintoja sekä haetun opintosuunnan kannalta soveltuvia aine- tai vastaavia opintoja noin 25 op ja vähintään arvosanalla 3/5,
 • Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma vastaa hallintotieteiden kandidaatin tutkinnossa 15 opintopisteen laajuista moduulia. Hakijalla tulee olla suoritettuna myös tutkintoon vaadittavat toisen kotimaisen tai vieraan kielen opinnot (á 5 op).
 • Lisäksi hakijalla tulee olla myös muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 • Huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja.

Kauppatieteet

 • Inttiväylässä hakevalla tulee olla hyväksytysti 1.1.2019 jälkeen suoritettu Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman opintokokonaisuus (PV JOKO), sekä suoritettuja avoimen yliopiston opintoja noin 45 opintopisteen laajuisesti.
 • Yhdessä aineessa (suunniteltu opintosuunta) on oltava vähintään 25 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuunnan opintojen tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3,0.
 • Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma vastaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa 15 opintopisteen laajuista moduulia. Hakijalla tulee olla suoritettuna myös tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen tai vieraan kielen opintojakso sekä joko tilastotieteen tai talousmatematiikan perusopintojakso.
 • Lisäksi hakijalla tulee olla myös muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 • Huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja.
kuva
kuva

Viestintätieteet

 • Inttiväylässä hakevalla tulee olla hyväksytysti 1.1.2019 jälkeen suoritettu Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman opintokokonaisuus (PV JOKO), sekä suoritettuja avoimen yliopiston opintoja noin 45 opintopisteen laajuisesti.
 • Hakijalta edellytetään vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot viestintätieteissä (n. 25 op). 
 • Lisäksi hakijalla tulee olla n. 20 opintopistettä muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 • Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma hyväksiluetaan humanisten tieteiden kandidaatin tutkintoon 15 opintopisteen laajuista moduulia vastaavana kokonaisuutena.
 • Opintoja tulee olla yhteensä suoritettuna vähintään 50 op
 • Valinnan perusteena olevien viestintätieteiden tai siihen rinnastettavan oppiaineen opintojen ei tule olla yli kymmenen vuotta vanhoja.

Kestävä energia ja älykäs teknologia

 • Inttiväylässä hakevalla tulee olla hyväksytysti 1.1.2019 jälkeen suoritettu Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman opintokokonaisuus (PV JOKO). Johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma vastaa 15 op laajuista moduulia, joka sisältyy vaadittuihin 50 op laajuisiin opintoihin.
 • 50 opintopisteen laajuiset opinnot suoritettu vähintään arvosanalla hyvät tiedot. Opintojen tulee sisältää vähintään 18 opintopistettä matematiikan ja/tai fysiikan opintoja. Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, jotka soveltuvat haettuun koulutusohjelmaan.