Image
opiskelijat koneella

DI-opintojen suoraväylä

Väylä diplomi-insinööriksi

DI-opintojen suoraväylä jatkuu myös lukuvuonna 2024-2025! Päivitämme tälle sivustolle ajantasaisia tietoja kesän -24 kuluessa, mutta voit tutustua jo nyt lukuvuoden 2023-2024 hakuprosessiin ja suoritettaviin opintoihin .

Mikäli siis olet juuri valmistunut tai valmistumassa insinööriksi (amk), tekniikan kandidaatiksi tai muuhun soveltuvaan korkeakoulututkintoon, tutustu tähän mahtavaan mahdollisuuteen!

DI-opintojen suoraväylään hakeminen 2023-2024

Hakulomake DI-suoraväyläopintoihin on avoinna 4.9.2023 klo 10.00–17.9.2023 klo 23.59. DI-suoraväyläopintoja suorittamaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä noin 40 soveltuvaa insinööriopiskelijaa (AMK), tekniikan kandidaattiopiskelijaa tai muuta soveltuvaa tutkintoa suorittavaa tai em. tutkintoihin soveltuvilta aloilta valmistunutta. DI-suoraväyläopinnot (yhteensä 15 op) suoritetaan avoimina yliopisto-opintoina ja opinnot ovat mukaan valituille väyläopiskelijoille maksuttomia.

Muokattu 27.9.2023: kaikille hakijoille on ilmoitettu valinnan tuloksesta.

Kuka voi hakea DI- suoraväyläopintoihin?

DI-suoraväyläopintoihin voi hakea aikaisintaan kahden lukuvuoden opintojen jälkeen/kolmannen lukuvuoden alkaessa ja viimeistään (tutkinnon) valmistumisen jälkeen seuraavana kahtena peräkkäisenä hakuaikana. Lukuvuoden 2023-2024 DI-opintojen suoraväylään voivat siis hakea sellaiset hakijat, joiden aikaisempi soveltuva tutkinto on valmistunut lukuvuoden 2021-2022 aikana tai sen jälkeen.

DI-suoraväyläopiskelijaksi haetaan opintosuuntakohtaisesti. Alla on lueteltu eri opintosuuntiin soveltuvat taustatutkinnot:

Tekniikan laboratioriossa tehdään harjoituksia
 • Automaatio ja tietotekniikka
  Soveltuva tutkinto voi olla automaatiotekniikan, automaatio- ja systeemitekniikan, säätötekniikan, prosessitekniikan, sähkötekniikan, puujalostustekniikan, energiatekniikan, konetekniikan, tuotantotekniikan, ympäristötekniikan tai tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, tietojenkäsittelyn, tietoliikennetekniikan, digitaalitekniikan, tietokonetekniikan, tietoturvallisuuden, informaatioverkostojen, multimedian tai tietojohtamisen tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

 • Sähkötekniikka
  Soveltuva tutkinto voi olla sähkötekniikan tai elektroniikan tai näitä läheisesti vastaavalta alalta.

 • Energiatekniikka
  Soveltuva tutkinto voi olla energiatekniikan, energia- ja prosessitekniikan, kemian, vesi- ja jätehuoltotekniikan, ympäristöbiotekniikan, sähkötekniikan, konetekniikan, tuotantotekniikan tai näitä läheisesti vastaavilta aloilta.

   

Opiskelu DI-suoraväylässä

Opinnot ovat maksuttomia Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoja sekä tutkinto-opiskeluun integroituja opintoja, jolloin opetusta on tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä. Opiskelijoiden on siis voitava sitoutua päiväaikaan tapahtuvaan opetukseen. DI-suoraväyläopiskelijat hakevat suoraan taustatutkintonsa perusteella soveltuvaan opintosuuntaan, jolloin myös avoimessa yliopistossa opiskeltavat väyläopinnot on rakennettu opintosuunnittain. Hakukelpoisuuden saavuttamiseksi DI-suoraväylän opinnot on suoritettava vähintään keskiarvolla 3,0/5,0.

Lukuvuonna 2023-2024 DI-suoraväylän opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista (yht. 15 op):

 • Kaikille yhteinen opintojakso (5 op):
  Diplomi-insinööriopintoihin valmistavaa matematiikkaa, 5 op

 • Opiskelija valitsee seuraavista yhden opintojakson (5 op):
  Energia ja kestävä kehitys, 5 op
  tai
  Artificial Intelligence: Concepts, Challenges and Opportunities, 5 op

 • Lisäksi opiskelija suorittaa tulevan opintosuuntansa mukaisesti yhden opintojakson (5 op):

  Automaatio ja tietotekniikka

  Modern Wireless Communications and Applications, 5 op

  Energiatekniikka

  Energy Production, 5 op

  Sähkötekniikka

  Energy Production, 5 op
Opiskelijat juttelevat Vaasan yliopiston kampuksella

Hakukelpoisuus tutkinto-opiskelijaksi

Vaasan yliopiston marmoriportti

DI-suoraväylän opinnot on suoritettava pääsääntöisesti enintään kahden lukuvuoden aikana. Suoritetut opinnot ovat voimassa hakukelpoisuuden saavuttamista* seuraavissa kahdessa peräkkäisessä kevään korkeakoulujen toisessa yhteishaussa. Kaikki vaadittavat suoritukset on oltava rekisterissä hakukeväänä viimeistään 15.6. Suoritettujen opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo täytyy olla vähintään 3,0/5,0.

* Kevään korkeakoulujen toisessa yhteishaussa tässä hakuväylässä hakukelpoinen on henkilö, joka on suorittanut em. opinnot hyvällä opintomenestyksellä (painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5,0) siten, että ne ovat suoritusrekisterissä viimeistään 15.6. ja valmistunut / valinnassa vaadittu aiempi tutkinto valmistuu viimeistään kesäkuussa.
 

Sisäänotto tutkinto-opiskelijaksi ja DI-suoraväyläopintojen hyväksilukeminen

Hakija, joka on insinööri- tai kandidaattiopintojensa aikana tai sen jälkeen suorittanut Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaiset DI -suoraväyläopinnot riittävällä opintomenestyksellä (3,0/5,0), on oikeutettu hakemaan Vaasan yliopistoon DI-opintojen suoraväylässä. Hakijan tulee valmistua insinööriksi (AMK) / kandidaatiksi (viimeistään) hakukeväänä 30.6. mennessä. Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole aiempaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Jos hakija ei tulisi hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi suoraväylän kautta, hän voi tulla valituksi muiden valintatapojen perusteella.

Valintaperusteena käytetään DI-suoraväylän opintojen (15 op) keskiarvoa. Suoraväyläopinnoista voidaan hyväksilukea tulevaan DI-tutkintoon 5 opintopistettä. Hyväksiluettava jakso voi olla jompikumpi seuraavista:

 • ICAT3220 Modern Wireless Communications and Applications, 5 op
  tai
 • SATE2020 Energy Production, 5 op

Mikäli hakuperusteena oleva korkeakoulututkintosi on kesken, kysy omasta korkeakoulustasi mahdollisuutta hyväksilukea muut DI-opintojen suoraväyläopinnot (yht. 10 op) tutkintoosi:

 • MATH1310 Diplomi-insinööriopintoihin valmistavaa matematiikkaa, 5 op

sekä jompikumpi seuraavista:

 • TECH1010 Energia ja kestävä kehitys, 5 op
  tai
 • ​​​​​​​ICAT1100 Artificial Intelligence: Concepts, Challenges and Opportunities, 5 op

Huomaathan, että vaikka suoraväyläopinnot voikin suorittaa avoimessa yliopistossa etä- ja verkko-opintoina, jatkuvat opinnot tutkinto-opiskelijana pääsääntöisesti lähiopetuksena Vaasan yliopiston kampuksella.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää DI-suoraväylän opintoihin hakeutumisesta, voit olla yhteydessä avoimen yliopiston opiskelijapalveluihin

Oikeudet muutoksiin pidätetään