John Seiplax

Projektiassistentti

Yliopistopalvelut, Innovations and Ecosystems
etunimi.sukunimi@uwasa.fi