Jari Autioniemi

Tutkijatohtori

HTT, YTM
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8127
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 3.krs

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


Olen sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijatohtori, jota kiinnostaa julkinen johtaminen ja hyvä hallinto erityisesti kompleksisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä.

Työskentelen tällä hetkellä Welgo-hankkeessa, jonka tavoitteena on ymmärtää pandemianhallinnan koordinaatiomekanismeja, legitimiteettiä ja resilienssiä. Tutkin myös eturistiriitojen hallintaa sekä julkisen johtamisen vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta. Olen aikaisemmin toiminut esimerkiksi Euroopan Parlamentin tilaamassa tutkimuksessa, jossa tarkastelin eturistiriitapolitiikkojen tehokkuutta EU-jäsenmaissa. Olen myös tarkastellut eturistiriitoja ja hyvää hallintoa uusissa hyvinvointialueissa ajatuspaja Liberan projektissa.

Toimin Hallinnon Tutkimuksen Seuran julkaisemassa tieteellisessä lehdessä "Hallinnon Tutkimus" toimitussihteerinä. Aikaisemmin olen työskennellyt seurassa taloudenhoitajana kolmen vuoden ajan.

Minulla on kokemusta korkeakouluhallinnosta ja opetuksen digitaalisesta kehittämisestä. Minulla on seitsemän vuoden kokemus opetus- ja ohjaustehtävistä (kandi, pro-gradu, väitöskirja). Olen vastannut koulutuksen kehittämisestä, suunnittelusta ja projektijohtamisesta. Olen työskennellyt Vaasan avoimen yliopiston TRY-hankkeessa (Toinen Reitti Yliopistoon), jossa luotiin julkishallinnon koulutus täysin digitaalisena HTK-tutkintona. Tehtäviini on kuulunut myös sosiaali- ja terveysjohtamisen maisteriohjelman kehittäminen digitaaliseksi ohjelmaksi.

Vuosien varrella olen opettanut 16 kurssikokonaisuutta, yhteensä noin 30 kertaa. Lisäksi olen työskennellyt digimentorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä (yksi vuosi). Olen toiminut jatko-opiskelijoiden yhteyshenkilönä tohtoriohjelmassa ja vastannut HOPSista.

 

Tämän hetkinen opetus

HTK2420 Tutkimuksen tekemisen perusteet

HTK2601 Tutkimusmenetelmät

HTM3450 Tutkimusseminaari (sosiaali- ja terveyshallintotiede)

HTM3605 Hallintotieteellisen tutkimuksen menetelmät

 

Valitut julkaisut

Autioniemi, Jari, Nordin, Patrik, Jalonen, Harri, Jalonen, Kari & Uusikylä, Petri (2023). Tilannetietoisuuden paradoksit terveyskriisissä: Tiedonmuodostuksen jännitteet sidosryhmien välillä. Politiikka 65:3, 196-221.

Mäntylä, Niina, Autioniemi, Jari & Kosonen, Jonna (2023). Academic Freedom and the Rule of Law. Scandinavian Studies in Law 69, 393-420.

Partinen, Hanna, Mäntylä, Niina, Kosonen, Jonna & Autioniemi, Jari (2023). Tutkimuksen vapauden merkitys oikeusvaltiossa. Teoksessa: Mäntylä, Niina, Viljanen, Jukka & Perttola, Laura (toim.): Tieto, valta ja vaikuttaminen oikeusvaltiossa. Gaudeamus, Helsinki. 93-115.

Hyyryläinen, Esa, Autioniemi, Jari & Lehto, Kirsi (2022). Paradoksiteoria pakottaa julkisen johtamisen tutkijat uudelleenajatteluun. Teoksessa Paananen, Henna, Jäntti, Anni, Kork, Anna-Aurora, Kurkela, Kaisa, Leponiemi, Ulriika, Sinervo, Lotta-Maria, Tuurnas, Sanna (toim.): Hallintotieteellinen tutkimus muutoksen kohteena ja tekijänä. Vastapaino, Tampere. 84-104.

Mäntylä, Niina, Autioniemi, Jari, Pernaa, Hanna-Kaisa, Partanen, Hanna, & Kosonen, Jonna (2022). Onko hallinnon tutkimuksen vapaus vaarassa? Teoksessa: Paananen, Henna, Jäntti, Anni, Kork, Anna-Aurora, Kurkela, Kaisa, Leponiemi, Ulriika, Sinervo, Lotta-Maria, Tuurnas, Sanna (toim.): Hallintotieteellinen tutkimus muutoksen kohteena ja tekijänä. Vastapaino, Tampere. 59-81.

Demmke, Christoph, Autioniemi, Jari, Lenner, Florian & Paulini, Maros (2021). The Effectiveness of Conflict of Interest Policies: A Comparative Study of Holders of Public Office in the EU Member States. Peter Lang, Berlin.

Demmke, Christoph, Autioniemi, Jari & Lenner, Florian (2021). The End of the World as We Know It Public Ethics in Times of De-Standardisation and Individualisation. Public Management Review.

Demmke, Christoph, Autioniemi, Jari & Lenner, Florian (2021). Explaining the Popularity of Integrity Policies in Times of Critical Governance: The Case of Conflicts of Interest Policies for Ministers in the EU-Member States. Public Integrity.

Autioniemi, Jari (2021). Responsible Public Management: Communicative Assessment of Administrative Doctrines. Translation of the academic dissertation. Acta Wasaensia 464. University of Vaasa.

Demmke, Christoph, Paulini, Maros, Autioniemi, Jari & Lenner, Florian (2020). The Effectiveness of Conflicts of Interest Policies and Practices for Ministers and Top-officials in the Member States of the European Union. Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs. European Parliament, Brussels.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS