Ella Lillqvist

Tutkijatohtori

KTT
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8655

Ella Lillqvist työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa.

 

Julkaisuja

Lillqvist, E. & Porttikivi, M. (2023). "Jos et aloita, mikään ei muutu": Tulevaisuuksien rakentuminen median sijoitusdiskursseissa. Teoksessa: E. Lillqvist, M. Eronen-Valli, V. Manninen, N. Nissilä & E. Salmela (toim.). Communicating with Purpose. Vaasa: VAKKI Publications 15, 292–316.

Lillqvist, E. & Timonen, P. (2023). Cultural-affective process of market violence: Finnish instant loans in debtors' online narratives. Consumption, Markets & Culture 26(6), 403-422. DOI: 10.1080/10253866.2023.2224230

Lillqvist, E. & Timonen, P. (2023). Changing Economic Imaginaries: Making Sense of Consumption during the COVID-19 Crisis. In Maurer, Andrea; Veira-Ramos, Alberto & Nessel, Sebastian (Eds.) Economic Sociology in Europe: Recent trends and developments (pp. 187-206). Routledge.

Lillqvist, E., Kavonius, I. & Pantzar, M. (2020). "Velkakello tikittää": Julkisyhteisöjen velka suomalaisessa mielikuvastossa ja tilastoissa 2000–2020. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 4/2020, 581-607. https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/12/KAK_4_2020_WEB-49-75.pdf

Pälli, P. & Lillqvist, E. (2020). Diskurssianalyysi. Teoksessa: Luodonpää-Manni, M., Hamunen, M., Konstenius, R., Miestamo, M., Nikanne, U., & Sinnemäki, K. (toim.) Kielentutkimuksen menetelmiä II, 374-411. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/skst.1457/

Lillqvist, E. (2020). Always already Nerdfighters: Constitution of an activist fan community through interpellation. Participations: journal of audience and reception studies, 17(1). https://www.participations.org/Volume%2017/Issue%201/5.pdf

Lillqvist, E. (2019). Korpusavusteinen diskurssianalyysi kuluttajatutkimuksen menetelmänä: Pikavippikeskustelun synty, nousu ja arkipäiväistyminen Suomi24-keskustelufoorumilla. Kulutustutkimus.Nyt, 13(1), 5-30. https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84608

Harju, A. A., & Lillqvist, E. (2018). Manipulating meaning: Language and ideology in the commodification of online sociality. Open Cultural Studies, 2(1), 249-261. http://dx.doi.org/10.1515/culture-2018-0023

Lillqvist, E., & Harju, A. A. (2018). Discourse of Enticement: How Facebook Solicits Users. Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD journal), 10(1), 63-80. https://www.lancaster.ac.uk/fass/journals/cadaad/wp-content/uploads/2018/06/04-Lillqvist-Harju.pdf

Lillqvist, Ella; Moisander, Johanna; Firat, A. Fuat (2018). Consumers as legitimating agents: how consumer-citizens challenge marketer legitimacy on social media. International Journal of Consumer Studies, 42(2), 197-204. http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12401

Lillqvist, Ella; Louhiala-Salminen, Leena & Kankaanranta, Anne (2016). Power relations in social media discourse: Dialogization and monologization on corporate Facebook pages. Discourse, Context & Media, 12, 68-76. http://dx.doi.org/10.1016/j.dcm.2015.11.001

Lillqvist, Ella & Louhiala-Salminen, Leena (2014). Facing Facebook: Impression management strategies in company–consumer interactions. Journal of Business and Technical Communication, 28, 3-30. http://dx.doi.org/10.1177/1050651913502359