Strategic management, control and analytics in OP group in the digital era. Using AI in analyzing large qualitative empirical data

Hankkeessa keskitytään strategiseen johtamiseen, ohjaukseen ja analytiikkaan OP-ryhmässä käyttämällä tekoälyä poikkeuksellisen suuren laadullisen empiirisen datan analysointiin. Tämä ainutlaatuinen kvalitatiivinen tietokanta mahdollistaa kvantitatiivisen analyysin, erityisesti koneoppimiseen perustuvan luonnollisen kielen käsittelyn (NLP), jota hyödynnämme tutkimuksessa. Käytämme Pythonin ja IBM Watsonin NLP-ominaisuuksia tutkimusaineistomme käsittelemiseksi ja ymmärryksen kasvattamiseksi sekä perinteisen laadullisen analyysin tukemiseen, jotta saamme luotettavat tieteelliset tulokset.

 Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen laitoksen sekä digitaalisen talouden tutkimusryhmä toteuttavat osahankkeen. Teemme yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (JSBE) monitieteisen Strategy, Accounting and Leadership as Practice (SALP) -tutkimusryhmän kanssa.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
18 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Auditing and control in accounting
Digitaalinen talous
Laskentatoimi ja rahoitus
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit