Antti Laakso

Antti Laakso lähti opiskelemaan Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon tehtyään ensin uraa automyynnin parissa liki 14 vuoden ajan. Armeijan jälkeen hänen haaveenaan oli opiskella joko sosiaalipsykologiaa tai hakeutua sotilasuralle. Pääsykokeet tulivat, mutta niihin valmistautuminen jäi työnteosta innostuneelta nuorella mieheltä.
Antti Laakso

Laakso sai työpaikan autoliikkeestä armeijan käytyään ja vuodet vierivät eteenpäin töitä tehden. Hän eteni työnantajansa palveluksessa lukuisten eri työtehtävien kautta myyjästä varatoimitusjohtajaksi ja sen jälkeen vielä yrityksen toimitusjohtajaksi. Töiden ohessa hän suoritti Helsingin kauppakorkeakoulussa yritysjohtajille suunnatun Pk-JoKo-koulutuksen ja opiskeli sosiaalipsykologiaa ja matkailuntutkimusta.

Työelämässä alkaneen murroksen nähtyään hän päätti irtisanoutua toimestaan ja lähteä syventämään ammatillista osaamistaan Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon.

”Yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa toteutettu johtamisen ja organisaatioiden opintokokonaisuus osoittautui minulle nappivalinnaksi.”

Lisäksi hän suoritti Tampereen yliopistossa henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntijan ja työhyvinvointivalmentajan koulutukset.

Hän kertoo saaneensa apua Vaasan yliopiston avoimesta yliopistosta opiskeluun ja opintoihin liittyen.

”Avoimen yliopiston opintoneuvontaa kannattaa hyödyntää alusta lähtien, sieltä saa kullanarvoisia vinkkejä ja tukea opintoihin ja niiden suunnitteluun. Opintoneuvoja myös toimi erinomaisena henkisenä tukena”, Laakso kiittelee.

Avoimessa yliopistossa Laaksolla oli sekä luento- että etäkursseja.

”Luennoilla asioista keskusteltiin paljon, mikä mahdollisti opetettavien asioiden sisäistämisen. Laajalti eri toimialoilta ja elämäntilanteista tulevien opiskelijoiden välinen ajatuksenvaihto mahdollisti myös omien näkemysten avartumisen.”

Avoimesta yliopistosta hänelle jäi matkaan opintojen lisäksi myös monta ystävää.

Avoin yliopisto mahdollistaa joustavan opiskelun

Laakso kokee, että työn ja täysipäiväisen opiskelun yhteensovittaminen saattaa olla aika ajoin haastavaa. Hänen mukaansa saadakseen parhaita oppimistuloksia, kannattaa keskittyä täysillä opiskeluun, jos se vain suinkin on mahdollista.

”Avoimessa yliopistossa on se hyvä puoli, että opintoja voi suorittaa omassa tahdissa, jolloin työn ja opiskelun yhdistäminen on helpompaa. Itselleni kuitenkin paras vaihtoehto oli siirtyä täysipäiväiseksi opiskelijaksi ja keskittyä täysillä opiskeluun.”

Laakso on saanut paljon uusia näkökulmia yliopisto-opinnoista.

”Akateemiset opinnot kasvattavat kriittistä ajattelukykyä ja antavat kipinän kyseenalaistaa ja kehittää asioita.”

Hän kannustaakin kaikkia kiinnostuneita lähtemään rohkeasti opiskelemaan.

”Opiskelun aloittamista ei kannata miettiä liikaa. Joustavat ja monimuotoiset opetusjärjestelyt mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa.”

Tutkinto-opiskelu ja tulevaisuuden haaveet

Tällä hetkellä Laakso opiskelee kauppatieteitä tutkinto-opiskelijana, sillä hänet valittiin opiskelijaksi syksyllä 2019 avoimen väylän kautta.

Hän on ollut erittäin tyytyväinen Vaasan yliopistoon opiskelupaikkana, jonka etuja ovat hänen mukaansa ketteryys, dynaamisuus ja monipuoliset opetusmetodit.

”Nyt tuntuu, että olen löytänyt oman juttuni. Olen todella innoissani päästessäni osallistumaan mitä mielenkiintoisimmille opintojaksoille rautaisten ammattilaisten opetettavaksi.”

Laakso suoritti kauppatieteiden kandidaatintutkinnon jouluna, ja hänen kandidaatintutkielmansa Työhyvinvointi ja tuloksellisuus palkittiin lukukauden parhaana. Nyt Laakso jatkaa opintojaan henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa. Hän asuu Sastamalassa ja käy Vaasassa luennoilla keskimäärin kerran viikossa. Opiskelu osin etänä on sujunut mutkitta.

Opiskelussa hän pitää tärkeänä verkostoitumista ja uusien ihmisten tapaamista. Hän osallistui esimerkiksi viime syksyn fuksikasteeseen ja muihin tapahtumiin muiden opiskelijoiden kanssa.

”Olen kokenut rikkautena sen, että meitä opiskelijoita on niin laajalla ikäskaalalla yliopistossa. Yhtäältä voin sparrailla nuorempia opiskelutovereitani työelämään liittyvissä kysymyksissä ja toisaalta saada heiltä uusia ja raikkaita näkökulmia omiin ajatuksiini.”

Tulevaisuudessa Laaksolla on suunnitelmissa kauppatieteiden maisteriksi valmistuminen keväällä 2021, jatko-opinnot ja asiantuntijatehtävissä toimiminen. Jotta aika ei kävisi kesällä pitkäksi, hän aloitti Itä-Suomen avoimessa yliopistossa oikeustieteiden opiskelun.

”Nyt kun motivaatio opiskelemiseen on huipussaan, niin ajattelin, että kehitetään oma työkalupakki sen verran laajaksi, että sillä pärjää tilanteessa kuin tilanteessa. Opiskeleminen ei mene koskaan hukkaan.”