Jari Tammilehto

Jari Tammilehto opiskeli lukuvuonna 2020-2021 kauppatieteiden Vaasa Gateway-väylässä ja aloitti kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa, talousoikeuden opintosuunnassa syksyllä 2021. Vihdistä Riihimäen kautta Vaasaan opintojen perässä muuttanut Tammilehto kokee, että Gateway-opinnot antoivat hänelle loistavan startin yliopisto-opintoihin.
Kuvassa hymyilevä opiskelija

Kerro hieman itsestäsi ja siitä, mikä sai sinut aloittamaan opiskelun Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa?

Olen 34-vuotias ja alun perin olen kotoisin Vihdistä. Nykyisin asun Vaasassa pääasiassa yliopisto-opiskelujen vuoksi. Harrastan pyöräilyä, kuntosalilla käyntiä ja juoksua. Muihin harrastuksiin kuuluu sijoittaminen ja politiikka.

Työskentelin noin 10 vuotta isossa suomalaisessa pörssiyrityksessä monissa haastavissa tehtävissä. Johdin sekä toimipistettä että vastasin viimeksi valmennuspäällikkönä ison asiakaspalvelun osaamisen kehittämisestä ja valmentamisesta tiimini kanssa. Vaikka työ oli erittäin mielekästä ja haastavaa, tunsin kuitenkin kaipaavani ns. tunnustettua tutkintoa ja myös jatkossa vielä vaativampia työtehtäviä joko johtamiskentältä tai mieluiten jopa sen ulkopuolelta. Kauppatieteet olivat kiinnostaneet aina. Allokoin pitkään eri pääsyvaihtoehtoja kauppatieteiden puolelle. Gateway -väylä tuntui työelämässä vielä ollessani parhaalta vaihtoehdolta, koska a) yo-todistukseni ei olisi riittänyt ja b) pääsykokeisiin lukeminen, sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuntui todella haastavalta elämäntilanteessani – varsinkin kun lukioajoista oli jo aikaa.

Mitä opiskelet / olet opiskellut avoimessa yliopistossa?

Opiskelin vuonna 2020-2021 Vaasan yliopiston avoimen yliopiston Gateway -väylässä kauppatieteiden perusopintoja tarvittavan opintopistemäärän, joka avasi paikan Vaasan yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-opiskelijaksi päästyäni valitsin pääaineekseni talousoikeuden ja sivuaineeksi julkisoikeuden

Millaista avoimessa yliopistossa opiskelu on?

Opiskelu oli äärimmäisen miellyttävä kokemus tuon Gateway -väylän osalta. Kurssit oli toki tarkasti valittu ja ns. pakotettuja, mutta toisaalta vuoden aikana sai todella laaja-alaisen näkemyksen kauppatieteiden eri osa-alueilta ja pääaine oli myös siksi helppo valita. Kyseessä oli omalta osaltani pandemiavuosi, joten opetus oli toteutettu täysin etäkursseina. Tämä oli itselleni toki erittäin hyvä ja joustava ratkaisu, sillä asuin vielä silloin Riihimäellä ja myös tutustuminen muihin Gateway -väylässä oleviin henkilöihin mahdollistui etäsovellutuksien avulla. Sittemmin yliopistolla olemme paremmin tutustuneet kasvokkain ja osasta on tullut hyviä kavereita.

Koen, että avoimen yliopiston opiskelu ei eroa laadultaan tai vaativuudeltaan mitenkään itse Vaasan yliopiston opiskelusta. Tämä on positiivinen asia, sillä tällä tavoin jokainen voi haastaa itseään yliopisto-opiskelujen osalta ja nähdä, onko opintoihin kyvykkyyksiä ja kapasiteettiä

Työn ja opiskelun yhteensovittaminen, miten se onnistuu?

Itse olin siinä onnellisessa tilanteessa, että pääsin hyppäämään opintovapaalle aikuiskoulutustuen voimin, joten opiskeluni on ollut kokopäiväistä. Koen kuitenkin, että opiskelujen ja työn yhteensovittaminen olisi ollut haastavaa, mutta ei mahdotonta. Toisaalta työn, lapsiarjen ja opiskelujen yhteensovittaminen olisi ehkä vaatinut kohtuuttomasti toiselta osapuolelta – varsinkin Gateway väylän osalta. Yksittäiset kurssit toki olisivat onnistuneet, mutta silloin eteneminen olisi ollut hitaampaa.

Mikä positiivinen asia on jäänyt avoimen opinnoista erityisesti mieleen?

Näitä on montakin. Kuten aikaisemmin mainitsin, Gateway -väylä oli todella hyvin organisoitu ja informoitu. Myös apua sai tarvittaessa avoimen yliopiston henkilökunnalta ja esim. paperiasiat/todistukset eri tahoja varten tulivat todella nopeasti. Myös opinto-ohjaus oli miellyttävä ja opettava silloin 2021 kevään aikana. Opettajat olivat myös todella ammattitaitoisia. Ehkä hienoin kokemus tähän asti oli johtamisen perusteet -kurssilla, jossa pääsimme tekemään ryhmätyönä suhteellisen laajan yritysesittelyn haluamastamme yrityksestä. Tämä sisälsi yrityksen kontaktoinnin, haastattelut, videoinnin, laajan analyysin teoriapohjineen eri yrityksen toiminnoista ja saimme sisällytettyä konkreettisia kehitysehdotuksia yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Meidän tapauksessamme yrityksen toimitusjohtaja oli erittäin tyytyväinen panokseemme ja he halusivat lähteä implementoimaan kehitysehdotuksiamme käytäntöön.

Tärkein oivalluksesi opinnoissa?

En ollut missään nimessä se paras oppilas aikanaan lukiossa. Toki omasin työelämän kannalta hyviä kyvykkyyksiä ja pääsin uralla hyvin eteenpäin, mutta tuo koulussa pärjääminen oli heikkoa. Nyt näin aikuisiällä motivaatio, avarampi ja moniulotteisempi maailmankatsomus ja hyvä yleistieto maailmasta ovat auttaneet huomattavasti opinnoissa. Keskittyminen, jäsentely ja kirjoista opitun tilanteen/asian yhteensovittaminen reaalielämän esimerkkeihin on ollut itselläni pääasiallinen avain opinnoissa onnistumiseen. Ikä ei ole este, eikä edes hidaste – mielestäni jopa päinvastoin!

Oletko jo päässyt hyödyntämään oppimaasi?

Ensimmäisen vuoden opinnot olivat toki hyvin yleisluontoisia. Kuitenkin kun innostuin talousoikeudesta pääaineena, paheekseni on tullut nähdä/ajatella arjessa vastaan tulevia tilanteita lain näkökulmien kautta. Monesti tulee tilanteita, joita en välttämättä osaa selittää lain pykälin, jolloin kotiin palatessani asia on ehdottomasti selvitettävä. Toisaalta tämä on hyvin opettavaista ja parantaa varmasti myös oppimisaspekteja kursseilla. Toki myös tieteellinen kirjottaminen on parantunut huomattavasti – yleisluonteisesti voisi sanoa, että olen reaalielämässä huomattavasti lähdekriittisempi ja pyrin hakemaan aina tieteellisen tutkimuksen näkökulmaa keskusteltavaan/käsiteltävään asiaan myös koulun ulkopuolella.

Tulevaisuuden suunnitelmat opiskelun ja töiden suhteen?

En ole ottanut stressiä ja olen antanut itselleni aikaa tulevaisuuden suunnitelmien muotoutumiseen, mutta toki pohdin näitä paljon. Tämän olen kokenut itselleni erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Kauppatieteellinen pohja antaa eväät työskennellä erittäin laaja-alaisesti vaativissakin asiantuntija- tai johtamistehtävissä. Tällä hetkellä kuitenkin näkemys on omien vahvuuksien, kiinnostuksen ja koulutusalan hyödyntämisessä tulevaisuuden töissä. Ensimmäinen vaihtoehto on haastavat yksityisen liiketoiminnan tai julkisyhteisön johtamistehtävät. Toinen vaihtoehto on vaativat HR-tehtävät, joissa pääsisi hyödyntämään talousoikeudellista osaamista. Kolmas vaihtoehto on hakea siirtohakua maisterivaiheessa oikeustieteelliseen tiedekuntaan, jota ennen avoimessa yliopistossa olisi käytynä oikeustieteellisen perusopinnot.  Opintojen suhteen tarkoitus on imeä kaikki mahdollinen oppi ja käyttää tämä ainutkertainen opiskelumahdollisuus hyödyksi niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Millaisia terveisiä lähettäisit avoimessa yliopistossa opiskelua miettiville?

Avoin yliopisto on loistava matalan kynnyksen mahdollisuus moneen eri tilanteeseen. Näet omat kyvykkyytesi yliopistomaailmassa opiskeluun, saat eväitä laaja-alaiseen ajatteluun ja toisaalta erilaisten väylävaihtoehtojen kautta saatat päästä tutkinto-opiskelijaksi, jos se on haluamasi tie. Varsinkin aikuisena opiskelu on todella hienoa ja antoisaa, sillä saat liitettyä omaa elämänkokemusta ja työhistoriaasi teoreettisen opiskelun tueksi.