Miia-Maria Kuusisto

Miia-Maria Kuusisto opiskelee viestintätieteitä Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa. Kulttuurituottajaksi ammattikorkeakoulusta valmistunut Kuusisto haluaisi tulevaisuudessa yhdistää työssään kulttuuria ja viestintää.
Miia-Maria Kuusisto

Suunnitelmallisuus avainasemassa opinnoissa

Kuusisto on laatinut opiskelulleen selkeät aikataulut ja raamit. Hän rytmittää opiskelun tietyille päiville, jotka hän käyttää tehokkaasti.

”Opiskelu ei vaadi jokapäiväistä tekemistä, kun suunnittelee ajankäytön tehokkaasti ja päättää esimerkiksi tietyt opiskelupäivät ja -hetket.”

Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu työssäkäyville, joten joustavuutta opintojen, työn ja muun elämän yhteensovittamiseen löytyy. Verkko-opinnot kuitenkin vaativat itsekuria ja motivaatiota, sillä opiskelu on melko itsenäistä.

”Viestinnän opinnoissa uusia sisältöjä tulee verkkoon viikon välein. Sen viikon sisällä voi itse päättää sopivan ajan, jolloin katsoo videoluennot, tutustuu kirjallisuuteen ja tekee vaadittavat tehtävät. Myös joustoa löytyy, jos kaipaa lisäaikaa tehtäville.”

Opintoihin sisältyy myös vuorovaikutteisia ryhmäkeskusteluja. ”On hienoa, kun voi oppia toisilta opiskelijoilta ja jakaa omia näkemyksiään.”

Kuusisto kertoo parhaita hetkiä opiskelussa olleen onnistumisen tunteet ja ahaa-elämykset.

”Opiskelu ei ole ollut aina helppoa, mutta on ollut ihanaa huomata, että vaikeistakin tehtävistä on aina selvinnyt. Olen ylittänyt itseni monesti.”

Viestintää vahvistamaan osaamista

Kuusisto on valmistunut vuonna 2018 kulttuurituottajaksi suuntautuen mediatuotantoon. Käytäntöön painottuvan tutkinnon jälkeen hän halusi täydentää osaamistaan vielä yliopisto-opinnoilla.

”Koen olevani taiteellinen ihminen, mutta minusta löytyy myös tieteellinen puoli, joka ajattelee analyyttisesti ja on kiinnostunut teorioista käytännön takana.”

Viestintätieteet tuntuivat sopivalta vaihtoehdolta, sillä samoja aiheita oli sivuttu jo kulttuurituotannon opinnoissa. ”Monet viestinnän opinnoissa käsitellyt aiheet ovatkin olleet tuttuja, mutta nyt niihin on päässyt syventymään ja pystynyt peilaamaan asioita paremmin aiemmin opittuun.”

Kuusisto kertoo viimeisimmässä työpaikassaan Seinäjoen kaupungilla omiin työtehtäviinsä liittyneen paljon viestintää. ”Halusin myös saada lisäosaamista, jolla erottautua työnhaussa. Viestinnän opinnot ovat yleishyödyllisiä, ja niistä on hyötyä monissa eri tehtävissä ja eri aloilla.”

Tavoitteena maisterin tutkinto

Opiskelumotivaatiota kasvattaa tulevaisuudenhaaveet.

”Viestinnän maisteriopinnot kiinnostavat, sillä ne olisivat hyvä jatkumo ja lisä käytännönläheiselle amk-tutkinnolle. Kun tähtäimessä on tutkinto, antaa se lisämotivaatiota opiskeluun.”

Kuusisto kertoo tulevaisuudessa olevansa kiinnostunut yhdistämään kulttuuria ja viestintää omaa työssään. Lisäksi esimerkiksi journalismi tai työ tanssin tai teatterin parissa kiinnostaa.

Hän kannustaa avoimeen yliopistoon opiskelemaan lähtemistä, jos innostusta löytyy oman osaamisen kasvattamiseen. 

”Varsinkin verkko-opinnot on helposti yhdistettävissä omaan elämään. Opiskelu on hyvää vastapainoa työlle: sen voi ajatella harrastuksena, mutta samalla se vahvistaa omaa ammattitaitoa. Opiskelu ei ikinä mene hukkaan.”