Avoimen yliopiston väylän hakukriteerit keväällä 2024

Jokaisen hakukevään ajantasaiset valintaperusteet on hyvä tarkistaa erikseen. Ne julkistetaan yleensä hakukevättä edeltävän loka-marraskuun taitteessa. Alla on listattu päivitetyt valintaperusteet kevään 2024 avoimen yliopiston väylän hakuun. Myös ns. Inttiväylä on osa avoimen yliopiston väylää. Inttiväylästä voit lukea lisää täältä. Olemme koonneet kevään 2024 väylän valintaperusteiden täyttämiseksi ns. esimerkkiopintopaketteja eri opintosuuntiin.

Mikäli olet kiinnostunut tutkintotavoitteisesta opiskelusta tai avoimen yliopiston väylän valintaperusteissa jokin mietityttää, ole yhteydessä opintoneuvojiimme.

Hallintotieteet - hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

 • Vähintään 60 op hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan soveltuvia yliopisto-opintoja,
 • em. opinnot sisältävät hallintotieteiden perusopintoja sekä haetun opintosuunnan kannalta soveltuvia aine- tai vastaavia opintoja noin 25 op ja vähintään arvosanalla 3/5,
 • toisen kotimaisen ja vieraan kielen opinnot (á 5 op) tulee olla suoritettuna (alkeis/täydennyskurssit eivät korvaa em. tutkintoon vaadittavia kieliopintoja),
 • lisäksi hakijalla tulee olla muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 • valinnassa huomioitavien opintojen tulee olla korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja

Hallintotieteissä avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa yliopistotutkintoa tai varsinaisen opiskelijan opiskeluoikeutta toisessa yliopistossa.Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2024 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

Kauppatieteet - kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

 • Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot
 • Valitusta opintosuunnasta väh. 25 opintopistettä. Suunnan opintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3
 • Tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opintojakso
 • Talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
 • Muut opinnot rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia
 • Huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2024 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

Kestävä energia ja älykäs teknologia - tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto

 • Tässä avoimen yliopiston väylässä hakevalla tulee olla noin 50 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuoritusten (opintopisteillä painotettu) keskiarvo tulee olla vähintään 3.
 • Opintojen tulee sisältää vähintään 18 opintopistettä matematiikan ja/tai fysiikan opintoja.
 • Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, jotka soveltuvat haettuun koulutusohjelmaan.
   

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2024 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede - kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

 • Yhteensä noin 60 opintopisteen laajuiset opinnot
 • Haetussa opintosuunnassa tulee olla noin 30 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuunnan opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3.
 • Opintosuunnan (perus- ja aineopintoja) opintojen lisäksi hakijalla tulee olla myös muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös
  • tutkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opintoja sekä
  • talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso.

Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2024 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

Viestintätieteet - humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto

 • Avoimen yliopiston väylässä hakevilta edellytetään vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot viestintätieteissä (n. 25 op) tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa, sekä n.25 op muita humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintoja
 • Opintoja tulee olla yhteensä vähintään 50 op
 • Valinnan perusteena olevien viestintätieteiden tai siihen rinnastettavan oppiaineen opintojen ei tule olla yli kymmenen vuotta vanhoja.

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2024 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

Yleinen tiedotus kevään 2024 väylähakuun

 • Yliopistojen avoimen väylän haku alkaa 13.3.2024 klo 8.00 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.00. Haussa ovat mukana hakukohteet, joihin voi hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella. Poikkeuksena kasvatusalan yhteisvalinnan hakukohteet, jotka ovat mukana korkeakoulujen kevään 2024 toisessa yhteishaussa. Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen, jotka on laitettava hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Valitset ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen hakukohteen, mihin haluat päästä eniten. Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa hakukohteesta, jonka priorisoit hakulomakkeella korkeimmalle ja johon valintamenestyksesi riittää.
 • Valintaperusteet vaihtelevat yliopistoittain ja hakukohteittain. Yliopistoilla on myös erilaisia liitepyyntöihin liittyviä toimitustapoja ja aikatauluja. Jos haet eri yliopistojen hakukohteisiin, sinulla voi olla erilaisia liitepyyntöjen määräaikoja. Lue ja tutustu hakukohteiden valintaperusteisiin Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Yliopistot julkaisevat avoimen väylän hakukohteiden tuloksia eri aikoihin, kuitenkin viimeistään to 4.7.2024. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00. Muistathan, että voit ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta eli jos esimerkiksi saat opiskelupaikan sekä toisessa yhteishaussa että yliopistojen avoimen väylän haussa, voit ottaa vain jommankumman paikan vastaan.