Annu Perälä

Apurahatutkija

Yhteiskuntatieteiden maisteri
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8467

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


Työskentelen projektitutkijana Ilmassa ristivetoa - Löytyykö yhteinen ymmärrys? -tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.

Tutkijana olen ollut keskeisessä roolissa tekemässä hankkeen kolmea kysymyspatteristoa ja analysoimassa niiden tuloksia. Olen tehnyt myös tutkimushaastatteluita sekä meta-analyysia aiemmasta kirjallisuudesta. Tutkijan työn lisäksi vastaan hankkeen yhteiskunnallisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, muun muassa hankkeen Twitter-tilin pyörittämisestä ja seurantaryhmätyöskentelyn koordinoinnista.

Ilmassa ristivetoa -tutkimushankkeen puitteissa olen julkaissut seuraavat kirjoitukset:

Tulosjulkistukset:

- Ilmassa ristivetoa: Suuryrityskysely ilmastotoimista. Yhdessä kaikkien hankkeen tutkijoiden kanssa.

Populaarit tekstit:

- Talouden taantuma ei tiedä hyvää ilmastolle. Vaasan yliopiston blogi 15.4.2020.

- Ilmastonmuutosta ei voida ratkaista ilman toivoa paremmasta huomisesta. Ilkka-Pohjalainen 20.2.2020.

- Huoli ilmastosta on laskenut, mutta se ei ole keskeisin ongelma. Vaasan yliopiston blogi 18.2.2020.

- Mikä jarruttaa suomalaisten ilmastotekoja? Kanava 8/19 ja Suomen Kuvalehden internet-sivusto 13.12. 2019 ja 1.1.2020. Yhdessä Aino Heikkilän kanssa.

- Tieto luo pohjaa ilmastovastuulle. Turun Sanomien Alio 28.10.2019. Yhdessä Aino Heikkilän kanssa.

- Ilmastoasenteissa ristivetoa. Politiikasta-sivusto 15.10.2019. Yhdessä Tommi Lehtosen kanssa

Sosiaalisen median tilit:

Twitter: @Ilmastoymmärrys

 

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS